Abonner via RSS eller E-post

Lite snikete sniking

Publisert den 08.02.2012 i Blogg

Dette innlegget kommer en dag for sent da Stortinget i går stemte ned et grunnlovsforslag som ville svekket noen av mindretallsrettighetene ved suverenitetsavståelse, les EU. Jeg blåser i det og kommenterer kort allikevel siden forslaget er en gjenganger i norsk politikk. Lederen i Senterungdommen kaller forslaget et forsøk på å «snikinnføre Norge i EU«. Det er i så fall et veldig lite snikete forsøk på snikinnføring. For å avstå suverenitet kreves det 3/4 flertall på Stortinget, mao. kan 1/4 av Stortingets representanter blokkere en slik avståelse. I 1994 kunne det betydd at selv om 55 prosent av folket sa Ja til EU i en folkeavstemning, kunne mindretallet allikevel hindret EU-medlemsskap. Forslaget som ble nedstemt i går ville senket dette kravet til 2/3 flertall under forutsetning av at det først var avholdt folkeavstemning. Med andre ord må man først spørre folket, få resultatet og så må 2/3 av Stortinget stemme for medlemsskap — hvis dette er å snike forutsetter det et usedvanlig sløvt folk.

Forslaget har noen andre svakheter som jeg er mer usikker på. For eksempel ville det innebåret at folkeavstemninger for første gang ble nevnt i Grunnloven, og folkeavstemninger er ikke nødvendigvis en god idé i et representantivt demokrati. Hvis forslaget blir fremmet igjen er det ikke sikkert jeg vil stemme for, men det skyldes ikke den såkalte snikingen.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?