Abonner via RSS eller E-post

«…av skatter blir vi tynget ned» – så vi tar opp lån

Publisert den 05.09.2011 i Blogg

Slik lyder 3. vers av Internasjonalen, det verset som stort sett bare blir brukt av Fremskrittspartiet og frekke liberalister når de skal minne arbeiderbevegelsen om hvor langt de har fjernet seg fra vanlige arbeidsfolk.

Overskriften er egentlig misvisende. Dagens bloggkommentar handler nemlig ikke om skatten (da kan du titte på E24-kommentaren min) eller om arbeiderbevegelsen. Den handler om gjeld.

Det er all grunn til å gi honnør til Dagbladet for deres grundige gjennomgang av situasjonen i kommunene. En slik undersøkelse viser mye, kanskje først og fremst hvor utrolig vanskelig det er å få et klart bilde av partiene ved å se på kommunene de styrer, men også at det er stor forskjell på økonomistyringen lokalt. Siste oppslag i serien viser at 53 kommuner ikke får styre økonomien sin selv.

Nå kan det være fornuftig for en lokalpolitiker å ta opp lån. Store investeringer i skole eller eldreomsorg kan være viktig og riktig. Like fullt er bildet at mange kommuner tar opp enorme lån til investeringer som strengt tatt ikke er nødvendig (eller bidrar til særlig vekst), og at mange skylder på staten og manglende overføringer i stedet for å se på egen drift. Det gjelder uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Kommune-Norge sliter også med etterslep og manglende vedlikehold. Har du noengang lurt på hvorfor «alle» svømmebasseng i Norge kollapser samtidig? Selvfølgelig fordi de er bygget på samme tid og fordi politikerne ikke har bevilget nok midler til vedlikehold. Det er stas å åpne en ny skole eller et nytt sykehjem. Det er ikke like artig å holde vedlike det man allerede eier. Da ender man med etterslep som igjen ofte fører til at det er bedre å bygge nytt og ta opp lån.

Media er ofte opptatt av hvordan politikken kan gjøre mer. Fokuset på gjeld i kommunene har motsatt utgangspunkt: Hvordan kan lokalpolitikerne forvalte de midlene de allerede har uten å sende for mye av byrden over til fremtidige generasjoner.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?