Abonner via RSS eller E-post

Herland vil ikke vitne

Publisert den 21.05.2012 i Blogg

Det er ingen hemmelighet at mange har et, skal vi kalle det anstrengt forhold?, til Hanne Nabintu Herland. Det er tydelig etter at jeg twitret om hennes innlegg i Aftenposten i dag. Å kalle Herland spissformulert er en underdrivelse. Hun har bare tykk pensel i malerskrinet. I dagens avis skriver hun blant annet at: «Den politiske heksejakten er nå så sterk at vi kan snakke om udemokratisk totalitære forhold i Norge.» Jeg har tidligere skrevet om hvordan det å bruke ord som kommunisme, totalitært eller udemokratisk i utrengsmål, indirekte kan bidra til å gjøre viktige skillelinjer mer diffuse. Poenget mitt i dag er ikke retorikken hennes, men det som faktisk er det viktigste i innlegget. Hanne Nabintu Herland nekter å vitne i rettssaken mot morderen fra 22. juli. Jeg forstår ubehaget. Jeg forstår også skepsisen mot forsvarets strategi og faren for at det hele kan bli «ett sirkus».

Herland skriver:

«Også vitneplikten misbrukes. Ikke var jeg i Norge 22. juli. Mitt vitnemål har ingen betydning for spørsmål om skyld eller tilregnelighet. Jeg er hverken rettspsykiater, advokat eller terrorekspert.»

Men det er en kjent sak at forsvaret vil forsøke å vise at morderen var tilregnelig. En av måtene å vise dette på, er å trekke inn en rekke personer som de mener kan kaste lys over hans verdensbilde. HNH er en av disse. Det er derfor irrelevant om hun selv mener vitnemålet har betydning for spørsmålet om tilregnelighet. Forsvaret mener det kan ha det. Derfor må hun stille.

Mener Herland egentlig at vitner selv burde kunne avgjøre hvorvidt de er relevante for en sak eller ikke? I så fall er konsekvensene vidtrekkende. I en rettsstat har forsvaret rett til å legge opp sitt forsvar slik de ønsker, deres plikt er å gi deres klient det beste forsvar gitt omstendighetene. Hvordan ville situasjonen blitt om vitner selv skulle avgjøre om de følte seg kallet til å stille eller ikke? Uholdbar. I verste fall kunne det — i teorien — gå utover rettssikkerheten fordi mange kanskje ville velge å ikke stille i kontroversielle saker.

Nei. Å vitne, særlig i en grotesk sak som denne, kan nok være belastende og ubehagelig. Men vitneplikten bør ikke undergraves. Til det er den for viktig.

Del på Facebook | Del på Twitter

7 Kommentarer

[…] Denne bloggen er også publisert på konservativ.no […]

Anti-islamist

21.05.12

Hadde ikke du vært av typen «jeg alene vet», så ville du ha fått med deg at Herland er villig til å ta en evt konsekvens av det å ikke møte i retten

Men at du hater damen kommer ikke som noen stor overraskelse, hun er jo en av de som har dristet seg til å si noen småkritiske ord om islam og det vil jo ikke PK-ere som deg vite noe av.

Jostein H

21.05.12

Mener du at Norge er en rettsstat?
I en rettsstat skulle rettssaken kun finne ut om den anklagede er skyldig. Og deretter straffeutmålingen. Om vedkommende er sinnssyk bør han likevel dømmes, men få behandling i fengselet.

Norge er etter min mening ikke en rettsstat. Norge er en fascistisk stat; der staten styrer alt og der du og jeg ikke har noen rettigheter, kun enkelte privilegier. I en rettsstat skulle rettigheter sikres ikke privilegier.

I saken ABB-saken skulle retten sikre de etterlatte og skadde rettferdighet. ABB skulle derfor, om han er skyldig (virker ikke som det er mye tvil om det), dømmes til lovens strengeste straff. Slik rettssaken forløper virker det mest som om det hele er lagt om som en kollektiv terapi, der man dykker ned i grusomhetene på en måte som hos en psykoterapeut.

NN

22.05.12

Kanskje ikke så dumt om staten rettsforfulgte Herland. Det kunne bli en morsom sak om man fikk rettsvesenet selv kritisk analysert – for ikke å snakke om hvilken storslagen vitneliste det kunne bli snakk om.

Jan Atle Hagen

24.05.12

Det som er interessant er at Herland sannsynligvis har rett i sin fremstilling. Enhver skal ikke være nødvendig å vitne. Man må jo være vitne til noe, ikke bare tatt ut på måfå og fordi noen ønsker deg i rettsalen som vitne. Det som er morro her er at det er juridisk sannsynligvis Herland som har rett mens hele resten av gjengen hyler og skriker og kaster dritt på Herland….

NN

30.05.12

Fikk du med deg den? At Herland ikke engang formelt har vitneplikt?

http://www.dagbladet.no/2012/05/30/nyheter/innenriks/terror/breivik/21841280/

Her er det faktisk TRI som bidrar til uthuling av rettsstaten.

Arne Aasen

31.05.12

Røe Isaksen skjeller ut Herland uten å sjekke fakta først. Kommer det nå en beklagelse fra Røe Isaksen eller var det først og fremst politisk opportunt å stemple Herland?

Har du en mening?