Abonner via RSS eller E-post

Stadig flere unge uføre

Publisert den 29.08.2012 i Blogg

Det blir stadig flere unge uføre. I går kom det nye tall.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

Hilde

29.08.12

Antallet uføre øker for folk i alle aldersgrupper, og det kommer til å fortsette og øke. Forklaringen er ikke komplisert. Så lenge vi i realiteten har selvbestemte trygdeytelser så vil mange benytte seg av dem, rett og slett fordi de ser seg tjent med det, og for mange er det svært mye å hente.
Politisk feighet og et absurd sykdomsbegrep har satt døra og pengesekken på vidt gap.

Det som er spesielt med unge uføre er at her er det mange som grunnet en opplevelse av manglende mestring, som velger denne løsningen. Det er tragisk både for samfunnet og for den enkelte.
Vi sosialiserer unge mennesker inn i hjelpesløsheten under dekke av omsorg.
Uføretrygden er det endelige beviset på at de ikke kan brukes til noe som helst. Hvilket i de fleste tilfeller er det reneste tøv.

Poenget er at dere som skal være ansvarlige politikere nå må ta fra folk muligheten til å velge om de vil være deltakere i yrkeslivet.
Det må settes krav til at man kan sannsynliggjøre sin arbeidsuførhet grunnet sykdom ut over bare å gi utrykk for subjektivt ubehag i en årrekke.

Det er det så langt ingen som har turt. I stedet fortsetter man i samme sporet i sin misforståtte godhet.

Hilde

29.08.12

Vil bare legge til at det er mye verre enn det ser ut for. Det er ca 311 000 på varig uføre i dag, MEN det er ca 168 000 på arbeidsavklaringspenger. Dette er i realiteten en ventekø for uføre og innen få år vil majoriteten av disse gå over på varig uføre.
Parodisk nok er det restansesituasjonen i NAV som gjør at ikke tallene for varig uføre er mye høyere.
Det er all mulig grunn til panikk.

17.11.12

Det er nesten utiolrg hva du skriver. Ansatte p NAV burde v re strafferettslig ansvarlig . Hvem vil jobbe p NAV da? Ser du ikke lenger enn din egen nese? Norge har verden mest gener se system for uf retrygd, og du klager som faen. Ansatte p NAV gj r sitt beste utifra vanskelige forhold. Ingen har i utgangspunktet «rett» p noe man ikke yter selv. Debatantene her er veldig h rs re. Det er INGEN som har anklaget ALLE for v re trygdemisbrukere, og jeg synes stor sett de fleste g r varsomt frem. Det er det stor grunn til, men man kan ikke stikke hode i sanden eller feie ting under teppet av den grunn. Jeg har beskrevet en sammenheng mellom st rrelsen p ytelser og anntall som motar dem. Slik er det, om vi liker det eller ikke. Og de er et problem at en stadig st rre del av statsbudsjettet g r til trygd og uf reytelser. Det blir da lite penger igjen til Sykehus, eldreomsorg, jernbane og andre gode form l. Det brukes f.eks 3 ganger (60 milliarder) s mye p uf re som p vei og jernbane tilsammen (20 milliarder). Dette m v re lov snakke om dette i et demokrati.

wenche

04.06.14

Skjønner at Hilde er frisk. Skulle mere enn gjerne bytte med henne.Så ikke alle som ønsker å være syk.

Har du en mening?