Abonner via RSS eller E-post

Demokrati eller islamisme

Publisert den 26.02.2013 i Blogg

Hallgrim Berg ga i dag ut en bok, og han hadde bedt meg om å kommentere på pressekonferansen. Hallgrim inviterer til åpen debatt og jeg fikk ingen føringer på hva jeg skulle si. Dette er mine notater — selve fremføringen var nok litt annerledes, men hovedpunktene er her:

Kommentar til Hallgrim Bergs bok 26.02.13

– Takk for at jeg fikk komme. Hallgrim inviterer til åpen debatt og det er jeg glad for.

Litt om mitt utgangspunkt:

– Radikal, militant islamisme er en sikkerhetstrussel

– Jeg tror, som Samuel P. Huntington sa det, at Culture Matters.

– Jeg tror det er viktig at norsk kultur er vårt utgangspunkt for integrering

– Jeg mener som Cameron, Merkel og liberaleren Timothy Garton Ash at multikulturalisme som -isme er døende  og at det er bra.

– …og jeg er enig med Hallgrim i at Sverige er politisk korrekt OG har en innvandringspolitikk som ikke er bærekraftig.

Det er mye jeg er enig i i denne boken: Forsvaret for ytringsfriheten, det å være tydelig på at totalitære bevegelser er totalitære også når de forsøker å skjule seg bak en religion, forsvaret for debattkulturen vår og for rettsstaten. Men det er også svært mye jeg er uenig i.

På noen steder i boken nikket jeg og tenkte at «Her har Hallgrim sagt det fint». Mens på neste side rev jeg meg i håret og tenke at her skiller ikke Hallgrim snørr og barter.

Hallgrims forrige bok – Amerikabrevet – kalte jeg et «konservativt urbrøl». Det er denne boken også, men denne gangen synes jeg Hallgrim brøler også når han burde bruke innestemme. Det virker i verste fall mot sin hensikt.

Hallgrim skriver noe fint i boken: «Folk og folkegrupper skal leva saman på dette kontinentet i all framtid. Utviklinga for demokratiet og menneskerettane er illevarslande, dersom totalitære ideologiar når fram på nytt. Difor er kunnskap og drøfting grunnlag for all diagnose. Mi von er at det skal bli mogleg å få til eit meir nøkternt og konstruktivt ordskifte i Europa om innvandring og islamisme, om integrasjon og verdiar. Problem og utfordringar må kunne drøftast fordomsfritt. Dersom folk frå høgre til venstre, kristelege som ukristelege, høge som låge, ikkje kan prate fornuftig i lag, er me ille ute.»

Med det som utgangspunkt vil jeg komme med min kritikk:

1. Jeg kjøper ikke den overordnede tesen, nemlig at organisert militant islam kan komme til å dominere Vesten. Det er en trussel, men ikke slik Sovjet – en organisert militær supermakt – i sin tid var det. Flere grunner, men la meg nevne to:

a. Arab Development Report. Står ubeskrivelig dårlig til! På tross av oljerikdom. Korrupsjon, makteliter, undertrykkelse, ensidig næringsliv og i stor grad kulturell isolasjon mot omverden. Det oversettes flere bøker til dansk enn det gjør til arabisk. Med andre ord: Mange islamske land har nok å stri med.

b. Vebjørn Selbekk: «På bare få tiår har den muslimske tro blitt en maktfaktor i Norge.» Det er grunner til at for høy innvandring over for lang tid kan gi problemer, men det er hadde jeg nær sagt, den motsatte grunnen til. Integreringen jevnt over blir bedre over generasjoner – flere tar høyere utdannelse, de får færre barn og det raten for henteekteskap stuper – MEN vi har et stadig påfyll av ressurssvake innvandrere som ikke kan språket og ikke nødvendigvis har ferdighetene som trengs i vestlig arbeidsliv. I tillegg er det  kulturforskjeller som man bare ved å velge å være blind kan se bort fra. Dette kan, i verste fall, bli en ny, permanent underklasse – slik vi ser konturene av i banlieuene utenfor Paris, for eksempel. Det kan gi opphav til radikalisering og fremmedgjøring; det kan endre nabolag og skape sosial uro; det kan skape kulturkonflikter – det kan absolutt gi problemer og være opphav til trusler. Men IKKE fordi disse gruppene tiltar seg politisk makt. Snarere fordi de IKKE integreres inn i samfunnet.

c. Må også skille snørr og barter. Islamsk tro er kanskje en fellesnevner for kjønnsrollene som gjør at noen jenter noen steder i Norge ikke vil ha svømmeundervisning, og terrorgruppen Boko Haram som myrder uskyldige sivile (særlig kristne) i Nigeria. Men er det rimelig å analysere kjønnsroller i minoriteter i Norge og mord på uskyldige sivile som to sider av samme sak? Man risikerer i hvert fall å gå glipp av noen nyanser, for å si det forsiktig.

2.  Hallgrim skriver flere steder at islam er mangfoldig, at det finnes mange tolkninger. Men han gjennomfører det ikke alltid i resonnmentene sine.

– Ulikheten mellom største muslimske demokrati Indonesia, Kosovo, Iran, Saudi Arabia, Tyrkia og Turkmenistan. Likheten mellom salafistene, mainstream sunniene og sekulære muslimer i Egypt.

– Hallgrim mener menneskerettigheter og demokrati  er best for alle, men går også langt i å antyde at demokrati og islam ikke går sammen. Da risikerer vi i verste fall å gi de ekstremene islamistene rett, de i profetens umma eller andre grupper: Nemlig at sann og ekte islam ikke går sammen med demokrati. Det er jeg grunnleggende uenig i.

– Hallgrim referer også en Dr. Peter Hammond, en misjonær og aktivist som basert på min enkle googling trolig ikke har en doktorgrad i noe som helst annet enn et æresdoktorat. Han vil si at problemene i et samfunn blir større jo flere muslimer som er der. Tallene og fremstillingen er komplett uvitenskapelig. Hallgrim tar noen forbehold, men gjengir allikevel argumentasjon nokså ukritisk. La meg ta et sitat:  ”Etter 80 % kan ein risikere etnisk reinsing og folkemord, i dei verste tilfelle utført eller inspirert og støtta av statlege styresmakter.”

Men dette er jo inkonsekvent også sammenlignet med hva Hallgrim skriver andre steder i boken. Nettopp fordi også Hallgrim samtidig argumenterer for at nettopp de islamofascistiske diktaturene som Iran IKKE har støtte i folket, men er diktaturer som opprettholdes med makt og vold. Å koble andel muslimer sammen med faren for etnisk rensing og diktatur, kan implisere at innbyggerne i f.eks. Iran egentlig har ansvar for sitt regime. Det er også vanvittig mye mer som er galt med Peter Hammonds måte å analysere på, men det får bli til senere.

Dette er en bok som engasjerte meg. Det er en brannfakkel som fortjener debatt. Både fordi åpen debatt er demokratiets måte å løse uenigheter på, og fordi jeg mener mange deler av boken fortjener motargumenter. Gratulerer med bok, Hallgrim.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

B.P

11.03.13

Koranen kommer direkte fra GUD og er ufeilbarlig.Det er allså GUD som taler til menneskene, den sammme GUD som har
skapt universet.Vanskelig da å skape ett liberalt demokrati ,hvor f.eks alle reglioner skal være like stilt.

Filosofen

11.03.13

Joda, det er lett å kritisere andre og det er lett og rive ned hva andre forsøker å si. Nå kunne jo både du og Borchgrevink i Aftenposten selv forsøke dere på å skrive en bok som virkelig tar opp islam som det problemet den er.

Vår hovedinnvending mot Bergs bok, er at den beholder det kunstige skillet, eller dikotomien, mellom islam og islamisme. Islam er allerede politisk så det er ingen grunn til å late som om det finnes en slags annen isme i kjølvannet. Islamisme er bare konsekvent og teksttro islam.

De som ikke våger å ta debatten eller kampen mot islam og hevder alt skal passere i religionsfrihetens navn, det være seg pisking, steining, amputering, avkapping av hoder osv. aksepterer disse praksisene i religionsfrihetens navn.

Vi har enda til gode å høre en eneste norsk toppolitiker gå ut offentlig å si at barbariske skikker overhodet ikke har noen plass i det sekulære Norge og at vi derfor innskrenkers muslimers rett til absolutt religionsutøvelse. Akkurat dette tør ingen å si offentlige, for det første fordi de er feige, og for det andre fordi de ikke har peiling på islam, men tror at islam og kristendommen er vesenslike.

Mvh
Filosofen

Filosofen

11.03.13

«1. Jeg kjøper ikke den overordnede tesen, nemlig at organisert militant islam kan komme til å dominere Vesten. Det er en trussel, men ikke slik Sovjet – en organisert militær supermakt – i sin tid var det. Flere grunner, men la meg nevne to:»

Nei, det var det heller ingen som trodde om nazismen, men etter 1933 ble ganske tydelig hvordan totalitære ideologier arbeider for å avskaffe demokratiet. Har du intet lært?

«Man risikerer i hvert fall å gå glipp av noen nyanser, for å si det forsiktig.»

Slutt nå med dette nyansemaset: kom med ei liste over de nyansene du mener mangler og som er relevante, så kan vi ta debatten. Slik det er nå bruker nyanseekstremistene (de som saboterer enhver debatt ved å rope på nyansene) «nyansene» som retorisk grep for å dupere andre og fremstille seg selv som om de har den totale oversikt. Faktum er du ikke har peiling, Røe Isaksen.

«Hallgrim skriver flere steder at islam er mangfoldig, at det finnes mange tolkninger. Men han gjennomfører det ikke alltid i resonnmentene sine.

– Ulikheten mellom største muslimske demokrati Indonesia, Kosovo, Iran, Saudi Arabia, Tyrkia og Turkmenistan. Likheten mellom salafistene, mainstream sunniene og sekulære muslimer i Egypt.»

Bare tull: all den tid den mest voldelige tolkningen av islam setter agendaen, spiller ingen rolle hvor stort dette såkalte mangfoldet er.

«Hallgrim mener menneskerettigheter og demokrati er best for alle, men går også langt i å antyde at demokrati og islam ikke går sammen. Da risikerer vi i verste fall å gi de ekstremene islamistene rett, de i profetens umma eller andre grupper: Nemlig at sann og ekte islam ikke går sammen med demokrati. Det er jeg grunnleggende uenig i.»

Igjen; du later til å tro, slik Lars Gule gjør, at islam ontologisk ikke kan besitte uforenlige egenskaper. Dere tror begge to at det er helt umuig for en ideologi å være så menneskefiendtlig som islam er. Dere nekter rett og slett at her møter dere noe dere ikke kan endre; islam er totalitært i sitt vesen og er de facto uforenlig med islam.

Gadd vite hvorfor dere ikke forstår at om man endrer islams fundament, er ikke islam islam lenger, da er det noe annet.

Det er hyggelig naivt at du og Gule tror islam lar seg endre slik at den blir forenlig med demokrati, men islam ER ikke forenlig med demokrati, har aldri vært det og vil aldri bli det.

Kunne du lese deg litt opp før du uttaler deg om ting du ikke har peiling på?

Mvh
Filosofen

Har du en mening?