Abonner via RSS eller E-post

Offentlig lederlønn øker mest

Publisert den 03.04.2013 i Blogg

– Kravet til solidaritet må også gjelde lederlønningene, sa statminister Jens Stoltenberg i sin tale til NHOs årskonferanse tidligere i år. Det er slett ikke et urimelig standpunkt. Lederlønningene kan diskuteres i det vide og det brede, men det er nok vanskelig å argumentere seg bort ifra at moderasjon på arbeidstakersiden blir vanskeligere dersom lederlønningene fremstår som urimelig høye.

Jeg er ikke tilhenger av politisk bestemt lønn, verken for ledere eller ansatte. Men jeg mener Stoltenbergs uttalelser stilles i et merkelig lys når vi ser på lønnsstatistikken for 2009-2012. Ifølge Nettavisen er det nemlig slik at: «i perioden 2009 til og med 2012 er det i særklasse en gruppe som har økt lønna vesentlig mer enn alle andre. Ledere i stat og kommune har hatt en lønnsvekst i perioden på mellom 19,3 og 24,7 prosent viser våre beregninger.»

Samtidig har ansatte i NHO-bedrifter hatt en lønnsvekst i perioden på mellom 13 og 18,9 prosent. På de fire årene har vanlige kommuneansatte fått økt lønna med mellom 17,3 og 17,9 prosent, mens statlige ansatte har hatt en lønnsvekst på 18,34 prosent.   Ansatte i de statlige Spekter-bedriftene har hatt en lønnsvekst i perioden på melom 16,8 og 17,3 prosent.  Minst lønnsøkning har ledre i privat sektor hatt. Administrerende direktører har hatt en lønnsvekst på 7,99 prosent de siste fire årene, mens ledere av små foretak har økt lønna med 12,65 prosent.

Stoltenberg har tatt til orde for et solidaritetsoppgjør. Samtidig øker lederlønningene i staten aller mest. Tallene taler for seg.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?