Abonner via RSS eller E-post

Høyrebølge?

Publisert den 14.02.2011 i Blogg

Civita arrangerte i dag frokostmøte om den såkalte nye høyrebølgen. Deltagere var Kåre Willoch, Hanne Marthe Narud og Tor Mikkel Wara. Det ble mindre debatt om høyrebølgens årsaker og innhold enn om den gamle høyrebølgen og om fremtidig regjeringssamarbeid.

Det er selvfølgelig et avgjørende spørsmål hvordan partiene posisjonerer seg frem mot 2013, men det er også svært interessant hvorfor Høyre og Fremskrittspartiet nå gjør det godt på målingene. Wara snakket om at den forrige høyrebølgen bygget på en idé og trakk en linje fra Hayek til Thatcher og Willoch. Spørsmålet er om dagens høyrebølge også bygger på en slik idé? Det er vanskelig å si, men fra tallene jeg har sett er det lite som tyder på at velgermassen har gått markant til høyre i klassiske økonomiske spørsmål. Derimot er det en tendens til misnøye med hvordan det offentlige bruker pengene de har tatt inn i skatt. Slike tall er ingen tvangstrøye for partiene, men kan bidra til økt forståelse for hva som faktisk beveger seg i velgermassen.

Den store idémessige endringen de siste tiårene dreier seg snarere om spørsmål om nasjonalitet, kultur og identitet. Jeg skrev i fjor i Morgenbladet om hvordan sosialdemokratene i Europa har problemer med å tilpasse seg denne endringen. I Norge synes det som om de nå har våknet. Integreringsutvalget til AP er et forsøk på å konfrontere disse problemstillingene, et forsøk som faktisk kan bety at saken mister politisk sprengkraft i årene som kommer.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

[…] This post was mentioned on Twitter by maalinks, Geir Olav Lisle. Geir Olav Lisle said: Jeg deler @konservativ analyse at AP int.utvalg mulig reduserer pol sprengkraft i integreringsaken – Høyrebølge? http://is.gd/zpWRYo […]

15.02.11

Leser kommentarer i avisen fra siste Cevita seminar og stiller med undrende til visse uttalelser gjengitt i Afenposten.
De absolutt fleste H-velgere ønsker nå at H og FrP kan samarbeide i en ny regjering, og at viktige saker avklares i forkant. Uten slikt bli det ikke skifte i regjering – så enkelt er det – det kan bli et nytt mageplask. Viktig at H ledelsen holder ord her. H må klare å se stort på tingene og det burde ikke være nødvendig å rote opp gamle Hagen utspill og tidligere dårlige samarbeid mest pga. personkjemi. Tenk heller nytt.
Ønsker ikke utsagn som » H gjør det så bra fordi de rødgrønne gjør det så dårig», samt at «ledende H-figur støtter Hamas og i konflikt med EU landenes politikk».
Støtter fullt opp om Erna Soberg og H-ledelsen i sin stil verus FrP om et inderlig ønske om samarbeid. Erna har fått stor respekt for at hun er voksen og ikke skjeller ut sin fremtidige partner eller politiske mtstandere. Men i sak kan en diskutere fritt, men på en siviisert måte. Husk også at H er mer enn Oslo, distrikts H er det viktige og uten det blir det ikke nok stemmer. Vi har ingen H-bølge uten at resten av Norge er med. Og det var ikke Willoch alene som samlet H i 1981, det var Norvik og Rettedal m.fl. samt stemninger av Reagan og Tatcher politikk på den tiden. Jeg er sikker på at det er stemning for et bredt samarbeid på borgelig side, og at FrP er spiselig. La de få prøve seg. Ikke døm de på forhånd. Vi er jo et demokrati, eller hva?

Lill Inger Martinsen

20.02.11

Er veldig enig i det Einar Berstad skriver.
Når Høyre og FrP har så gode meningsmålinger så må selvfølgelig det være utgangspunkt for et forpliktende samarbeid i en ny borgerlig regjering.
Greit at Erna gjerne samarbeider med flere, men det må ikke bli slik at velgerne føler seg usikker på hva resultatet blir, hvis det blir flertall for Høyre og FrP ved valget 2013.

Har du en mening?