Abonner via RSS eller E-post

Hva motiverer elevene?

Publisert den 23.09.2014 i Blogg

Randomiserte (tilfeldige), kontrollerte studier kalles ofte gullstandarden for eksperimenter. Tenk deg at du vil sjekke hva som motiverer elevene, for eksempel. Du kan teste et opplegg på en gruppe elever og så måle motivasjonen deres etterpå. Men hvordan vet du at akkurat ditt opplegg økte motivasjonen? Og hvordan vet du at ikke elevene du plukket ut var veldig motiverte fra før?

Løsningen er nettopp randomiserte, kontrollerte studier.

En helt ny svensk studie forsøker å finne ut hvordan elevenes innsats på en test påvirkes av hvordan testresultatet blir vurdert og belønnet. Eksperimentet omfatter drøye 1000 6.-klassinger i Sverige. Alle elevene tok samme test, men elevene ble tilfeldig fordelt på ulike grupper som fikk ulik informasjon om hvordan testen ville bli vurdert og belønnet.  En kontrollgruppe fikk ingen informasjon på forhånd.

To hovedprinsipper for vurdering ble brukt:

• Kriteriebasert: karakter eller symbolsk premie gis avhenging av antall rette svar (kun den enkeltes egeninnsats / dyktighet som teller)) • Normbasert: karakter eller symbolsk premie gis basert på rangering av elevene (konkurranse mellom elevene)

Eksperimentet viser at ulike grupper av elever responderer ulikt på ulike vurderingsformer:

• Flinke elever øker innsatsen på testen når vurderingen er normbasert, dvs når det er konkurranse, mens de svakeste elevene reduserer sin  innsats.

• Gutter øker bare innsatsen når testen er normbasert, og mest når det brukes karakterer.

• Jenter øker også innsatsen når testen er normbasert, men de øker innsatsen mest når belønningen er premie. I motsetning til guttene øker de også innsatsen ved kriteriebasert vurdering.

• Gjennomsnittlig effekt av alle de ulike tiltakene er 1/3 – ½ standardavvik, dvs. ganske stor effekt.

Du kan lese rapporten om eksperimentet her.

 

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?