Abonner via RSS eller E-post

Verdien av debatt

Publisert den 09.12.2010 i Blogg

Journalist Mimir Kristjansson skriver i dagens Klassekampa om gårsdagens frokostmøte i regi av Minerva og Civita (ikke på nett). Jeg skal ikke polemisere mot påstandene hans, bare konstatere to ting. For det første er det åpenbart at økonomiske forskjeller og sosiale forskjeller har en sammenheng. I Latin Amerikanske land med enorm fattigdom og enorm rikdom for et mindretall, påvirkes også kulturen og samfunnets sammehengskraft. Men vi har det ikke slik i Norge, og det er ingenting som tyder på at vi er på vei mot enorme forskjeller. Det er bra. For det andre kaller Kristjansson Inge Lønning for naiv fordi han appellerer til  måtehold og dannelse også hos de velstående. Det er påfallende at venstresiden fortsatt er låst inne i en rent, materialistisk forklaringsmodell hvor holdninger, normer og verdier er ubetydelige — eller nærmest automatiske resultater av de materielle forhold.

Men det mest slående med kommentaren er dens konspirative tone. Jeg tror det illustrerer en forskjell på høyre- og venstresiden. Kristjansson skriver det selv: «Frustrerende nok for oss som har erfaring fra den organiserte venstresiden, ser det ut til at høyresidens ideologiske miljøer klarer å være uenige uten å fly i tottene på hverandre. På Café Christiania i går var stemningen i alle fall upåklagelig.»

Der venstresidens organisasjoner ofte fremstår som dogmatiske aktivistmiljøer, inkludert deres «tenketank» Manifest Analyse, fremstår høyresidens miljøer som langt mer åpne, nysgjerrige og debattvillige. Hensikten med Minerva var ikke å skape et talerør for politiske dogmer, men å bidra til en bredere offentlighet hvor også solid funderte, borgerlige perspektiver hadde en plass. Nettopp uenigheten og brytningene har en egenverdi. Derfor har vi både liberalister, konservative, liberalere og til og med sosialdemokrater som bidragsytere. Tilsvarende med Civita. Hensikten med tenketanken er ikke å være et talerør for dogmer, men å inspirere og legge til rette for debatt. Derfor er Civita et bredt miljø som favner vidt.

Idealene for både Minerva og Civita er dypt rotfestet i en liberal idé om verdien av fri, åpen og fordomsfri debatt, en idé som sjelden har hatt gode vekstvilkår ytterst til venstre.

En viktig del av det å være intellektuelt nysgjerrig er å diskutere også vanskelige problemstillinger. Ulikhet er en slik problemstilling. Vi kunne selvfølgelig hatt debatter hvor vi bare diskuterte ting alle på høyresiden er enige i, eller gjort som ytre venstre: diskutert detaljer i våre egne dogmatiske tolkninger. Men det bringer ikke verden fremover.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Du er kanskje pittelitt krass mot den stakkars venstresida, men du har eit poeng. Det er frykteleg mykje dogmatikk på venstresida som kjem i vegen for den gode debatten. Ved motstand vert kanonane tatt fram, og ikkje motargumenta.

Eg mistenkjer det stammar over venstresidas sjølvtilfredsheit over å vere moralsk overlegne.

Har du en mening?