Abonner via RSS eller E-post

Frihet for Loke

Publisert den 20.01.2015 i Blogg

I en artikkel i Nordens desidert beste avis, Weekendavisen (dessverre ikke på nett), skrives det om den danske høyresidens reaksjoner etter terrorangrepet i Paris. Det er bekymringsfull lesning. Fra flere miljøer kommer det krav om at islamistiske ekstremister må miste sine borgerrettigheter, og at vi nærmest må innføre krigens rettsregler. Det er viktig å understreke at dette ikke kommer fra offisielt partihold, med unntak av fra Dansk Folkeparti, og debatten har tydeligvis vært heftig. Blant annet har tidligere Cepos-jurist Jacob Mchangama tatt kraftig til motmæle.

Et av innleggene som fremheves er skrevet av presten og debattøren Kathrine Lilleør. Hun skriver blant annet:

«Din og min fjende. Fjenden findes ikke kun i Syrien. Fjenden findes også i Paris. Og her.

Konsekvens: ”Frihed for Loke såvel som for Thor”, gælder kun i gode tider. Når Loke fører krig, må hans frihedsrettigheder nødvendigvis indskrænkes. Ekstremistiske muslimer bør herefter ikke kunne forvente, at de demokratiske frihedsrettigheder gælder i ligeså udstrakt grad for dem, som den har været gældende hidtil.

Frihed for Loke gælder kun i fredstid.»

Det er en forskjell på krig og fred, men det betyr ikke at rettsstatens prosedyrer og borgernes grunnleggende rettigheter kan oppheves etter eget forgodtbefinnende. Selvfølgelig skal vi ta opp kampen mot ekstremister, og innenfor rettsstatens rammer skal politiet overvåke og følge miljøene nøye, men i det øyeblikket vi begynner å innskrenke borgernes rettigheter i fredstid har vi begynt på en farlig vei. Selv om disse borgerne er ekstremister.

 

 

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?