Abonner via RSS eller E-post

AP går mot venstre

Publisert den 03.05.2017 i Blogg

Marte Gerhardsen er opptatt av å fri til KrF, og mener Ap på sitt landsmøte gikk mot sentrum. Men de gikk snarere til venstre.

Marte Gerhardsen representerer en tenketank på venstresiden og ikke Arbeiderpartiet som sådan. Allikevel illustrerer VG-innlegget hennes godt hvorfor og hvordan sosialdemokratiet og kristendemokratiske ideer skiller seg fra hverandre. Gerhardsen er opptatt av å fri til KrF. Derfor mener hun at Ap på sitt landsmøte gikk mot sentrum. Men på flere sentrale områder gikk Ap snarere til venstre:

Arbeiderpartiet vil nå gi kommunene en vetorett i spørsmålet om å opprette friskoler. Det er ikke bare stikk i strid med forlik partiet tidligere har vært med på, men også et brudd på en helt sentral del av begrunnelsen for friskoler. Det betyr at for eksempel kristne friskoler som i dag kan få godkjenning etter en helhetlig vurdering (hvor for øvrig også hensynet til den offentlige skolen er viktig) i fremtiden vil være helt avhengige av det politiske flertallet i kommunestyret. Men tanken bak friskolene er nettopp at foreldre, innenfor rimelige grenser, skal ha mulighet til å velge et annet livssynsalternativ enn den offentlige skolen for sine barn. Arbeiderpartiet går klart til venstre.

Arbeiderpartiet vedtok en ny politikk for likestilling i religiøse trossamfunn. Likestilling er en sentral verdi og en kamp det er verdt å kjempe, men et annet viktig prinsipp er at det sivile samfunn og trossamfunn ikke er underbruk av staten – ei heller når staten har gode intensjoner. Ap går mye lenger enn tidligere i å ville gripe inn i religiøse samfunns indre liv, et klart steg mot venstre.

Arbeiderpartiet ikke bare fortsetter, men forsterker sin teknokratiske linje i gen – og bioteknologipolitikken, for eksempel gjennom å insistere på at screening av fostre bør gis til absolutt alle mødre.

Arbeiderpartiets landsmøte synliggjorde et typisk syn for Arbeiderpartiet og venstresiden som står i kontrast til både kristendemokratisk, liberal og konservativ tankegang: Tendensen til å se på stat og samfunn som utbyttbare størrelser, og dermed en vilje til å sette det sivile samfunnet under både staten og politikken.

Også på andre områder gikk Arbeiderpartiet klart til venstre: De skjerpet retorikken kraftig mot private barnehager, lovet å reversere allerede gjennomførte kommunesammenslåinger og sette en stopp for moderniseringer av offentlig sektor, som for eksempel samferdselsreformene som alle de fire samarbeidspartiene har stått bak.

Marte Gerhardsen bruker mye tid på å bortforklare Arbeiderpartiets vedtak om å fjerne K-en for kristendom i KRLE-faget. Hun mener andre saker enn selve navnevalget er viktigere for KrF. Det er nok riktig, men da er det nok enda mindre betryggende at mens Arbeiderpartiet til nå av taktiske hensyn har latt være å kritisere KRLE særlig hardt, har partiet vært svært kritiske til et av KrFs andre, viktige gjennomslag: At alle lærerstudenter skal få økt kunnskap om religion, livssyn og etikk (RLE), noe som ikke minst er viktig i et mer flerkulturelt samfunn.

Basert på Arbeiderpartiets kraftige kritikk av dette må vi bare anta at også det vil bli fjernet, sammen med K-en, med en ny regjering som har tyngdepunktet til venstre.

Trykket i VG.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?