Abonner via RSS eller E-post

Skuffet over ungdom som ikke vil bestemme

Publisert den 14.12.2011 i Blogg

Ungdommens demokratiutredning har den blitt kalt, utredningen som ble levert barne- og familieminister Audun Lysbakken i går. Utvalget kommer med mange spennende forslag, men en ting har de ikke klart å bli enige om, nemlig stemmerett for 16-åringer. Det er ikke veldig pussig egentlig. I  motsetning til hva en del later som, har ikke stemmerett vært et folkekrav fra landets ungdommer. Det har også utvalget forstått.

Det mest spesielle er faktisk reaksjonene fra både Barneombudet og LNU.

«Det er ille», sier barneombud Reidar Hjermann, og fortsetter: «Eg kan ikkje sjå anna at dei bruker dei same argumenta som blei brukt for å hindra kvinner å ha stemmerett.» Den historiske sammenligningen er tøvete, veldig tøvete. Det er en vesensforskjell mellom å ha aldersgrenser og ha kjønnsbaserte grenser. Alle — og da mener jeg alle — støtter i en eller annen forstand aldersgrenser for eksempel for å kjøpe alkohol, tjenestegjøre i militæret eller ha sex. Det er da vitterlig ikke det samme som å si at en gruppe ikke kan stemme fordi de har galt kjønn eller feil etnisitet? Den logiske konklusjonen på Hjermanns argument er at alle burde ha stemmerett — og hvis man er mot at 14-åringer skal få stemme så bruker man samme retorikk som i 1907.

LNU anklager derimot gruppen for å svikte sitt mandat. I følge Martin Østerdal, generalsekretæren, har utvalget sviktet sitt mandat når de er delt i spørsmålet om stemmerett for 16-åringer… Bare les setningen en gang til: Utvalget har sviktet sitt mandat når de er delt i spørsmålet om stemmerett for 16-åringer. Med andre ord mener LNU at et uavhengig utvalg som blant annet består av noen unge og mange som jobber med ungdommer, har sviktet fordi de ikke mener akkurat det LNU synes de skal mene. Kanskje litt grunnleggende demokratiopplæring i LNU ville vært på sin plass før de gikk i bresjen for en ny stemmerettsalder.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

14.12.11

Mener du, Torbjørn Røe Isaksen, at det må foreligge et folkekrav for å innføre nye rettigheter? I så fall ville svært få nye rettigheter bli innført. Det sentrale her er at 16- og 17-åringene brukte stemmeretten da de fikk den, og stemte i nesten like stor grad som resten av befolkningen, og nesten i dobbelt så stor grad som førstegangsvelgere ved tidligere lokalvalg. LNU har bygget sin argumentasjon på resultatene fra forsøket, og ikke hva 16- og 17-åringer svarer i spørreundersøkelser. Som Høyre ofte sier når nye meningsmålinger kommer, det er valg som teller, ikke galluper.

I tillegg har ungdommen brukt makten de fikk i forsøket til å få større innflytelse, antallet kommunerepresentanter mellom 18 og 30 i forsøkskommunene har økt betydelig sammenlignet med forrige periode. I Ålesund har de gått fra å ha 3 representanter i 2007 kommunestyret under 30 år til å ha 12 i 2011. Stemmerett for 16- og 17-åringer er altså en svært effektiv måte å øke unges reelle makt og innflytelse i samfunnet på.

Når det gjelder poenget om at utvalget har sviktet, er det viktig å presisere at det LNU har sagt, er at utvalget har sviktet mandatet sitt. Utvalgets mandat var at de skulle se på se på ulike metoder for å øke unges makt over samfunnsutviklingen. Utvalget beskriver også selv valgkanalen som den viktigste kanalen for politisk innflytelse, og de sier også at selv om andre deltakelseskanaler er viktige, kan ikke disse fullt ut erstatte deltakelse i valg. Da er det rart at de ikke tar klar stilling til retten til å stemme ved valg, og at de ikke forholder seg til de positive resultatene fra forsøket. Ungdommen i utredningen har sagt klart ja til stemmerett, mens Trond Viggo Torgersen og forskerne er de som sier nei. De voksne har altså verken forholdt seg til realitetene, eller hørt på ungdommen. Dette er grunnen til at LNU er skuffet.

Ellers kan vi forsikre om at demokratiet i LNU er godt ivaretatt. Et standpunkt for allmenn stemmerett for 16-åringer ble vedtatt på Barne- og ungdomstinget i 2010 med 2/3-flertall.

[…] Publisert 14 desember 2011 under Barn og unges innflytelse, Interessepolitikk, Media, stem1209. var addthis_product = 'wpp-262'; var addthis_config = {"data_track_clickback":true,"data_track_addressbar":false,"ui_language":"no"};if (typeof(addthis_share) == "undefined"){ addthis_share = [];}LNU uttrykte skuffelse over at Ungdommens maktutredning som ble lagt frem 13. desember ikke gikk klart inn for 16-årig stemmerett. LNU uttrykte sitt standpunkt i flere medier, blant annet i Her og Nå på NRK P1 og i debatt i Aktuelt på NRK2. I etterkant har det blusset opp en debatt om 16-årig stemmerett på sosiale medier som twitter og blogger. Blant annet har Torbjørn Røe Isaksen lagt ut en innlegg på sin blogg. LNU ønsker debatten om 16-årig stemmerett velkommen. Her kan du lese Isaksen blogginnlegg og LNUs svar på dette. […]

14.12.11

Ifølge mine forsknings kilder modnes menneskets hjerne først ved 20-21 år. Noen sier så sent som 25-26. Med andre ord bør vi kanskje ikke diskutere hvor ung man bør være får å bestemme, men hvor gammel?

Negative konsekvenser ved at barn får stemme er at de 1) ikke har utviklet evne til egen tenkning, 2) stemmer familiært, 3) stemmer det som er «kult» eller 4) hva andre sa de skulle stemme.

18 funker bra. La de bruke de to årene de ikke fikk redusert til å lese partiplanene.

Hilsen AndyAce83

Trond H.

15.12.11

Andy og Konservativ: Den danske Valgretskommisionen foreslår stemmerett for 16-åringen, og viser til hjerneforskere som viser at hjernen er like fullt utvikla som 18-åringar, se:
http://www.framtida.no/articles/dansk-utval-vil-gje-sekstenaringar-stemmerett

Har du en mening?