Abonner via RSS eller E-post

Stoltenberg og legalisering

Publisert den 03.06.2011 i Blogg

Vi bør ønske FNs forslag om en ny narkotikapolitikk velkommen. Jeg forstår at Knut Arild Hareide er uenig, men nettopp den type skyttergravsretorikk han kommer med i dag, har vi hatt nok av i narkotikadebatten.

Debatten bør starte med det enkle faktum at dagens politikk ikke er spesielt vellykket. “Vi erklærte krig mot narkotika. Narkotikaen vant”, som en amerikansk politiker skal ha sagt det. Dagens politikk har en rekke store ulemper:

– Kriminalitet og krig fordi narkotika er ulovlig og prisen dermed skyter i været.
– Sosial stigmatiesering, og kanskje høyere overdosedødsfall.
– Enorm omsetning som er utenfor all kontroll.

Krigen mot narkotika koster enorme summer, finansierer kriminelle bander og terrororganisasjoner og bidrar her hjemme til at mange mennesker med sosiale problemer settes i fengsel. Å bekjempe narkotikamisbruk med straff og fengsel er sannsynligvis ikke hensiktsmessig.

Samtidig vil jeg advare mot å tro at legalisering i seg selv skal løse alle problemene. Det er trolig rett, som Hareide sier, at legalisering vil føre til økt forbruk, i hvert fall på kort sikt. Hvis omsetningen skal inn i legale former åpner det også for et svartebørsmarked, med andre ord vil deler av problemet med dagens forbud fortsatt være der.

Jeg mener det er legitimt å ha grenser for hva man kan gjøre mot seg selv. Tunge, narkotiske stoffer kan ødelegge din mulighet til å fungere som borger, og det kan samfunnet vanskelig tillate. Argumentet mot cannabis er vanskeligere, i hvert fall hvis vi sammenligner med alkohol. Men den pragmatiske innfallsvinkelen tilsier at vi begynner et helt annet sted: Hvordan skal vi redusere skadevirkningene av narkotikabruk? Den viktigste delen av narkotikadebatten handler nemlig om de tyngste brukerne, ikke om hasjrøykerne. For disse har dagens politikk sviktet totalt. Nok en gang tror jeg en pragmatisk innfallsvinkel er best: Dersom nulltoleranse mot narkotika gir som utslag at livet for narkomane blir verre (ved at man for eksempel sier nei til å forsøke nye behandlingstilbud), er det synd og skam.

OBS: Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at Høyres program sier klart nei til legalisering av narkotika. Jeg er valgt på dette programmet og dette er derfor en personlig mening, ikke Høyres mening.

Del på Facebook | Del på Twitter

6 Kommentarer

Henrik Akselsen

04.06.11

Det er nok urealistisk med en legalisering i Norge før det kommer i USA, men jeg er overbevist om at legalisering vil bli prøvd ut der i løpet av 5-10 år. Blir det en suksess blir det vanskelig for norske og europeiske motstandere å holde skansen.

Har ikke sett noe tall på det men det virker som om 80-90% av amerikanere i 20-årene ser det som ikke 50+ generasjonen ser, nemlig det vanvittige sløseriet og parallellen til forbudstiden etter første verdenskrig. Når disse begynner å stemme og få makt kan det begynne å skje noe.

Litt på siden hvis jeg får lov.

Er du for demokrati på arbeidsplassen, og hvorfor ikke?

[…] rett nok to svært hederlige unntak, Thor Erik Forsberg fra Arbeiderpartiet; og Høyres og Minervas Torbjørn Røe Isaksen. Kanskje kan de to være begynnelsen på politisk endring. For å si at forbudsregimet virker, er […]

jardar ravnøy

08.06.11

cannabis burde vert legalisert for lenge siden , hadde det blitt satt om en stemming hadde det garantert blitt det med mindre staten hadde tuklet med resultatene .

det godt å se at noen på stortinget i det minste er såpass jordnære at de angriper narkotikaproblemet på samme måte som andre samfunnsproblemer, altså ved den empiriske metoden samle inn data gjøre analyser og presentere etterprøvbare teorier som forfatter av minerva artikkelen så flott påpeker. hvorfor skal andre regler gjelde akkuratt dette problemet ? burde ikke alle samfunnsproblem angripes fra en objektiv vitenskapelig innfallsvinkel. og angående KRF gatene flyter allerede over av narkotika stikk fingern i jorda. Enten regulerer staten salget ellers så gjør mafian det litt flåsete sagt.Jeg tror det er i alles interesse at staten tar på seg dette ansvaret. Det er ikke bare narkotikaen man har eklært krig mot det er også selve markedsøkonomien. Det er jo en etterspørsel etter narkotika uansett hva man syns om det så eksisterer den i den virkelige verden. forbud virker ikke, det første forbudet vi kjenner til er over 2000 år gammelt og siden stortingsrepresentant isaksen er så interresert i kristen arv så tenkte jeg å nevne dette. Adam spiste av det forbudte tre og siden har vi brutt alle forbud som vi finner det for godt. Jeg er av den oppfatning at alle kan gjøre som de vil så lenge de ikke krenker andres frihet, det å røyke hasj er på ingen måte å krenke en medborger og det er veldig vanskelig for politikere å få en person til å føle at han gjør det også. Men det er som du selv påpekte i ditt eget innlegg viktig å skille mellom en hasjrøyker og en heroinist. En hasjrøyker er ikke automatisk unyttig for samfunnet. Jeg sverger på tro og ære at det finns mange samfunnsnyttige hasjrøykere som samfunnet støter bort. Noen av disse er faktisk også lynskarpe intellekter som vi dytter inn i underverden.

Ola Gartland

26.06.12

Kjempebra at dette blir tatt opp av en fra Høyre. Men det er blitt stille, hvor står saken. Blir det gjort noe med, eller var det bare et blaff? Det ville vært interessant å vite hvor saken står.

Har du en mening?