Abonner via RSS eller E-post

Varsom nå

Publisert den 04.08.2011 i Blogg

I kjølvannet av terroraksjonene blir det et vell av små og store debatter om hva som kan og bør gjøres annerledes. Noen vil overvåke mer, noen vil ha slutt på anonyme nettinnlegg, noen vil voldelige dataspill til livs, mens andre igjen bekymrer seg over at kunstgjødsel er så lett tilgjengelig.

Etter en grufull tragedie er det en forståelig måte å håndtere hverdagens komme på. Etter en ufattelig tragedie vi ikke stoppet og som vi ikke hadde kontroll over, griper vi fatt i det vi vet (eller tror) vi kan kontrollere og kan få kontroll over. Selve terroren er så grusom at vi har vanskelig for å forstå og gripe den. Lettere da å peke på at videospill er voldelige eller at mange kommentarfelt har en usaklig eller hatsk tone.

Selvfølgelig er det ting vi kan gjøre annerledes, men vi bør også være varsomme. Like etter en krise er følelsene sterke og følelsen av at «noe må gjøres» enda sterkere. Vi må passe oss for å svekke de grunnleggende frihetene og rettighetene som er ankerfestet for folkestyret vårt. Jeg synes Odvar Nordli sa det godt i en debatt i Stortinget om forbud mot rasistiske og nazistiske grupper:

«Det ville være et tragisk paradoks om det frie norske folkestyret må ofre noen av sine viktigste trekk, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, i kampen mot de ideologier som prøver å ødelegge disse frihetene (…) Om dette skjedde, ville det kunne sies at de autoritære retninger beseiret oss innenfra.»

Odvar Nordli i Stortinget, 5. mai i 1976.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

04.08.11

Enig!

Nå må ikke den moralske panikken ta helt overhånd. Det er kanskje berettiget å se på salg av kunstgjødsel og en lettere justering av våpenloven.

De fleste av de tiltak som nå luftes i kjølvannet av tragedien ville uansett ikke ha hindret gjerningsmannen fra å gjennomføre terroraksjonen. Dette gjelder særlig forbud mot anonyme debatter på nett, mer overvåkning, nye blasfemilover, osv.

Det er også svært lite som tyder på at slike tiltak vil kunne hindre lignende aksjoner i fremtiden.

Det eneste man ville oppnå ville være å legge lokk på debatten, utelukke personer med kontroversielle/uvanlige/avvikende meninger, og derigjennom øke frustrasjonen og raseriet.

Nettopp det motsatte av hva vi bør forsøke å oppnå.

Har du en mening?