Abonner via RSS eller E-post

Privatskoler og privatskoler

Publisert den 19.06.2014 i Blogg

Det går en debatt om private skoler for tiden etter nyheten om kronprinsparets skolevalg. Det gir en anledning til å understreke noe som ofte glemmes i debatten om privatskoler. Det finnes nemlig (grovt sett) tre typer skoler i Norge:

Den offentlige skolen. Her går de aller, aller fleste barna. I Norge går f.eks. rundt 98 prosent av barna i barneskolen i den offentlige skolen.

Privatskoler med offentlig støtte. Det er disse skolene som ofte kalles friskoler, og det er her mesteparten av den politiske debatten går. Disse skolene må etter dagens lov være enten pedagogiske eller religiøse alternativer, eller toppidrettsgymnas eller internasjonale skoler, for å kvalifisere seg til statsstøtte. I tillegg må de oppfylle en rekke andre krav til kvalitet og til et «jamngodt» pensum. De kan heller ikke lage undervisningsopplegg som bryter med grunnleggende verdier i samfunnet vårt, som likeverd. Ei heller drive urimelig diskriminering ved inntak, f.eks. ikke ta inn elever med handikapp. Disse skolene får 85% av kostnadene per elev dekket av det offentlige, og de har ikke lov til å kreve mer i egenbetaling enn de resterende 15%. Disse skolene kan heller ikke utbetale utbytte til eierne sine. Det er strengt forbudt. Hvorfor får de statsstøtte? Jo, en viktig grunn er nettopp at foreldrebetalingen ikke skal bli for høy. En typisk foreldrebetaling i f.eks. Montessoriskoler eller Steinerskoler er mellom 9000-15000 kroner i året. Flere av disse skolene har også gradert betaling etter foreldrenes inntekt.

Privatskoler uten offentlig støtte. Det er svært få slike skoler, men de driver altså helt uten offentlig støtte. Det betyr også at de har færre krav enn det friskolene har. Slike skoler har eksistert i mange tiår, og det er veldig bred politisk enighet om at det skal være lov. Med andre ord ønsker ingen partier (så vidt jeg vet) å forby disse skolene. Ulempen ved dem er selvfølgelig at kostnaden ved å gå der er svært høy.

Jeg er positiv til at folk har rett til å velge skole for sine barn. Samtidig er den viktigste jobben vår å ruste opp den offentlige skolen. Det er også et mål, mener jeg, at flest mulig private skoler skal være friskoler slik at de får offentlig støtte. Nettopp fordi foreldrebetalingen da blir mye, mye lavere.

 

 

 

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Kritisktilskulepolitikken

24.06.14

Er elevane til for dei kommunale skulane? Det verkar som om nokre personar meiner dette. Og dei kritiserar friskulane for å ta elevar frå dei kommunale skulane. Tilskota til friskulane kjem vel rett frå staten? Pengane fylgjer vistnok kvar av elevane. Kan ein då sei at friskulane tek pengar frå dei kommunale skulane? Det varierar veldig kva kommunane brukar på skulane, men det er ikkje friskulane sin feil. Truleg bør tilskota til friskulane aukas. Det vil betre valgmogleheita for familiar med dårleg økonomi.

Har du en mening?