Abonner via RSS eller E-post

En oppskrift på større utenforskap

Publisert den 28.11.2011 i Blogg

I dag tidlig diskuterte jeg sosialhjelpssatser på NRK. SVs Karin Andersen mener regjeringen er «gjerrig». Jeg forsvarer regjeringen, den samme regjeringen SV sitter i. Den største utfordringen i diskusjonen er at det faktisk er svært vanskelig å vite hva folk faktisk mottar i sosialhjelp. De såkalte veiledende satsene gir ikke et riktig bilde fordi sosialhjelpen er knyttet til en betydelig grad av skjønn. Vi må også ta med andre offentlige ytelser i tillegg (som kontantstøtte, barnetrygd, tilleggsytelser). I mange kommuner holdes for eksempel kontantstøtte og barnetrygd utenfor beregningen av sosialhjelp. Det er også avgjørende å huske på at svært mange får betalt boligutgifter og strøm av NAV.

I 2009 var det 125 276 stønadstilfeller for økonomisk sosialhjelp, i følge statistikk fra SSB. Ser man på aldersinndelingen var så mange som 28 557 av disse for mennesker under 25 år, tilsvarende 22,4 pst. av samtlige stønadstilfeller. Til sammen 46 120 mennesker under 30 år var mottagere av økonomisk sosialhjelp, tilsvarende 36,8 pst. av samtlige stønadstilfeller. 

Vil økte satser generelt gjøre at flere av disse går tilbake til skolebenken eller kommer seg i arbeid? Jeg tror det sannsynligvis vil gjøre det motsatte. Da har jeg mer tro på tiltak som Kvalifiseringsprogrammet. Deltagerne får noe høyere utbetalinger, men forplikter seg samtidig til å delta i aktivtet og arbeidstrening.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?