Abonner via RSS eller E-post

Shine your boots for a penny, govn’r?

Publisert den 05.05.2011 i Blogg

Et par aviser har etter tips fra AP, slått opp at Høyre ønsker å gi skattefritak for «puss av sølvtøy». Jeg har tidligere vært kritisk til å innføre noe som ligner den svenske modellen for skattefritak for tjenester i hjemmet i Norge. Ordningen har noen klare fordeler, ikke minst at den kan stimulere til et nytt marked for tjenester, samt bidra til at flere av disse tjenesteyterne flytter seg fra den svarte til den hvite delen av økonomien. Samtidig vil en slik skattelette i stor grad være rettet inn mot den (nokså) komfortable middelklassen, og kanskje særlig den øvre delen av middelklassen. Dermed har den en dårlig sosial profil. Samtidig er jeg skeptisk til å bruke målrettede skattelettelser/skattefritak på denne måten. For å si det enkelt: Jeg mener det finnes bedre skatteletter å bruke pengene på, blant annet en kraftig senkning av skatten for lavere og middels inntekter slik at det blir mer lønnsomt å jobbe.

Men et mulig skattefradrag for nødvendige tjenester i hjemmet for pleietrengende eldre er jeg langt mer positiv til. Er du 83 år gammel og bor hjemme, er det ikke enkelt å få vasket huset skikkelig, få båret inn ved eller måkt inngangspartiet. Noen er heldige og har familie og venner i nærheten, men det er ikke alle. Mange får hjemmehjelp, men de aller fleste får ikke på langt nær nok hjemmehjelptid til at de klarer å løse alle små og store problemer man faktisk trenger hjelp til som gammel krok. Hvis man får hjelp til å måke oppkjørselen så man faktisk kan komme seg ut selv om det har snødd, er det da helt urimelig å få noen kroner i skattefradrag for det?

APs reaksjon er typisk og viser partiet på sitt mest smålige: De er mest opptatt av at det kanskje blir noen kroner mindre i statskassen. At de i tillegg er totalt blottet for virkelighetsforståelse illustreres til det fulle når de nærmest latterliggjør at eldre har behov for hjelp i hjemmet. Systemtenkning på sitt verste.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Preben Berg Motland

05.05.11

har fulgt endel av dine taler og skriftlige innlegg, det jeg hører er meget lovende en slik konservativ politikk er i tråd med hva jeg anser for å være de verdier Høyre burde forsvare. Først og fremst individets frihet forankret i vår «hellige» grunnlov. Jeg hadde nesten mistet troen på at Høyre kunne få en skikkelig statsmann etter Willoch. Men jeg ser noe ekstra i deg Thorbjørn noe som overbeviser kunnskap innsikt, engasjement og glød. Lov meg at du ikke gir opp kampen om personvernet det er så viktig for at man ikke skal oppfatte staten som noen andre en felleskapet og våre felles ønsker. Lovverket må være representativt for hva folket vil ha, og siden brorparten av folket vil ha personvern er det det vi skal ha. Det kan neppe sies å være noe flertallstyranni mot Politiet heller så det er sagt. når det kommer til skattelette er jeg helt enig med deg at de kunne vært rettet inn mot andre steder. For å bruke meg selv som eksempel studerer jeg ved siste året på videregående med elendig tannhelse er erklært 50% uføretrygdet mens resultatene på skolen er veldig bra. Jeg får ikke jobbe fordi jeg vil tape penger og jeg har knapt nåla i veggen. så skal jeg betale 20% skatt av de pengene som jeg får fordi jeg ikke kan jobbe. vist Nav hadde lånt meg penger til tannbehandling vil det ta meg maks ett år å betale tilbake etter fullført utdanning. og dessuten så blir jeg syk av å dra på møter på nav, de gjør meg dårlig og behandler mennesker uverdig. Det finns unntak enkelte nav ansatte er glimrende mennesker mens andre er udugelige som i andre yrker. Men når udugelige mennesker sitter i en posisjon hvor de krenker livsverdien til andre forbryter de seg etter min mening.

Har du en mening?