Abonner via RSS eller E-post

Frokostmøte og lansering av Konservatisme

Publisert den 01.06.2011 i Blogg

MELD DEG PÅ FROKOSTMØTET HER.

I alle europeiske land diskuteres nå spørsmål om kulturell identitet, nasjonale fellesskap, sivilsamfunn og grenseoppgangen mellom stat og marked. Hva er det som skjer?

Konservative er ofte opptatt av å ta vare på normer og tradisjoner som skaper trygghet og tillit i samfunnet. Samtidig er konservative opptatt av reformer og Edmund Burkes «forandre for å bevare». Hvilke samfunnsområder bør reformeres i vår samtid? Har konservatismens understrekning av den ikke-politiske sfære en særegen relevans i vår tid?

I antologien Konservatisme presenteres 21 konservative tenkere og politikere. Hva er forskjellene og likhetene i deres tenkning? Hva er det som gjør dem spesifikt konservative?  Er konservatisme en ideologi, og hva skiller den fra andre tankeretninger?

På frokostmøtet deltar tidligere kultur- og vitenskapsminister for Høyre, Lars Roar Langslet, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvet, sosiolog og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift, Cathrine Holst. Lars Roar Langslet har nylig utgitt boken Konservatisme på norsk.
Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse har vært redaktører for boken, som kom i stand etter initiativ fra Civita og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Fritt Ord. 

Boken Konservatisme er tilgjengelig på møtet.

Det serveres frokost fra kl 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – inngang i Stortingsgaten.

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?