Abonner via RSS eller E-post

Sidemål

Publisert den 07.05.2011 i Blogg

Høyre skal i morgen ta stilling til om vi bør ha skriftlig sidemålsundervisning i skolen. Høyre er i dag tilhenger av valgfritt sidemål i videregående skole. Det gjør det naturlig å fjerne den rene, skriftlige sidemålsundervisningen også i ungdomsskolen. Men det betyr ikke at vi bør «fjerne nynorsken». Vi har to skriftspråk i Norge og det bør vi ta vare på. Da er det også en selvfølge at bokmålselever blir kjent med nynorsk, nynorsk litteratur, språk- og kulturhistorie osv. Men den skriftlige delen kan vi fjerne uten problemer.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Jens Dybdahl

09.05.11

Det er dessverre ikke bare oss vest-telemarkinger som lider under en nynorsk-tvang som er i ferd med å knekke en viktig del av bygdekulturene rundt om i Norge. Dialektene våre er en del av vår kultur som er i ferd med å gå tapt. Vest-Telemark er definert som et ”nynorsk-område”. Men vi snakker ikke nynorsk, vi snakker dialekt. Og dialekta vår er helt forskjellig fra nynorsk. Likevel er vi tvunget til å legge om til nynorsk. På denne måten er vår muntlige dialekt i ferd med å utraderes. Og dette med god hjelp og sterk pådriv fra målrørsla.

Resultatet er at ungdommen velger bort både dialekt og nynorsk. Mine voksne barn er nå frie for innslag av dialekt i sin daglige tale, og bruker kun bokmål skriftlig. Å komme ut av grunnskolen og endelig få lov til å velge bort nynorsk helt frivillig er en befrielse. Men dialekten har også gått tapt i grunnskolen på grunn av nynorsktvang, for vi lærte jo at dialekta vå er «feil», det var ikke korrekt nynorsk etter ordboka. Ungdommen lærer altså på skolen å skamme seg over sin egen lokale dialekt.

Undertegnede kommer fra Seljord, hvor vi har vår egen dialekt som hører til og er en del av vår egen lokale kultur. Jeg mener å tvinge oss til å bruke nynorsk i stedet for vår egen dialekt er å drepe vår egen kulturelle egenart. Jeg mener at vi burde ha ett norsk skriftlig felles språk. Og en toleranse når det gjelder norsk muntlig. Kun på denne måten kan vi redde verdifull lokal egenart og kulturell tilhørighet.

Spørsmål til Høyre:
a) Hvis jeg ønsker å bli kvitt tvangen til å bruke nynorsk i grunnskolen, er deres parti det riktige å velge?
b) Hvordan vil Høyre jobbe for å nå et mål om å bli kvitt nynorsken fra der den ikke hører hjemme?

Sigbjørn Hjelmbrekke

09.05.11

Kommentaren over må vera noko av det mest absurde eg har lese nokon gong. Meiner du det er på grunn av nynorsken at dialektane er på vikande front mange stader? At folk byrjar snakka bokmål av di dei må skriva nynorsk? Trur du dialekten hadde stått tryggare om alle skreiv bokmål? Det trur ikkje eg. I andre land der hovudstadsmålet dannar grunnlaget for eit hegemonisk skriftspråk, har dialektane døydd i langt større grad. Ein treng ikkje gå lenger enn til nabolanda våre for å sjå dette. Det er nettopp på grunn av nynorsken at dei norske dialektane har fått heva statusen sin til eit nivå der det faktisk er mogleg å snakka dialekt i Stortinget og i TV og radio. Slikt ser du ikkje i mange land. Vidare har kampane som har vore for aksept for dialektbruk nettopp hatt utspring i målrørsla.

Til Torbjørn: «Men den skriftlige delen kan vi fjerne uten problemer.» Vel. Dette vil føra til problem på mange nivå. Mange lærarar vil sjå mindre grunn til å fokusera på nynorsk litteratur dersom det ikkje er meininga at elevane skal læra nynorsk. Vidare vil det vera vanskeleg å oppretthalda mållova. På eitt eller anna nivå må me sjå på språka som noko me har felles. Me lever i eit språkdelt samfunn, ikkje i kvart vårt land. Til dømes: korleis skal lærarar som aldri har lært nynorsk sjølv kunna undervisa nynorskelevar? Eller er det berre folk som har hatt nynorsk som opplæringsmål sjølv som kan verta lærarar i område der det finst ein eller fleire nynorskelevar? Og kven skal undervisa på delte skular?

Har du en mening?