Abonner via RSS eller E-post

Du skal holde hviledagen hellig*

Publisert den 18.02.2015 i Blogg

Gudmund Hernes avlegger meg en visitt på baksiden av Morgenbladet. Hernes’ dom er denne: «Isaksen, med sans for dilemmaene, utgjør stakkar, avvikeren i Ernas regjering.» Man kan si mye om Professor Hernes tid som politiker, mens spesielt preget av sansen for dilemmaer var den ikke. Det er heller ikke innlegget hans. Et dilemma er ikke, som Hernes synes å tro, at man ser argumentene mot et standpunkt. Det rene dilemma er valget mellom to onder. I dagligtalen bruker ofte dilemma om to valgalternativer som begge har klare svakheter. Hernes er opptatt av søndagsstengte butikker, og viser til Moselovene (konservativt om noe, som han kommenterer). Og Vår Herre sier helt riktig i Annen Mosebok, kap. 31, vers 15: 15 I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hellig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø. Og dette er den ene siden av dilemmaet. Søndagsåpne butikker kan, som noen argumenterer for, også være et signal om at søndag ikke lenger er en spesiell dag. Det er etter min mening et godt argument dersom man mener signalet i seg selv er avgjørende. Hvorvidt folk vil endre sine vaner dramatisk, er jeg mer tvilende til. På den annen side: Det er et stykke fra Moselovene til dagens lovgivning. Reglene for søndagsåpning er hullete som en sveitserost. Det er lov å holde åpent butikker under 100m2 (Brustadbua). Med andre ord er det greit å handle, så lenge det skjer i trange lokaler. Typiske turistkommuner får lov til å bestemme selv, mens for eksempel Oslo — en av våre største turistkommuner — ikke får det. Vi vet også at hagesentre får holde åpent. Loven har dessuten gjort småkjøpmenn i hele landet til lovbrytere, blant annet fordi det er forbudt å hente varer til kundene fra den større butikken, en praksis som er svært utbredt, for å si det forsiktig. Det er med andre ord slik at hviledagen skal holdes hellig, bortsett fra i små butikker, typiske turistkommuner, hagesentre etc. Det viser vel først og fremst at det er forskjell på guders lover og menneskers lover. Debatten om søndagsåpne butikker har da også stort sett gått langs andre linjer enn helligdagsfreden. Da Arbeiderpartiet for noen år siden åpnet for søndagsåpne butikker, var det hensynet til de ansatte som var avgjørende. Søndagen vil neppe bli som en onsdag selv om butikkene får holde åpent. I mange land har butikkene mulighet til å holde åpent. Søndagsfølelsen er der allikevel.

*Bortsett fra:
1.utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm,
2.utsalgssteder som alene eller i kombinasjon med varer som nevnt i nr 1, i det vesentlige selger bensin, olje og andre varer som er nødvendig for drift av eller vedlikehold av motorkjøretøyer og motorbåter, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm,
3.utsalgssteder på campingplasser i campingsesongen,
4.utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder, se fjerde ledd,
5.salg fra serveringssted,
6.salg ved auksjon,
7.salg av utstilte gjenstander fra kunstgallerier o.l.,
8.salg fra utstillinger eller varemesser,
9.utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler,
10.utsalgssteder som i det vesentlige selger lokale husflids- og souvenirvarer.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?