Abonner via RSS eller E-post

Misvisende oppslag

Publisert den 15.08.2013 i Blogg

Dagens oppslag i Klassekampen gir et galt inntrykk av Høyres politikk. Det er flere tiltak i LO-Ap pakken som vi er enige i, selv om det stemmer at mange av forslagene er vagt formulert. Høyre er for både IA-avtalen, flere heltidsstillinger, to barnehageopptak, flere fagbrev, flere studentboliger med mer. Det er langt mer enn 10 tiltak i pakken, og vi er enige i langt flere enn 6. Jeg understreket også i intervjuet at Høyre har gått inn for å beholde fagforeningsfradraget på dagens nivå, selv om vi ikke ønsker å øke det. Jeg presiserte også at selv om Høyre har stemt mot enkelte av regjeringens forslag mot sosial dumping, så vil det å reversere tiltak som er innført og har virket over tid, være uklokt i mange tilfeller. Unntaket er ordningen med kollektiv søksmålsrett som vi har sagt at vi ønsker å reversere.

Høyres politikk kommer også feil ut i spørsmålet om opptjeningstid for sykepenger. Jeg kommenterte til journalisten at flere forskere har påpekt det problematiske i at opptjeningstiden for sykepenger og dagpenger er forskjellig, og at dette kan føre til press på førstnevnte ordning. Men jeg vil understreke at Høyre ikke har foreslått å endre opptjeningstiden for sykepenger, og vi har heller ingen planer om å gjøre det i stortingsperioden som kommer. Høyre har sagt at dagens sykelønnsordning skal fortsette, og jeg vil presisere at det inkluderer full lønn under sykdom i 12 måneder, og med dagens opptjeningstid på 4 uker.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?