Abonner via RSS eller E-post

Fra utenforskapet

Publisert den 28.08.2013 i Blogg

I dag fikk jeg denne e-posten i innboksen. Jeg har spurt vedkommende om jeg kan bruke utdrag fra e-posten, men selvfølgelig anonymt.

«Hei!

Jeg stemmer rød-grønt, men mener måten venstresida håndterer utenforskapet på er grunnleggende feil. Sosialdemokraten stakkarsliggjør, sykeliggjør og klientifiserer meg når jeg har bruk for trygdesystemet en periode av livet, og da er også faren stor for at jeg, slik mitt tilfelle er, blir sittende fast i det røde sikkerhetsnettet; jeg havner utenfor og karakteriseres som 100% varig ufør, en ydmykende og lite konstruktiv status spør du meg.

Høyresiden har en annen forståelse av meg som bruker av NAV-tjenester, slik jeg forstår det: Brukeren er myndig og i stand til å bli stilt til ansvar. Dette handler om å bli møtt med verdighet og respekt; du både kan og vil noe, du er ikke en stakkar det er synd på.

Jeg mener det er innebygd en forfeilet holdning til «brukeren» i selve velferdssystemet, en holdning som gjør veien fra aktiv samfunnsborger til passiv trygdemottaker (altfor) kort. For å låne et begrep fra filosofen Hans Skjervheim så oppstår det et intellektuelt mistak hos hjelperne i systemet, noe som har som konsekvens at systemet svikter moralsk i møte med brukeren ved å ta bort krav/forventninger. For å sette det på spissen opererer dagens system med en skjult u-verdighetsgaranti; vi fratar deg selvrespekt, selvtillit og driv.

Med vennlig hilsen

—— [navn fjernet]

I utenforskapet»

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

PeeWee

28.08.13

Så burde man lese «Nickled and Dimed» for å skape en viss balanse i virkelighetsoppfatningen…
Jeg venter forresten spent på bevisene for at amerikanske «minimum wage» arbeidere har det så grusomt mye bedre enn norske uføretrygdede.

Har du en mening?