Abonner via RSS eller E-post

Nei, nei, nei Karin Andersen!

Publisert den 06.03.2013 i Blogg

I går deltok jeg i en debatt om sitatsjekk på Dagsnytt Atten, men i disse dager er det en annen problemstilling som er langt vanskeligere: Politikere som parafraserer det de mener motstanderen har sagt, legger det ut på Facebook uten kilde og så sprer innlegget som sannheten.

I en debatt mot SVs Karin Andersen på Søndagsavisa diskuterte vi fattigdom. Det er en bred og komplisert problemstilling, og SV og Høyre er uenige om svært mye. For eksempel har SV foreslått en kraftig økning av sosialhjelpssatsene, noe som i 2005 ville betydd en utbetaling på 300 000,- i året for en enslig uten barn (NTB 10.10.05). I dag ville beløpet vært langt høyere. Det er en høyere lønn enn mange får i arbeidslivet. For eksempel viser tall fra SSB at de ti prosentene med lavest lønn hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 21.100 kroner før skatt. Det er for øvrig ikke skatt på sosialhjelp (men man får heller ikke pensjonspoeng etc.)

Jeg påpekte også det samme som det regjeringsnedsatte Brochmann-utvalget pekte på for to år siden: Mange som havner i fattigdomsgruppen og går på uføretrygd eller sosialhjelp, ønsker å komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet, men i noen tilfeller kan lønnen i arbeidslivet være lavere enn utbetalingen, eller lønnsnivået kan være svært nær det man får i trygd eller sosialhjelp. Uføretrygd er en medisinsk ordning og de som er for syke til å jobbe skal heller ikke jobbe, men vi vet at mange som i dag er uføre ønsker å jobbe enten litt mer eller komme helt tilbake.

Dette er det samme argumentet FAFO-forsker Anne Britt Djuve fremmet i et svarinnlegg til Dagbladets Marte Michelet som hadde slaktet Brochmann:

”Journalister og andre godt betalte debattanter er kanskje ikke klar over hvor dårlig mange tjener i dette landet. Som bud, hjemmehjelper eller SFO-assistent er startlønna ca 225 000 i året. Med dagens system kan et ektepar med fem barn få 270 000 kroner i året i skattefri sosialhjelp. I tillegg kommer bostøtte og kontantstøtte som kan beløpe seg til mange tusen i måneden. For å sitte igjen med tilsvarende nettoinntekt som yrkesaktiv må man opp i en inntekt på 5- 600 000 kroner.” 

Dette var altså det jeg ville si, pluss at jeg snakket om viktigheten av integrering, opprustning av psykiatrien av kvalifisering. Siden NRK ikke lenger har programmene tilgjengelig på nett, har jeg bestilt opptaket fra NRK for å høre nøyaktig hvordan jeg ordla meg. Jeg må selvfølgelig ta høyde for at jeg var uklar. Men jeg var neppe så uklar at Karin Andersen har belegg for det hun la ut på sin Facebook-side like etter, og som siden har blitt spredt utallige ganger:

Sitat Karin Andersen:

«Høyres Røe Isaksen sier i debatt med med på nrk P2 i dag at folk som ikke kan få skikkelig kvalifisert arbeid, fordi de har helseproblemer eller andre problemer som gjør at de ikke får jobb, jo kan jobbe som lavtlønnede i barnehager og på sjukehus, isteden for å få uføretrygd.
Det er rett at det trengs en ny lønnstilskuddsordning der uføretrygden blir omgjort til lønnstilskydd, men da skal folk ha en vanlig ansettelse og lønn en kan leve av og ikke brukes i stillinger en ikke er kvalifisert for. Den som tror det er greit å jobbe i barnehage med dårlig helse og manglende kvalifikasjoner for jobben, viser totalt manglende innsikt, respekt og forståelse for kvalitet både i barnehage og helsevesen. Gi folk kompetanse og trygghet for inntekt mens de kvalifiserer seg, så lykkes mange flere og la de som er sjuke være i fred.»

Her vris det altså til at jeg mener hvem som helst kan jobbe i barnehage, og dessuten utlegges det som om jeg mener at alle som er syke egentlig burde tatt seg en jobb. Begge deler er feil, feil, feil! Innlegget er, så vidt jeg kan se, bare lagt ut på Karin Andersens private FB-side der jeg ikke har tilgang til å kommentere. Det vitner om en mangel på åpenhet, synes jeg. Av en eller annen grunn får jeg heller ikke kommentert innlegget på Andersen sin FB-side.* Hva bør vi gjøre for å få flere inn i arbeidslivet? Jo, vi bør jobbe målrettet for å senke skatten for lavere inntekter slik at det lønner seg å jobbe, vi bør sette et tak på maksimalutbetalinger av sosialhjelp, vi bør se om noen av tilleggsordningene i trygdeordningene bør gis som tjenester som ikke blir borte når man går over i jobb (slik Brochmann foreslår) og vi må satse tungt på lese- og skriveopplæring, lønnstilskudd, lavere terskel inn i arbeidslivet, psykiatrien, norskopplæringen og mye, mye mer.

Jeg har ingen problemer med å diskutere reell politisk uenighet, og dem er det mange av mellom SV og Høyre. Men jeg reagerer når en politisk motstander siterer fritt etter egen forståelse og presenterer det som sannheten.

FOR ØVRIG HAR HØYRE FORESLÅTT Å UTVIDE LØNNSTILSKUDD TIL Å GJELDE ALLE. REGJERINGEN HAR BARE SATT IGANG ET MIKROSKOPISK FORSØKSPROSJEKT.

PS: Jeg legger selvfølgelig ut en transkribering av mine sitater fra opptaket når jeg får det slik at folk kan høre selv.

Høyres politikk er omtalt bla. her og her.

*Det er to sider, en offentlig og en lukket. Innlegget er nå lagt ut på den offentlige siden.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Rune Skansen

06.03.13

Mange gode poeng her (MEN DET MÅ VEL FINNES EN ANNEN MÅTE Å GJØRE ET VIKTIG POENG TIL SLUTT ENN Å KJØRE EN LANG SETNING MED CAPS LOOK PÅ? Bare et lite tips altså. Noen oppfatter det som skriking. Slik driver vel ikke velartikulerte Høyrefolk med 🙂

Har du en mening?