Abonner via RSS eller E-post

Late på trygd

Publisert den 10.04.2012 i Blogg

Gjennom påsken har debatten om NAV bølget frem og tilbake. Noen har reagert, som Anna T. Worsley i en kronikk i Aftenposten. Jeg er enig i to av hennes poeng. Media har en tendens til å blande alle NAV-brukere sammen i samlebetegnelsen «trygdemottakere» eller «stønadsmottakere», men det er helt avgjørende å holde tungen rett i munn. I det minste må vi være klare på skillet mellom dagpenger (for arbeidsledige), sosialhjelp (som er en ordning for de som trenger økonomisk bistand) og helserelaterte ordninger som sykepenger, uføretrygd etc. (som er knyttet til arbeidsevne). De som mottar sosialhjelp er ikke automatisk syke, og det er for disse Høyre har foreslått en generell arbeids- og aktivitetsplikt. Motstanderne av forslaget fremstiller det som smålig tvang, og en plikt er selvfølgelig også tvang. Men å tvinge noen til aktivitet er ikke et poeng i seg selv, målet er å hindre at folk blir gående som passive stønadsmottakere over lengre tid. Det er avgjørende at aktivitetstilbudet kommer fra dag én.

Spørsmålet om unge uføre er langt mer komplisert. Økningen av unge uføre skyldes i stor grad psykiske lidelser og muskell- og skjellettlidelser. Samtidig vet vi at sosiale bakgrunsvariabler, næringsstruktur osv. også spiller inn og det er godt dokumentert at sosiale normer trolig også spiller en rolle (jeg liker ikke ordet «smittsomt»). Det er en avsporing av debatten å si at trygdede er late, ikke gidder å jobbe eller lignende. Dette har jeg også skrevet om tidligere. Jeg har heller ikke sett noen som sier det i debatten, i hvert fall ingen sentrale politikere. Samtidig mener jeg det blir alt for enkelt å si at dette bare skyldes rene helseproblemer og dermed implisitt hevde at vi ikke kan gjøre noe med det. Det er heller ikke slik at enhver som sier vi har for mange unge på permanent uføretrygd, mener at det er for lett for alle å få trygd, eller at ingen fortjener å bli uføre. Det naturlige spørsmålet er i stedet om for mange blir lukket inne i trygdesystemet i en for tidlig alder, rett og slett gitt opp. Det er kanskje bedre å si at det er for lett å sette noen på trygd.

Del på Facebook | Del på Twitter

5 Kommentarer

Høyre,venstre,rett fram

11.04.12

Så rart at noen lett får trygd. De jeg har møtt med trygd har måttet gå gjenneom minimum 5 års prosedyrer i papirmølla og mengder av legespesialistuttalelser før de fikk innvilget den for-lett-å-få-trygden du nevner.
Glem ikke at mange trygdede er folk over 50 som er blitt permittert og mistet arbeidsplassen sin pga nedgang i industrien senere år.
Oljebransjen har etterlatt seg en del uføre,både dykkere og andre yrker,ikke minst pga ekstremt krevende arbeid og tidligere tiårs arbeidsmiljøsynder.(Bruk av skadelige kjemikalier bl.a)
Du vet antagelig noe om hvor enkelt det er å finne en ny jobb i den attraktive alder av 50 pluss siden du selvsagt har gjort hjemmeleksen din og gått til bunns i saken.:-)

En ting dere glemmer fullstendig,politikere,er at en god del av de uføre jobber ubetalt og uregistrert(usynlig m.a.o) i frivillighetsorganisasjonene landet rundt.
NETTOPP fordi de ønsker å bidra med sin livserfaring og krefter.
Mine forfedre var folk som etablerte veldedige institusjoner på frivillig initiativ, eftersom de rikeste ikke var pålagt å gjøre noe slikt den gang på seksten- sytten- og attenhundrehundre- tallet.
Hvor kommer slike initiativ fra om ikke av et noe respekterende menneskesyn?
Glad for å ha arvet noen gode gener.

Høyre,venstre,rett fram

11.04.12

Politikere-dere er like late som alle andre.
Og vaktene på stortinget som så en voldtekt bli fullbyrdet over kameraovervåking for en vinters tid siden uten å legge to pinner i kors for å forhindre/sikre bevis,de utviste samme latskap som alle andre.
Den fulle jenta kan ha fått HIV-det er det ingen som vet. Hennes egen skyld-eller omgivelsenes latskaps skyld?
Det er så bælsvakt nå til dags at selv en som bare redder en katt ned fra et tre får heltestatus.

Hilde

12.04.12

Ja vi lever virkelig i de krenkedes tyranni. Keiseren er ikke bare naken han er også frisk. Riktignok med noen hederlige unntak.

Alle som ønsker det får uføretrygd. Det er bare et spørsmål om utholdenhet. Imens kan man vandre i de andre ytelsene på trygdemenyen.

Det er en farse uten sidestykke det som foregår. Hundre tusner av nordmenn som forventer å bli trodd på at de ikke er i stand til å gjøre noe som helst grunnet muskelsmerter eller en følelse av nedstemthet, år ut og år inn.

Nå strømmer det på fra både øst Europa og sør Europa er i siget. Mens politikerne taler nytale som er blitt akseptert i sannhetsministeriet, smuldrer landet vårt bort og Norge er i forfall.
Det snakkes ikke lenger for å bekrive virkligheten, men for å opprettholde de rette holdningene. Gud forby at noen skal føle seg krenket.

Hilde

12.04.12

Må komme med en tilføyelse. Sitter nå og ser på enda et menneske med livstruende kreft som ikke får behandling fordi det koster 800 000 pr år å redde /forlenge livet dere. Denne gangen er det en 41 år gammel tobarnsmor som skal dø.

Det koster opp til kr 475 296 å la et menneske gå hjemme et år fordi man ikke føler for å jobbe. Det tillater vi, men å redde liv har vi ikke råd til.
.

Vegar Enget

12.04.12

Hei, jeg synes, som høyremann, at ditt engasjement er bra og at dine perspektiver i denne saken er positivt kritiske. Vil gjøre deg obs, siden jeg jobber som saksbehandler på utlendingsfeltet, at eøsregistreringsbevis er permanent gyldig «så lenge de materielle vilkårene fortsatt er oppfylt, d.v.s. at når jobben som er grunnlaget for registreringen er borte, ja så er det mulig for Udi å trekke registreringen tilbake.

Ved Bergen Sør politistasjonsdistrikt/Utlendingsenheten, som saksbehandler lovlig opphold har vi fått til et samarbeid med lokale NAV-kontorer, som etter veiledning fra oss ikke betaler ut nevnverdige sosiale ytelser til eøsborgere. Vi forutså problemstillingen straks etter ikrafttredelse av ny utlendingslov pr 01.01.10 og laget en løsning, hvor dialog på tvers av etater er stikkordet. Lykke til videre!

Har du en mening?