Abonner via RSS eller E-post

Minerva: Minskende menneskerettigheter

Publisert den 14.12.2010 i Blogg

Denne kommentaren i Minerva er basert på en sak i Weekendavisen.

Islamske diktaturer forsøker å vende menneskerettighetene mot Vesten selv.

Det har nærmest blitt en opplest og vedtatt sannhet at Vesten er på vikende front økonomisk, kulturelt og verdimessig. USA og Europa sliter med kraftig slakk i sine økonomiske motorer og får en stadig minkende andel av verdenshandelen. Kinas enorme økonomiske vekst – med dertil tilhørende stormaktsambisjoner – har gitt verdens autoritære regimer ett nytt eksempel til etterfølgelse. Der den kalde krigens slutt befestet det liberale demokratiet som veien til rikdom og velstand, og diktaturet som veien til fattigdom; har Kina introdusert verden for den autoritære markedsøkonomien: stram politisk kontroll, men full fart i vekstraten. Det utfordrer verdihierarkiet Vesten har fremmet i snart 200 år.

Et av de mange høydepunktene for Vestens liberale ideer kom med FNs menneskerettighetserklæring etter den andre verdenskrig. Erklæringen var tuftet på det kanskje fremste liberale dogme: menneskets universelle rettigheter, uavhengig av land og kultur. Det var protester underveis i prosessen, ikke minst fra Sovjetunionen, men som etter Murens fall i 1990, var det i 1945 de liberale demokratiene som hadde størst tyngde.

Det er fullt mulig å ha teoretiske debatter om grunnlaget for menneskerettighetserklæringen. Konservative har av og til kritisert det liberale rettighetsbegrepet for å være for abstrakt, uten rotfeste i de faktiske, nasjonale institusjoner. Men det er liten tvil om at rettighetene har hatt enorm påvirkning også i praksis. Kanskje først og fremst fordi de gjennom å etablere en felles global standard, har vært en målestokk alle land må forholde seg til. De har også vært en appellinstans for verdens minoriteter, forfulgte og dissidenter – et ankerfeste og en påminnelse om at det faktisk finnes en standard for rett og galt som er høyere enn det enkelte lands styresett.

Om FN har vært handlingslammet, kaotisk og av og til så opptatt av å sikre alle en plass ved bordet at det grenser til det parodiske (som når autoritære land leder eller får flertall i de organer som påtaler brudd på menneskerettighetene), har menneskerettighetene likevel hatt sin klare og viktige rolle.

Siden midten av 90-tallet har denne rollen vært under press, skal vi tro den amerikanske professoren Ann Elisabeth Mayer fra University og Pennsylvania. Hun kommer snart ut med en bok om utviklingen. (…)

 LES HELE KOMMENTAREN HOS MINERVA.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

Mot terror

16.12.10

Islamsk Råd Norge inviterer til demonstrasjon mot ekstremisme nå på lørdag (pressemeldingen ligger på hjemmesidene deres). Jeg synes det er et prisverdig initiativ.

Det blir litt i samme ånd som demonstrasjonene etter Benjamin-drapet. Jeg stiller opp. Stiller du opp Torbjørn?

Har du en mening?