Abonner via RSS eller E-post

Scruton om den store bløffen

Publisert den 07.02.2013 i Blogg

Jeg er ganske så glad i den engelske filosofen Roger Scruton. I fjor sommer var jeg til og med så heldig å få møte ham og spise tea and crumpets på hans lille gård i England. Scruton er en klassisk konservativ og en av tenkerne som er inkludert i antologien Konservatisme som jeg redigerte sammen med Henrik Syse. Der oversatte vi et utdrag fra hans berømte bok The Meaning of Conservatism.

Nå har Christian Skaug oversatt artikkelen Den store bløffen hos Document. Artikkelen er godt oversatt og absolutt verd å lese:

Høy­kul­tur­en er sam­funn­ets egen­bevisst­het. Den inne­hol­der kunst­verker, litter­atur, filo­sofi og viten­skape­lige arbeid­er som dan­ner en fel­les refe­ranse­ramme hos utdan­nede mennes­ker. Høy­kul­tur er ingen per­man­ent erob­ring. Den ved­var­er kun hvis den under­bygges av sans for tra­di­sjon og en bred til­slut­ning til de sosi­ale norm­ene om­kring den. Når disse ting­ene for­svin­ner, hvil­ket ikke er til å unngå, er­stat­tes høy­kul­tur­en av en falsk­het­ens kultur.

PS: Les også min kronikk om Scruton i Aftenposten fra 2011.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Helene

10.02.13

York?

Har du en mening?