Abonner via RSS eller E-post

Trusselen fra radikal islam

Publisert den 30.11.2010 i Blogg

Er radikal islamisme og Det muslimske brorskap en trussel? I kjølvannet av Walid al-Kubaisis film om det muslimske brorskap, er spørsmålet aktuelt.

Jeg er ikke i tvil om at det finnes svært radikale elementer innenfor brorskapet. Jeg kjenner ikke brorskapet godt nok til å fastslå hvor radikale de er — det er tross alt en forskjell på ville «erobre» Vesten gjennom barnefødsle og bombe oss.

Spørsmålet er hva slags trussel de radikale, militante islamistene faktisk utgjør. I en kronikk i dagens Aftenposten hevdes det at islamistene er den største trusselen siden nazistene. Rent bort i fra det uhistoriske hoppet over Sovjetunionen og kommunismen, som jo utgjorde en eksistensiell trussel mot vestlige land, inkludert Norge, er jeg usikker på om resonnementet holder. Misforstå meg rett: radikale islamister er en trussel. De har en agenda for å skade Vesten, de er mot liberale demokratier, mot rettsstaten og har gjentatte ganger vist en totalt manglende respekt for menneskeliv. Men, de som mener trusselen er like stor som nazismen undervurderer kanskje et par faktorer.

Den aller første er, for å si det litt flåsete, hvor dårlig det rent faktisk står til i de fleste muslimske land. Arab Development Index har i mange år vist at landene sliter ikke bare med autoritære politiske strukturer, men med utdanning, forskning og kultur. Et kjent eksempel er at det oversettes færre bøker til arabisk enn til gresk hvert år. Med andre ord kan radikal islam på mange måter tolkes som en reaksjon på de muslimske landenes nedgang.

For det andre var Tyskland og Sovjet geopolitiske stormakter med enorm militær kapabilitet. En slik geopolitisk posisjon og militær kapabilitet har per dags dato ingen muslimske land. Om Iran skulle få atomvåpen — noe verdenssamfunnet for alle del må unngå at skjer — vil det utgjøre en klar trussel. Men like fullt er den største militære trusselen fortsatt trolig at muslimske land som Pakistan destabiliseres og radikale islamister tar makten — eller våpnene. Det er farlig, men farlig på en annen måte enn den uniformerte nasjonalstaten Tyskland på 30-tallet.

Man undervurderer kanskje også de enorme motsetningene mellom islamske land, ikke minst mellom arabiske og persiske land. Selv om det er forbrødring mellom shiaene i Irak og shiaene i Iran, er det sterk motstand mot Irans dominans i de fleste arabiske land. Det har vi også fått illustrert gjennom de siste dagenes lekkasjer.

Disse punktene gjør ikke de radikale islamistene mindre farlige — et atomvæpnet Iran eller radikale fundamentalister ved makten i Pakistan, er svært, svært farlig. Men de historiske sammenligningene er av begrenset nytte.

Den mest umiddelbare trusselen er selvfølgelig terrorismen. 11. september 2001 myrdet terrorister 2974 amerikanere. Siden har terroristene slått til igjen, blant annet i London og Madrid. Å hevde at militant og radikal islamisme ikke er en trussel, fremstår derfor som en virkelighetsfjern absurditet. Samtidig er det slående hvor primitive de militante ekstremistenes metoder er. Riktignok bruker terrororganisasjonene internett flittig, men det kan neppe sies å være spesielt sofistikert. Da USA og dets allierte i 2001 rettet sin militære kraft mot Taliban-regimet i Afghanistan, ble kontrasten enda tydeligere. Militant islamisme er simpelthen teknologisk og militært totalt underlegen. Den radikale islamismen har verken geopolitiske mål eller noen hjemstat. De besitter foreløpig ikke masseødeleggelsesvåpen, og har på ingen måte evnen til å utslette sine fiender. Det finnes ingen parallell til MAD – Mutually Assured Destruction – i kampen mot terror.

Samtidig kan radikal islamisme være en trussel i Norge, både gjennom terroraksjoner og gjennom radikalisering av små deler av det muslimske miljøet. Å bekjempe det krever både klare grenser for hva vi kan godta (å nekte radikale imamer innreise er et første steg), god overvåkning og kartlegging samt samarbeid med moderate, islamske menigheter og grupper. Da trenger vi også allierte blant muslimer.

Del på Facebook | Del på Twitter

100 Kommentarer

richard

30.11.10

Nå fremstilte ikke programmet at brorskapet var en stor trussel nå, men at deres mål var å ta over vesten om 50 år når muslimer blir i flertall i europa. Nå viser all statestikk at de vil komme i flertall i mange storbyer hvis det fortsetter slik som i dag. Hvis brorskapet også får radikalisert flertallet av muslimer så vil de altså bli en stor trussel. Når også brorskapet blir fremstilt som en moderat gruppe så er det greit å vite hva de egentlig er så vi kan hindre dette? Greit med advarsler, er det ikke?

Et annet spørsmål jeg har er om dere på stortinget har befolkningens samtykke i å bytte ut landets kultur og befolkning i løpet av en 100års periode. Dette vil jo skje hvis vi blir en minoritet. Når man ser hvordan den opprinnelige befolkningen flytter fra områder med høyere innvandrertetthet så tyder det vel på at dere ikke har det?

Torbjørn Røe Isaksen

30.11.10

Richard. Jeg er ikke enig i at vi bytter ut landets befolkning ila 100 år, selv om jeg mener at vi bør stramme inn innvandringspolitikken (enda mer, regjeringen har strammet inn en del). Har Stortinget juridisk rett til å føre politikken som føres i dag? Ja. På samme måte som Stortinget har rett til å føre skattepolitikk, næringspolitikk, utdanningspolitikk etc. Om politikken er riktig eller ei, er et annet spørsmål.

Leif Auke

30.11.10

Du må kalkulere inn den variabelen at muslimer om 50år vil oppføre seg som brorskapet vil, eller om de i stedet vil adoptere det vi ser på som våre verdier.

Foreløpig er det lite som tyder på at for eks. andre generasjons muslimer i Norge trekker med seg konservativ islam og fornekter demokratiet i sin alminnelighet, snarere tvertimot. At det finnes mindre grupper med ekstreme holdninger, for eks. på religion, betyr ikke at flertallet av muslimer vil la seg styre av disse. Det er større sannsynlighet for at de ikke vil, enn at de vil mener jeg at utviklingen så langt viser.

Terje Hoel

30.11.10

Det totale dikatur står kun for en ting- undertrykkelse – og undertrykkelse betyr tilbakegang og ødeleggelse. Og så tror de at de gjør Gud en tjeneste.

N N

30.11.10

50 år er langt frem i tid. Europa vakler allerede nå, er redd Europa blir en slagmark om kort tid. De samme tegna som materialiserte seg på 1930-tallet kan vi se reflektert i historie speilet i dag. Det er bare å bytte gruppe og ideologi. Økonomisk sett er Europa også på gyngende grunn og når kampen om ressursene tilspisser seg ja da er forholdene lagt. Det er synd, men historien gjentar seg.

richard

30.11.10

Statestikk sier jo at det er det vi går i mot å bli en minoritet i eget land hvis vi fortsetter i dagens tempo, er det ikke da å «bytte» ut?

Jeg syns programmet var god og den gir advarsler hva vi kan ha i vente hvis man ikke passer på. Nå er det flere gettoer med betydelig andel andregenerasjonsinvandrere i europa som viser at vi kan gå mot det programmet advarer mot. La oss ikke avfeie trusselen bare for at norge har hatt færre år med invandring.

leif auke

30.11.10

NN.

La oss ta nåtiden. Hvor stor er sannsynligheten for at vi stiller oss bak et totalitært muslimsk styresett i Europa (80% av oss ikkemuslimer) og hvor stor er sannsynligheten ved et eventuellt sammenbrudd, på samme måte som Tyskland stillte seg bak nazismen på 30 tallet, vi skulle reagere på samme måte. Jeg velger å tro at sannsynligheten for det er relativt liten. For meg virker det også som at det blant europeiske muslimer er gjennomgående en holdning om at demokratiet og vestlige verdier er en bedre deal enn Sharia?

Største faren er at vi lar oss irritere og true av marginale fanatikere, mest fordi vi misliker det de står for så sterkt. Har disse en bevisst strategi, må det i tilfelle være at de irritere oss så mye at vi begår dumheter og skader oss selv.

Hei Torbjørn, jeg heter Magne og jobber på VG Nett. Nå har jeg lagt innlegget ditt inn som en av dagens anbefalinger under Lesernes VG på VG-forsiden.

Bjarne K

30.11.10

Enig med richard her. Jeg skrev til og med et nrev til Jens Stoltenberg og regjeringen der jeg spør med hvilken RETT de har til å slippe inn en fremmed kultur og religion som om 30-40år kommer til og dominere den opprinnelige befolkningen.
Hva slags garanti har han for at de såkalte moderate muslimene skal støtte opp om vårt mest verdifulle verktøy for fred nemlig demokratiet?
I mine øyne er dette i beste fall å gamble med skjebnen, om det er russisk rulett med fullt magasin eller bingo,det gjenstår å se.
Hva er forskjellen på å invadere for full maskin eller snike seg inn litt etter litt? Jo, tiden, men like fullt plikter og skal regjeringer stoppe det med makt.
Vi har ikke råd til å anta eller tro at ting blir som de blir,vi skal sikre oss på alle bauger og kanter for at fremtiden blir like trygg og sikker for våre barn og barnebarn som vi har det nå.
Venter fortsatt på svar fra Jens, men forventer ingenting. arrogansen sitter godt spikret der i gården.

Anne Nordbø

30.11.10

Programmet i går viser nok en gang at en del muslimer i denne verden sliter med dyp tenkning. Kunnskap gir makt, ikke barnefødsler og hijab. Alle vet jo hvem som er i besittelse av lavest utdannelse, og hvem som får de dårligste jobbene her i den vestlige delen av verden. Ikke akkurat maktfremmende. Hello crazy people! Wake up!

La religion få være religion, og la det muslimske folk få frihet, fred og leve sitt liv som de vil, uten den kneblende, fordømmende tvangstrøye som springer ut av gal islamisme.

Ola på Skauen

30.11.10

Det er 30-taller på nytt. Kunnskap er makt? Ja, det er kun gyldig før bøkene og korsa går på bålet og jødene igjen jages i Europa. Venstresiden satt stille dengang også, holdt despotiets klamme hånd i sin helt til de ble overrumplet av den hårde virkelighet i 1941, da nasjonalsosialistene svek sine kameratbrødre i øst. Paramiltære grupperinger, terror, store folkemøter, islamistisk bistand til de lavest på stigen og mest tallrike. Når velferdststemene kollapser vil misnøyen kunne høstes i nytt hat. Kunnskap var ikke makt fra 1933 av i Tyskland. Det var politisk religiøsitet. Spøkelset har vendt tilbake mot sine gamle fiender, Anglo-Amerika og sionismen. Med seg på laget har de de samme som tiet bak sine lærde bøker i mellomkrigstiden. Fred i vår tid, het det. Så feil det gikk….

Lars

30.11.10

Etter sigende trengs det hverken stor mental kapasitet, stor kunnskap eller makt for å trekke i avtrekkeren på ett våpen, og når mullaen med sin elegante tale har klart å overbevise muslimene om deres rett til motstand av å ikke få være med i samfunnet p.g.a religion, er vel ikke valget så vanskelig, (det var ikke så mange tyskere som tok over Norge i 1940)

Når du har vasket og ryddet opp etter Nordmenn i generasjoner er vel den gjengse muslim klare for å få en større del av kaken ? Ola Dunk har jo vært for opptatt med å være politisk korrekt å ikke støte noen med sine uttalelser, eller opptatt av trekke i tvil eller sette kritiske røster i dårlig lys for ikke å havne i den gruppen som kan pekes på som «rasister!» å fy og fy

Det finnes ikke en «gal» islamisme, det finnes bare Islam..

… tja vi får folde våre hender sette oss godt tilrette i godstolen og håpe at det går bra til slutt.(for det er vi ganske gode til)

gil

30.11.10

Jeg tror at den største faren her er at men egentlig ikke skjønner helt hva man står ovenfor. Og at det faktisk er snakk om forskellige måter å leve på og forholde seg til andre mennesker. Og i steden for å få lov til å ha et åpent sinn, hvor man faktisk vurderer muligheten for at det som blir sagt i den omtalte filmen faktisk kan være sant, blir vi avfeid med at å ta opp dette er rasisme og politisk ukorekt. Dette er det en del elementer som vet å utnytte og vi får derfor ikke praktisert vår ytringsfihet og demokrati, for det er bare de som skal tas hensyn til. Jeg tror også det er viktig å skille mellom Islam som relgion og Islam som et politisk middel, og det er det sistnevnte som er farlig. Og når det kommer til utsagnet om at dette er den største faren siden nazistene, kan jo det rett og slett være fordi dette er en fare som kommer mer snikende enn en invasjonshær, og som vi er for naive til å forstå. Og om vi plutselig står i den situasjonen at muslimene er i flertall så er det rett og slett forsent, da har de også plasert seg i ledende possisjoner, det er forsent til at man kan slå tilbake med militære. Kanskje det er tid for at man ikke skulle være så redde for å sette søkelyset på dette temaet, så slipper vi å bli overasket om 50 år.

Hans

30.11.10

Det som slo meg igår var at dette var de sekulariserte muslimene som advarer vesten, ikke en gjeng fanatiske krigshissere. Problemet er at vi ikke vet om intensjonene før det faktisk er for sent. Når de som støtter det muslimske brorskap er i flertall(om de noengang kommer dit), vil demokratiet sørge for at de får makten. Da hjelper det lite å si at analfabeter ikke har forutsetninger for å ta makten.

Deretter vil de (ifølge deres egen talsmann), som nazistene, fjerne alle andre partier. Det er ingenting vi kan gjøre fordi de har flest stemmer og kan drive den politikken de ønsker. Om den er riktig eller ikke var jo ikke så nøye ut ifra et juridisk synspunkt.

Det var overraskende å se at hijaben ikke var på et kvinnelig hode i 1958(på et muslimsk universitet), men på 90% av hodene i 2004(på det samme universitetet). Det er bevis nok for meg at dette er en ren politisk markering og har ingenting med tradisjoner å gjøre.

Det blir sagt ganske treffende i filmen, at all kritikk av Islam blir bare feid under teppet som islamofobi eller fordommer. Det er forøvrig kanskje ikke så rart at vi har litt fobi og fordommer her. Dere la vel merke til menneskerettsaktivisten fra Jemen om frafalne muslimer? Der var det tilbake til Islam eller døden, tror nok dette gjelder for alle som ikke bekjenner seg til Islam i et «fredens» hus.

Det var også sjokkerende når lederen for det muslimske brorskap hylte opp om at menneskerettighetene var så mye større og bedre i Islam. FN godtok jo homofili og ekteskapsbrudd, så de kunne jo ikke snakke om menneskerettigheter….. Det at denne mannen er talspersonen for så mange er for meg urovekkende.

Det som kanskje skuffet mest i dag var at det ikke var noen debatt i de norske avisene (jeg har ikke sett noen i allefall). Men det er vel ikke annet å vente, for det er vel litt vanskelig å kalle muslimer for islamofober og fordomsfulle.

Det mest frustrerende er at det er ingenting å gjøre med, uansett hvilket parti som styrer er det den samme politikken som kjøres. Jeg forstår ikke at folk ikke skjønner at vi ikke kan redde alle slik vi holder på i dag. Det er faktisk mer økonomisk og vi får hjulpet langt flere om vi hjelper folk der de er. Å ta inn flyktninger etc. til våre land har aldri hatt noen effekt på helheten, kun for de få heldige som har kommet gjennom nåløyet. Sånn sett er dette veldig usolidarisk.

Jeg tenker alikevel mest på at jeg og de jeg er glad i skal leve i Europa nå og i uoverskuelig tid fremover. Hvilken fremtid er det vi tilbyr våre etterkommere? Kan vi stole på at muslimene (om de blir i flertall) kommer til å respektere oss som likeverdige mennesker? Kan vi regne med at vår kultur blir sett og hørt når vi er en minioritet? Kan vi forvente religionsfrihet under Islam? Jeg tror mange vil få seg en fæl overraskelse…

Isabel M

30.11.10

Som «kjedelige» Merkel sa forleden, «Det er ikke for mye islam, men for lite kristendom» som er problemet.

Fred OG KJÆRLIGHET

Isabel M

30.11.10

http://www.youtube.com/watch?v=mINChFxRXQs

Europa, demografi og …. muslimer….

http://www.youtube.com/results?search_query=muslim+europe+demography&aq=f

Thomas

30.11.10

Stiller litt spørsmål ved hvor «marginale» disse «ekstremistene» er. Med tanke på hvor øredøvende stille det er fra såkalte «moderate» muslimer hver gang slike saker dukker opp i media, hvordan kan man fastslå noe som helst antall?
Det finnes noen få modige sjeler som snakker ut mot det som viser seg å være helt «normale» muslimske miljøer, og vi ser jo alle hvordan det går med dem. Det er bare å gjemme seg som best man kan og anskaffe livvakter. Enda er det stille som i graven fra såkalte «moderate» muslimer. Selv fra ytterste venstre er man mer opptatt av å ta vare på gjerningsmennene. Man må jo for all del unngå noen form for stigmatisering.
Finnes det noen motstand eller kritikk i politikken annet enn Frp? Hvor er journalistene som tydeligvis ikke er interessert i annet enn «Skal vi danse» og David Beckham? Ingen gravende journalistikk som ikke gir seg før man får konkrete svar og likeså blant politikere som ikke vil at det skal bli så trykket stemning i lunsjen.
Hvor skal man finne svar på den største folkevandringen til Norge noen gang? Fantes det noen plan bak dette, noen prognoser? Har man bare eksperimentert i en slik vanvittig grad? Man kan jo bare se på befolkningsveksten de siste 20 årene så ser man at noe er veldig feil. Det er ikke etniske nordmenn som står for denne veksten, for vi får nesten ikke barn. Aldri i verdenshistorien har en slik folkevandring ført noe bra med seg. Hvorfor skulle den gjøre det nå?

Olemann

30.11.10

«Gjennom våre døtrers livmor skal Europa (igjen) innlemmes i stor-kalifatet. En muslimsk stat under sharia fra stillehavet til atlanterhavet.»

– Dette er islamistenes mål.

Når en ser befolkningsekspolosjonen i de muslimske land, er islamistene på god vei allerede. Mange av disse landene har doblet sin befolkning på noen 10-år. Land under sharia har gjerne 3-doblet eller 4-doblet sin befolkning på samme tid. Flere muslimske land har en svært lav snittalder på befolkningen (ca 15 år) og mange er analfabeter eller uten utdannelse. Altså lett å radikalisere.

I årene fremover vil vi se en bølge av muslimer som desperat prøver å komme seg til Europa eller vesten – millioner på millioner av mennesker !

Plukk

30.11.10

Det spiller ingen rolle om man blir erobret med barnevogner eller våpen når utfallet blir det samme. Uansett vil et folk erobret av islam bli behandlet som en annenrangs borger frem til de konverterer.

Marianne

30.11.10

Hvorfor er vi så redd for å snakke om dette? HVORFOR????
Om 50 år vil det være flere innvandrere i Norge enn etniske nordmenn. Vil dette være BRA eller DÅRLIG for Norge?
De som er i flertall bestemmer i et demokratisk land. Hvorfor kan vi ikke snakke om fremtiden slik den vil bli? For og imot. Er det ingen som bryr seg? Vi diskuterer alt annet, men her er det INGEN offentlig debatt. Hallo???

Viktor

30.11.10

Det er en utrolig naiv argumentasjon Isaksen fremlegger her, det er da enda godt han innrømmer at han ikke kjenner brorskapet godt nok, for det gjør han vitterlig ikke.
Walid al-Kubaisis dokumentar var glimmrende utført og han setter fokus på mange har sagt før ham, men da har de automatisk blitt stemplet «islamofober», et ord konstruert i tråd med Orwellsk nytale.

«Det er tross alt en forskjell på ville “erobre” Vesten gjennom barnefødsle og bombe oss»
Vel, forskjellen ligger i strategien, hvis vi ender opp i et shariastyrt teokrati, så spiller det vel liten rolle hvilken vei vi tar dit.

Videre når han prøver å bagatellisere påstanden om at det er den mest alvorlige trusselen siden nazismen, og starter med fraser som «geopolitiske stormakter med stor militær kapabilitet», så ser jeg at poenget har gått litt over hodet på ham. Propagandaen er skremmende lik, også fler av de psykologiske manipuleringene er meget lik.

Når det gjelder den militære kapabiliteten har vedkommende tydligvis ikke tatt inn over seg at gjennom historien, så har militær strategi forandret seg uttallelige ganger… jeg vil gjerne minne ham på at det var en gang, ikke mer enn 200 år siden at de stillte seg opp i to rekker på hver side, og skjøt blink på hverandre… en strategi som er utenkelig idag, ganske enkelt for at det i realiteten er slakt.
Så det å ikke innse at strategien ikke nødvendigvis innfatter konvensjonelle militære styrker er mildt sagt naivt.

Thorbass

30.11.10

Først til Torbjørn Røe Isaksen:
Sitter du faktisk på stortinget? For du følger jo tydeligvis ikke med i timen..!!! Og du kan ikke din historie! Det er ikke snakk om å ta over europa med makt, så lenge de slipper unna(…) med sakte og sikkert overta europa gjennom rett og slett bli flest..

Hvorfor er muslimene de eneste som ikke vil innlemmes i samfunnet vårt tror du? Huuuuh?
Jeg bor i oslo, og kjenner flere muslimer+har sett meg i rundt. Og det jeg ser er at de DRITER i vårt felles rede. De bryr seg ikke katta om å oppføre seg!!! Og getthoene skal bli større og flere! Under stortingets, DINE!!, beskyttende vinger. Bare vent, vi skal få problemer som i fankrikem sverige, etc! Ikke om 50 år, lol.. Om 5 år!!!
Kjenner jeg blir mektig forbanna og besviken på dere hele gjengen!!

Folkeopplysning:
Uten å ville virke for paraniod, men med filmer som vist på tv i går+egen info som backup.. here we go:

#1. Muslimene i gata tillates, enn så lenge.., å være «moderate». Men dette gjelder kun massene som skal «formere seg og bli mange»..
Mens en mindre del av muslimene blir hjernevasket til å bli «radikale islamister» (opplært og undervist i ren faenskap! OG lederskap..!)
Deretter når tiden er inne.. Når de er mange nok BOM! Så skal massene «aktiveres» gjennom en samtale, eller en tale eller to i Moskéen..

Litt historieundervisning:
Hitler gjorde AKKURAT DET SAMME under andre verdenskrig..: Han utdannet den lille hæren han fikk lov til å ha til offiserer..!!! Så når han ville aktivere landet til krig så ble det veldig enkelt å masserekruttere/aktivisere og organisere «menigmenn» og gå til krig..
Tyskerne var det klart best organiserte landet i hele verden på den tiden.. Europa trodde de var ufarlige og temmet..
TANKEKORS??????

#2. Hvorfor??? HVORFOR?? HVORFOR er muslimene så stille i denne MEGET VIKTIGE DEBATTEN???
1. De er ikke informert. Enda..
2. Det er direkte farlig! å si imot sine medmuslimer!!
3. De skjønner hva som skal skje, men vet ikke hvordan de skal gå imot dette.

#3. Islam har som skrevet lov at verden skal islamifiseres. Hva tror du de holder på med? De er ikke så vage i sin religion som vi i vesten er.. De følger dette meget strengt! Lederne, that is..Verdensherredømme..
Likheter med nazisme sier du?? Huh??
Det står faktisk i koranen at du har lov til å lyge feiltroende rett i fjeset, hvis det tjener islam. READ UP FOLKENS!!

#4. Det eneste(!) som kan beskytte oss mot denne galskapen er:
1. Send kriminelle innvandrere/flyktninger/hele røkla som gjør kriminelle ting vi ikke kan akseptere rett ut av landet! Hvis ikke til hjemlandet så til afrika en plass. RETT UT!! Her må vi slutte å fissle og starte å beskytte oss mot galskapen!!
2. Forby islam! Jepp, i said it!! På lik linje med nazisme så må farlige ideologier forbys! Jepp! Enkelt og f#ckings greit!
3. Koranen må kontrolleres på lik linje som Mein Kampf. Den må ut av vår offisielle dagligdagse verden og langt inn i bibliotekhyllene. Den oppfordrer til vår vestlige undergang!
4. VI MÅ HOLDE TUNGA RETT I MUNNEN I DISSE DAGER!! VÅRE VESTLIGE ALLIERTE MÅ VI HOLDE OSS TIL! FOR ENHVER PRIS!!!! TIL OG MED RUSSLAND MÅ BLI VÅR ALLIERT I DETTE, ELLER SELV GÅ UNDER! FOR DE VIL, SOM I ANDRE VERDENSKRIG, BLI NESTE BYTTE. GARANTERT!!

Ta dette på alvor folkens. Jeg vet at det høres paranoid ut. Litt sånn «rasistisk» og fiendtlig. Men sannheten er at jeg ikke skulle ønske noe annet enn å få leve i fred og respekt sammen med alle mennesker. Det går desverre ikke an pga islam!

Alt jeg ber om er at dere undersøker dette her. Ikke ta noens ord for god fisk. Ikke mine en gang. Sjekk selv!
Sannheten skal, og må, seire!

Mange Faktorer

30.11.10

Velferdssamfunnet vil ha brutt sammen om ca. 50 år. Det er en kjennsgjerning at mange ikke vestlig (ofte muslimer) bidrar lite yrkesmessig, en stor andel på trygd og sosialhjelp. Dette har hverken Norge eller Europa råd til stort lenger fordi pensjoner og offentlige utgifter til eldre omsorg vil spise mer og mer av budsjettet. Bare se på nedskjæringene som kommer i Europa i disse dager (og Norge forsåvidt). Tror innvandringen til Norge vil gå kraftig ned om kort tid. Det er ikke spesielt lukrativt å bo her, når velferdsordningene gradvis avvikles. Norge er heller ikke grøderikt nok til å brødfø en vesentlig større befolkning enn i dag. Halparten av maten som konsumeres idag er importert. Det er ikke sikkert det vil være mulig for Norge å importere matvarer i fremtiden. Flere og flere land vil prioriterr sin egen befolkning. Resultatet med nedbygd norsk landbruk kan bli matmangel i Norge ved en større befolkning.

30.11.10

Hei alle sammen. Jeg har sett al-Kubaisis film om det muslimske brorskap på tv2, i går kveld. Filmen var vel regisert og til hensikt for å skade islam og muslimer.

Jeg er selv muslim og har bodd i dette landet i mange år. Det har aldri en dag kom i min tanke at en dag jeg skal islamisere Norge eller europa. Som muslim er jeg pliktig til å være en loyal og lovslydig borger i det landet jeg bor i. Jeg er heldig at jeg opplever demokratiet og menneskesverd fra nært hold. Jeg er stolt å være muslim og samtidig normann.

Unnskyld meg men jeg tror vår venn, al-Kubaisi, har problem med det muslimske brorskapet eller selve islam . Han fremstiller alle muslimer skyldige uansett om hva de prøver å gjør fordi, han mener, at alle muslimer har en gjemt agenda for islamisere hele europa. Jeg synes at det er absurd. Han misbruker normennenes og europeirnes frykt mot islam og muslimer for fremme en enda farligere agenda. Jeg synes al-Kubaisis film er enda farligere enn islamistene fordi islamistene er så mindre tall at de har ikke mulighet til å islamisere hele europa men hans film kan bidra til forverre forholde mellom lovslydig muslimer og vanlig europeire. Islam er en religion som skal være i sentrum, ikke ekstrem høyre eller ekstrem venstre. Det mest farligst av allt er å musteklig gjøre alle muslimer at de har andre hensikter enn å leve fredlig liv i europa. Hvordan skal da de som vil være en del av det europeiske samfunnet og være lovlydige muslimer klarer det. Dette er farlig.

Men når jeg sier det jeg mener ikke at ingen ting er farlig. Jeg er enig om mye av det al-Kubaisi sier men mannen er ikke for å forsvaret demokratiet og menneske verd. Tvart i mot. Han, med villige, vil mustklig gjøre mer enn 1.3 mrd muslimer fordi i følge hans oppfatning det finnes ikke en moderat og lovlydig muslim. Muslimsk Brorskapet kan ha som mål å islamisere hele verden men å stille alle muslimer er tilhengere eller har samme motiver som de er tøv.

Problemet er at det blitt så vanskelig å vite hva en ISLAMIST betyr.

Jeg håper ikke at jeg blir fremstilt, av vår venn al-Kubaisi eller andre, som en som har en gjemt agenda for å islamisere Norge.

God jul!

potetrepublikken.norge!

30.11.10

alle skriver om ekstremister og terrorister osv. men hvem har skapt disse?? hvorfor vil en fattig mann fra afg eller pak sprenge nordmenn i filler!? hva får meg til å hate selvmordsbombere,og rettferdiggjøre amrikanske missiler som dreper tusner!? dere er likemye hjernevasket som ekstrimister ,at 150 muslimer skal ta over norge !? av disse 150 er vel rundt 40% fra bosnia kosovo ,som ikke engang vet hva ordet islam betyr. da har vi 110 tusen igjen og dissse vil ta over norge!???? dere er hjernevasket som disse ekstrimistene. dere vil ikke finne løsninger,kun skape hat og frykt….

30.11.10

Det er litt skremmende at en representant for norges største parti(høyre) ikke ser den demografiske utvikling og at islamistenes våpen går gjennom livmoren. Dette er jo en bevisst handling! De stemmer oss alle ut via demokratiske midler. Skjerpings Hr. Isaksen!

Viktor

30.11.10

Mohammed, du sier;»Jeg synes al-Kubaisis film er enda farligere enn islamistene fordi islamistene er så mindre tall at de har ikke mulighet til å islamisere hele europa.»

Vel, det ser ut til at de har klart å islamisere deg ihvertfall, han prøver å skille muslimer fra «det muslimske brorskap», og deres ideologi… du binder de sammen, og dermed forsvarer det muslimske brorskap.

«Problemet er at det blitt så vanskelig å vite hva en ISLAMIST betyr?»

Du tror visst at å islamisere betyr å omvende europeere til islam? Den første gruppen til å islamiseres er muslimene selv, og du viser tegn på at det lykkes… Bare tenk på det, dere har blitt mer bevisst deres muslimske identitet, ikke sant? Dere setter nå mer pris på muslimske symboler nå enn før, slikt som hijaben, og det er ikke noe angrep på islam å påpeke at dette ikke er tradisjon (som har vært argumentet til muslimer som er pro-hijab), og hvor tror du disse impulsene kommer fra..? Og til hvilken hensikt..?

Per-Einar

30.11.10

Slapp av folkens. Man skal huske på at religiøse som kommer til et land med bra skolegang slutter å være religiøse.
Kristendummen (tro på at det finnes en gud) er halvert de siste 20 årene i Norge.

Noen gærninger kommer det alltid til å være, men man skal huske på at det er flere som dør av peanøttallergi enn terrorisme.

Perspektiv er bra.

Ola på Skauen

30.11.10

Per Einar. De muslimene som utdanner seg i Norge i dag, lærer seg retorikk til å forsvare islam, ikke forlate den. Det er dem vi ser i media, med samme språk som Støre og folka. Smile og være i dialog, de vet det er den eneste vei, og styrer skuta fint gjennom stormene med sine falske smil.

inger

30.11.10

Jeg blir mer og mer rystet over hvor kunnskapsløse våre folkevalgte er når det gjelder innvandringen fra muslimske land.
Det gjelder ikke bare islamister, men muslimer generelt. Skjønner ikke politikerne hva som foregår i Europa? Jeg ber dem lese utenlandske medier om hva som skjer. Hva skjer i EU nå? Jo, de har vedtatt en lov som sier at vi ikke kan kritisere Islam eller ytre oss negativt om religion. Da blir vi tiltalt for å spre hat. I Østerrike sitter en husmor for retten for å ha fortalt hva som står i koranen. Hva har skjedd i FN? Jo,57 muslimske land bestemmer hva folk i hele verden skal ha lov til å ytre det når det gjelder kritikk av Islam. Følger politikerne med i hva som skjer feks i Holland, Belgia, Frankrike og England. Jeg blir vettaskremt på mine barns og barnebarns framtid. Jeg håper for guds skyld at Frp vinner valget med stor margin. De andre partiene som sitter på stortinget har ikke peiling på hva som skjer med landet vårt. Og disse folka har velgerne stemt inn. At folk kan være så blinde. En forklaring på blindheten er at pressen er så venstrevridd at den aldri gir folk informasjon om hva virkelig foregår. VÅKN OPP FØR DET ER FOR SENT. STEM PÅ POLITIKERE SOM VIL TA VARE PÅ OSS NORDMENN OG VÅR KULTUR.

H.K

30.11.10

Alle dere som tror at majoriteten av muslimene støtter våre verdier og tar avstand fra de sysnpunktene som fremkom i programmet om det muslimske brorskap bør stille seg et spørsmål: Hvorfor bærer nå snart alle muslimske jenter hijab.??
For noen år siden var det et fåtall som brukte hodeplagget. Nå er det de fleste og det helt ned i barnehagen.
Kan dette si oss noe om hvilken vei integreringen går?

H.A

30.11.10

Faktisk så lærer islam at en annen utvikling vil finne sted i denne tiden, som er den siste tiden. Det er islams fiender som skal ha verdenmakten. Og dette vil skje pga at muslimer vil forsømme sine plikter de har. Blant de viktigste er den obligatoriske bønnen 5 ganger daglig. I følge lærde ber ikke omtrent 90 % av muslimer sine 5 obligatoriske bønner en gang.

Enhver muslim har som plikt å invitere andre til Allah. Gjennom å fortelle om Allah, etterligne fremtreden av profeten fvmh etc. , men her lyktes vi heller ikke. Det finnes muslimer som fornekter denne obligasjonen. Og denne jobben lå død i de siste par hundre årene. Derfor så man en tendens til at få praktiserte islam, da det var ingen som påminnet hverandre om hva Allahs vilje er. Hva han vil av deg. Hvorfor han har gitt deg liv.

Men det snur seg i dag fordi muslimer + ikke-muslimer har blitt mer nysgjerrige og søker etter mer kunnskap om islam. Det er særlig 11. september propaganda, stadig mer negativ omtale av islam i media som har vekket opp folk. Stadig flere praktiserer mer og satig flere konverterer til islam. Denne utviklingen kan ikke stoppes fordi den blir styrt av Allah. Det står gjentatte ganger i koranen «Allah veileder den han vil».

Dere spår at muslimer skal få makt over vesten gjennom antall barnefødsler?! Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte….Det er ikke gjennom antall barn en muslim får makt, men det er gjennom tro og å gjennomføre sine plikter. Bevis? Studer islams historie i tiden til profeten. Muslimer var bare i fåtall da de fikk makten over Mekka, og senere omtrent 1/3 del av verden.

Bjørn Reusch

30.11.10

Kjære Torbjørn Røe Isaksen, Jeg tviler hverken på din intelligens eller gode vilje, men du har feil fokus når du trekker inn islamske staters geopolitiske posisjon og militære kapabilitet. Terroraksjoner er heller ikke den sentrale trussel. Og det virker som det er for å berolige deg selv når du nevner at flere bøker oversettes til gresk enn til arabisk. Trusselen ligger i en uhyre sterk religiøs overbevisning – noe som er en av de aller sterkeste og farligste krefter i mennesket, særlig når den organiseres og rettes mot et mål.

Brorskapets leder sa at de skulle bruke den vidunderlige europeiske oppfinnelsen, demokratiet. Det tar tid, men tiden er uten betydning for dem som har visjonen om kalifatet.

På deg og ditt parti ligger et meget stort ansvar. Hittil har dere ikke vist vilje eller evne til å ta det. Høyre er blitt meget liberalt og meget tolerant. Kanskje dere skulle tenke litt mer på deres konservative arv.

30.11.10

Tiltak jeg ønsker i Norge:

1) Ingen sponsing av moskéer, muslimske skoler osv. fra Saudi-Arabia og lignende regimer (inkl. fra privatpersoner med tilhold der)

2) Redusér asylinnvandring til et absolutt minimum.

Muslimer med bakgrunn fra islamistiske bevegelser må ikke aksepteres (heller ikke om de «forfølges» i sitt hjemland, da får de heller henvises til Saudi-Arabia og andre islamistiske drømmestater).

Opphold på humanitært grunnlag for asylsøkere bør kraftig strammes inn.

3) Forby burka/niqab som et signal om at ekstrem-muslimer ikke er ønsket i landet.

4) Ikke tillat særtiltak for muslimer som muslimske konfliktråd, egne svømmetider m. «muslimsk bekledning» osv.

5) Se på reglene for familieetablering/-gjenforening som er laget i Danmark. Krev at alle som familieinnvandrer til Norge uten norskkunnskaper skal gjennomføre omfattende norskundervisning m. eksamen på egen bekostning.

Kjell Johansen

30.11.10

POLITISK SNIKK SNAKK IGJEN.
Høyre er jo ett av partiene som tross alt har vært for slipphendte jf viktige deler av innvandringspolitikken. Derfor «forstår» jeg dette snikk snakket til T R I. Det føyer seg inn i rekka av tomprat. Han eller myndighetene forøvrig har ingen eller svært liten kontroll på hva som skjer i endel av miljøene.
Det er bare å se hva som skjer i andre land og så tenke på at vi ligger noen år etter.
Den dagen politikerne ser sannheten er det for seint, dessverre.
Av andre elementer er det bare å nevne at T R I også vil ha oss inn i EU. Mens jeg mener at vi alt har mer enn nok med å takle konsekvensene av EØS OG SCHENGEN.
Kan T R I svare på hva som er kostnadene for innbyggerene og samfunnet p g a «fri flyt»??

Cartman

01.12.10

Hva har alle politikere på Stortinget til felles?

-De er landsforrædere!

TRI du er like vag og tafatt som alle andre som tenker på å gjøre politisk karriære i Norge. Dere er så utrolig lite villige til å ta opp kontroversielle spørsmål, og når dere blir spurt pakkes alt inn i bomull. Har det noen gang slått deg at folk i Norge tenker selv, og ser at strutsepolitikken fører til at verdens beste land om få år er historie?
Dere er i konsekvens lansdssvikere i min mening,og jeg tror historien vil se på dere med meget ublide øyne.

Bare svar, jeg har ingenting å tape.

01.12.10

Det er da bare å se til våre naboer britene for å forstå hvor galt det bærer i veg.Svært mange av dem som blir avslørt som terrorister,sympatisører av terrorisme,ekstremister eller talspersoner mot våre vestlige verdier er annen og tredje genrasjons innvandrere.Da har det tydligvis ikke hjulpet med utdanning og en oppvekst i et demokratisk og fritt land.tvert imot,de radikaliseres mer og mer og med meninger som en britisk niqab kvinne uttalte på tv;» dere er kristne og har lært å snu det andre kinnet til, vi er muslimer og sier drep dem som prøver bestemme over oss,bruk alle midler og gjerne terror» er det grund til å lure på hva som venter oss.I flere av våre naboland finnes bydeler i enkelte byer hvor det er direkte farlig for «oss» og ferdes,er det riktig i eget land? Alle er så redde for å bli kalt rasister og det finnes lover mot det,men er det rasisme å snakke om relgions og politisk ekstremisme? Syntes i såfall det må være like ille å kalle vanlige vestlige mennesker for syndige og vanntro og nærmest legitimere voldtekt mm.fordi vi lever etter våre lands lover og kultur.NEI,slutt med denne tåpelige naiviteten,beskytt våre familier og venner,nå må dere politikere våkne!

Haskel

01.12.10

Jeg er redd for alle muslimer.De driver med innavl og ødelegger hele helsen til folk.Dette burde jo dere politikere gjøre noe med.

espen

01.12.10

Folk begynner å våkne nå.Landets statsminister er en skurk og en landssviker-for å omdanne norge til et fremtidig islamofascistisk diktatur har han i sin regjeringstid systematisk silt asylsøkere til norge således at muslimer regelmessig har blitt innvilget asyl(oftest på såkalt humanitært grunnlag)mens kristne asylsøkere feks fra land som russland ukraina og søramerika regelmessig har blitt avslått asyl og har blitt sent på første fly tilbake.Vi ser det-at kristne og muslimer ikke kan blandes-hva er poenget med å importere muslimer når de ikke engang vil inngå kjærlighetsforhold med befolkningen i det landet som har tatt imot dem?Stoltenberg:hva er poenget med å importere folk av en fremmed kultur som ikke vil leke med oss?For det andre er omtrent alle muslimske land diktaturer med begrensede menneskerettigheter–:hvorfor er det da så påtrengende å legge grunnlaget for et fremtidig norge under islam-hvorfor kunne vi ikke få ha vårt lille land i fred når det finnes over 50 muslimske land hvor hvor disse muslimene ellers kunne bo?.Angående det journalister propagandister og venstreekstremister liker å drømme om og kaller et multikulturellt samfunn:Kristne er stort sett blitt trakassert angrepet og forvist i alle muslimske land -hvorfor skulle det være annerledes i et muslimsk norge? Islam det er koranen verken mer eller mindre-stoltenberg er en landssviker og må stilles for riksrett.

foxtroll

01.12.10

Dette var en lite relevant kommentar fra Torbjørn Røe Isaksen, han sto igjen på perrongen i egne tanker når toget gikk.

Først så starter herr Isaksen med å si at temaet om radikal islamisme og det muslimske brorskap er aktuelt nå pga. Walid al-Kubaisis film. Vel, følger en noget med så bør temaet være aktuelt hele tiden!

Budskapet i filmen fra Walid al-Kubaisis handler mye om at den demografiske endringen gjør at islam vinner vei uten tradisjonelle hærer eller anslag, og at når islam er stort nok så innføres sharia. Herr Isaksens analyse snakker bare om voldstrusler i form av militære styrker eller terror, altså ganske så irrelevant i konteksten.

Men siden Isaksen nevner at Tyskland hadde en enorm hær før første verdenskrig, vel, Tysklands hær var ikke så forbasket stor på det tidspunkt Hitler kom til makten. For å trekke noen linjer for god ordens skyld, så regner jeg også med at Isaksen er vel kjent med at Stormuftien av Jerusalem oppholdt seg i Berlin under store deler av 2.verdenskrig…?

Dette handler om verdikamp, og det bringer Walid al-Kubaisi til torgs i sin film. Som takk får han stort sett negative kommentarer og lite vettuge analyser fra en rekke personer i Norges PK elite. De burde omfavne Walid som sekulær muslim isdf. moske-representanter, Usman Rana, o.l.

Til og med paragraf 30 i FNs menneskerettighetserklæring kunne anvendes for å stoppe og retardere fremveksten av islam, men akkurat den paragrafen velger PK eliten å se bort ifra når de ellers prater så guddommelig varmt om menneskerettigheter.

Mylig klarte OIC (Organization of the Islamic Conference) pluss noen afrikanske støttespillere å få FN til å fjerne seksuell legning i en resolusjon som fordømmer “diskriminerende årsaker til henrettelser og drap.” Dette skjedde omtrent uten oppmerksomhet i norsk media. Hva blir det neste OIC skal gå løs på? Kvinners rettigheter? FN sporet er jammen gull gitt.

Isaksen bør kunne bedre enn dette for ikke å ende opp som en lite flatterende analog av Chamberlain eller Lord Halifax. Nå har norsk offentlighet allerede fylt ensemblet med svært gode kandidater for det skuespillet, men det er tydeligvis plass til fler … dessverre.

01.12.10

Selv om jeg og mange med meg ikke er enig med politikken til fremskrittspartiet så har de de forstått en ting,snikislamisering er stikkordet.Dere andre til venstre spesielt og høyresiden kommer til å være ansvarlige for at frp får flertall og kan styre hele butikken,da kan dere sitte der med skjegget i postkassa.Sann mine ord,det er deres ansvar fordi folk protesterer mer og mer.Tenk,pengene bare pøses ut på allværdens integrering,bistand,tiltak,mottak og jeg vet ikke hva av spesialbehandling mens gamle mennesker får 15 min til dusj en gang i uka og middag fra oppvarmete plastikkposer og de ansatte på institusjoner og i hjemmesykepleien blir utbrendt,sykemeldte og frustrerte fordi det er nedskjæring over en lav sko og ingen blir hørt.Kanskje likegodt vi avholder valg fortest mulig så kan de som det går opp et lys for starte på snuopperasjone;bruk pengene på de som har fortjent dem.

Marianne

01.12.10

Til dere som ikke fikk sett TV 2 dokumentaren «Det muslimske brorskap», – se REPRISE på TV 2 søndag kl. 13.15.

Torkil

01.12.10

jeg synes de som er muslimer idag, og som ikke ønsker å støtte det radikale islam, bør vise motstand mot «sine egne» brødre som er radikale. Tør de det ? Abid Raja m.fl synes jeg er modig i noen grad i så måte. Men andre? tør de ikke, eller taler de med to tunger ? (gir inntrykk av at de er imot men tør ikke trosse islam). Tross alt blir man iflg. et av intervjuobjektene i brennpnkt, fra Jemen, henrettet ved konvertering i nevnte land. Desto sterkere bør de muslimer som ikke er radikale, stå frem med motstand i «egne rekker» Da først vil jeg tro på at de ikke prater med to tunger.

01.12.10

Det er vanskelig å forstå Isaksens argumentasjon om arabiske lands militære styrke og hvorfor dette ikke er en trussel mot Vesten.

Kommentarene om Persia og araberne er forsåvidt korrekt, for araberne ønsker ikke et sterkt og dominerende Persia i regionen. Men det er også en annen side og det er at en «ren» perser har et syn på arabere som er verre en det nazistene hadde på polakkene. Disse tingene satt i sammen er årsaken til at samlet muslimsk strategi er ikke- eksisterende. Man enes om palestinernes sak, men det er bare utenpå. Sannheten er at svært få arabiske land vil ha noe med dem å gjøre. Men de kan alltids brukes for å få fokus bort fra interne problemer.

Den tidligere muslimske invasjonen inn i Europa var militær og varte over lang tid, men det er få som mener at den nåværende muslimske trusselen er militær (bortsett fra terrorisme). Problemet man alltid har er å sette nåtidens hendelser i et fremtidig perspektiv, gjerne med forankringer i historien. En ”invasjon” trenger ikke å være militær.
Dersom man er villig til å sette tall sammen og se hva en projisering framover vil medføre så tror jeg mange vil innse faktum. Men det er lettere å stikke hode i sanden.
Når man etterhvert ser hvilke krav som kommer fram fra muslimene i områder hvor de begynner å utgjøre en befolkningsmessig faktor, så må man være rimelig naiv dersom man ikke ser at dette vil medføre store forandringer fra det samfunnssytem man har idag.

Som et eksempel, i USA utgjør de svarte ca. 13 % av befolkningen. Men i enkelte områder er denne prosenten adskillig høyere. Er det noen som tror at ikke dette har store konsekvenser for det amerikanske samfunn? Da tenker jeg på mer enn bare sport og kriminalitet.

Når det gjelder klimadebatter så er sosialistene ute og forkynner verdens undergang basert på noen rimelig usikre klimamodeller som predikerer 100 år fram i tid. Når det gjelder samfunnsutvikling der man har MYE mer sikre data på for eksempel befolkningstilvekst og historiske fakta på hvilke konsekvenser kulturelle motsetninger vil medføre i samfunnet, da hverken vil man eller tør man se 20 år fram i tid. Er man redd for konklusjonene?

Ravn

01.12.10

Denne Røe Isaksen er jo så naiv og virkelighetsfjern at det bare er flaut.
Hvist denne «politikern» er representativ for hva som skal styre Norge i framtida, så ser det svart ut. Høyre er et tafat parti for tafate folk som denne røde Isaksen.

an3as

01.12.10

huff,huff,huff…
Det overasker meg hvor kunnskapsløse, feilinformerte og lite beleste de fleste her tydeligvis er. Det er den store meningen bak det hele at dere skal krangle dere i mellom om hvorvidt den en eller andre religionen er den riktige og om «terror» er en trussel. For det første må dere skille mellom terror og terrorisme; dere er redd for terrorisme, terror er et psykologisk begrep og er noe som skjer inne i hvert enkelt hode, det samme som redsel. Den groveste terrorismen utøves faktisk av våre egne regjeringer, som driver krig og våpenhandel i større grad enn noen andre. For det andre er det på høy tid folk tar innover seg at kampen mellom religionene er en fiktiv kamp, orkestrert av lederne i verden. f.eks kristendom og islam har så og si samme opphav,så og si samme historie og deler i tillegg mange «hellige» steder. Men det er kanskje fåfengt av meg å prøve å diskutere på dette forum,da det virker som dere har deres kilder i mainstream media. Slutt og les aviser og slå av tv`en, og heller les litt ekte historie som ikke er utgitt på de store rikmannsfamilieforlagene.
Slutt å være så redde og åpne dere selv for ekte viten, det får dere ikke gjennom tv,radio eller de store avisene. Det er et spill, og dere som ikke forstår sammenhengen kommer til og falle hardt fra deres høye stoler.

Fred være med dere

espen

01.12.10

Dette er skumle greier! Men hvis det blir fullstendig kaos og borgerkrig om 20 år, blir det da en license to kill på meg?! :)

svartebjørn

01.12.10

Slik snakker altså ein av Høgres tilsynelatande ‘oppegåande’ poltikarar… Vanvittig skuffande Røe Isaksen, du har jo ikkje forstått problemstillinga i det heile tatt!! Det er vel ingen som er spesielt redd for islamisters militærmakt, eller terror heller for den saks skyld, sjølv om både Iran og Pakistan kan lage trøbbel med a-bomber på sikt. Bortsett frå Israel då, men det bryr jo norsk politisk korrekthet seg lite om, her har ein meir omsut for islamistiske terrororganisjoner som Hamas og Hisbollah!

Det demografiske problem som al-Kubaisi peker på, er i aller største grad eit problem. Statistikken taler sitt tydelege språk, til tross for SSB’s tåkelegging, og alle som har auger i hovudet kan sjå kva veg utviklinga går. Spørsmålet er når muslimer får fleirtal, ikkje om, i fyrste omgang i bydeler og etterkvart i heile byer. Og kva skjer då? Muslimer er ikkje bare av ein type sjølvsagt, men ein stor andel av dei føler seg meir som muslimer enn nordmenn i identitet. Og det er livsfarleg, vi har sett kva påverknad ein filleting som karikaturstriden har. Kva skjer feks med ei stor hending som krig Iran-Israel, som kanskje set heile midtausten i brann? Ingen veit kva innflytelse eit muslimsk parti vil få, men det vil kunne bli svært farleg for demokratiet uansett med ei slik oppsplitting etter religion/etnisitet.

Og velferdsstaten? Fundamentert på tillit, ikkje sant? Kva skjer med den? Jo, vi får ei desimering på sikt og meir amerikanske tilstander. Ikkje heilt som venstresida forutser når dei vil ha maksimal innvandring…

Når det gjeld innvandring er det bare ein veg som er haldbar. Og det er at vi tek imot folk som let seg integrere og ikkje dei som ikkje let seg. Danskane er dei einaste som etterkvart har skjønt dette i Norden, i tillegg til finnane då som også her synest å vere glupare enn begge sine naboer i vest.

Min nye helt er Gamal al-Banna. Befriande med så krystallklar tale frå ein som veit kva han snakker om. Kvifor er det slik at det bare er muslimer og araberar som kan snakke slik og ikkje ein europear… eit gigantisk paradoks som vestleg media burde sørge for å torpedere! Forøvrig bør ein ta også galninger som lederen i muslimbrødrene på alvor. Det er ingen grunn til å avfeie verken han eller Ahmadinejah når dei seier kva dei vil. Ta det på alvor og handle deretter!

01.12.10

Dere snakker så mye om hvem, hva og hvor. Dere er veldig flinke til å definere islam, når ikke en eneste av dere har faktisk plukket opp vår hellig bok og lest hva som faktisk står i den!

VI LAGER EN AVTALE

KOM DERE UT AV VÅRE LAND, SÅ SKAL VI SIKKERT MED TID KOMME OSS UT AV DERES LAND!!

Blir bare mer å mer kvalm når jeg leser deres ignorante innlegg. Dere liker rett og slett ikke at vi MUSLIMER, NEI BEKLAGER ISLAMISTER ikke klarer å tilpasse religionen ute fra samfunnet. Det er ikke vi som stå opp her, dere driver å er så usaklige og snakker om hijab som om det er det største problemet deres? SE PÅ DERES GAMLE BILDER SOM LIGGER I FOTOALBUMET SOM LIGGER PÅ LOFTE, SÅ SER DERE HELT SIKKERT MORMOR OG FARMOR MED SJAL HENGENDE PÅ HODE. Dere glemmer også hvor ressursrike muslimske land er, dere snakker om at vi med innvandrer bakgrunn må komme oss ut av landet deres? VELL FOR HUNDRE ÅR TILBAKE SÅ KLARTE VESTEN HELT FINT Å RANE STAKKARS (FOR EVIG FATTIGE AFRIKA) FOR BÅDE RESSURSER SOM KUNNE GITT AFRIKA ET GANSKE STERKT OG VARENDE MAKT INNENFOR VERDEN I DAG. VESTEN IMPERALISERTE JO HELE KONTINENTET, OG ETTERLOT AFRIKA TIL Å SULTE. DERES KAMPANJER HJELPER IKKE STORT MYE NÅ, NÅR NESTEN HELE AFRIKA SLITER MED Å FÅ SEG LITT MAT.

Tør ikke engang å kalle med nordmann, for da må jo seg selge sjela mi for dere slikt at dere kan godta meg. FOR OM JEG IKKE LIKER TREKANT SERIEN PÅ NRK SÅ ER JEG TYPISK MUSLIM OG MULIGENS EN TRUSSEL FOR DEMOKRATIET. HERREGUD, DET ER NESTEN KVALMENDE HVILKE IDEER OG TANKER DERE KLARER Å SETTE PÅ DERES STAKKARS BARN. OG IKKE NOK MED SÅ SYNS DERE AT VI ER SÅ STRENGE OG VI TVINGER JO VÅRE KONER OG BARN TIL Å BRUKE HIJAB, HELLER DET ENN Å TVINGE VÅRE BARN TIL Å UTFORSKE SEX OG GLEDEN RUNDT DET I EN ALDER AV 15:D

Er ingen nordmann nå hvertfall etter å ha lest deres innlegg, hvis dere vil spille så ignorante og kunnskapsfattige så kan vi alle spille det spillet.

Blir så dårlig av dere når dere er så tøffe bak den pc der. Sikkert gammel, enslig med flere katter liggende i huset.

kåre

01.12.10

hehe jeg blir skuffet over å kalle meg norsk..muslimer har blitt missforstått, bare fordi noen er helt gærne i huet.. betyr ikke at alle muslimer er det…man ser jo idag at de fleste pedofile, voldtektsmenn osv er nordmenn..nordmenn drar til utlandet for å hente innvandrere som koner…nordmenn sender foreldrene sine på gamlehjem isteden for å ha dem tett inntil seg når de mest trenger hjelp..utlandske barn har mye mer respekt enn vestlige barn..fordi de har fått riktig oppdragelse..og vet hvem man skal respektere…her banner barna til foreldrene sine..jeg er norsk..har barn selv..og jeg har mange muslimske venner som har barn..og jeg ser hvordan barna deres er..og de som har begått terror handlinger i vesten var alle konvertitter som var fucked opp i huet fra før!! og dere snakker om hijab?? damer som går med hijab har respekt for sin egen kropp..her ser mann kvinner halvnakene, kan like godt droppe klærene…nordmenn er for fordomsfulle, skaprasister som bare tørr å snakke bak en data skjerm..alle kan gjøre det..til og med en unge fra barneskolen..dere er feige hele gjengen..ingen tør stå fram som en mann, i motsetning til muslimene som har blitt hakket på helt siden islam kom til verden, de holder på sin tro..vi er et kristen land og vi godtar homofili ekteskap i kriken?? jeg har ikke noe imot homser..men at de skal få gifte seg i kirken er bare sykt…hva skal jeg si til sønnen min når han ser to homser kline til midt i byen forand alle, og han spør hva gjør de der?? skal jeg liksom si til han…det der er normalt sønnen min..gå og finn deg en gutt du også..det er sykt..at prester voldtar nonner..er pedofile!! bare sjukt!!

Jessica Asp

01.12.10

ASSHEAD. Ingen behøver å lese deres såkalte hellige bok for å definere hva islamisme er. Det holder i massevis å bare se på dere og deres oppførsel, nevner kjønnslemlestelse av småpiker og guttebarn, gifte bort småjenter i 10 – 12 årsaldern (barneekteskap), tvangsekteskap av unge jenter og barnesex. Tar vi nå med deres syke idologi som har sitt utspring fra en gammel og pedofil fyllesvin som ravet rundt blandt analfabeter mellom sanddynene og lekte mor og far med småjentene mens han pratet dritt til sine likesinnede, da vet vi fra vesten, som er et kultivert og opplyst folk, hva denne tullingens hellige bok inneholder. Bare svada.

Du skriver at muslimske land er så resursrike. Hvorfor i helv— strømmer dere da til Europa og blir fødd av NAV. Vi vil ikke ha dere her, reis tilbake til deres rike land. Men dere er noen latsabber som ikke gidder å arbeide. Derfor sliter afrikas befolkning med å skaffe seg mat. I tillegg har ørkenen spredt seg over store områder. Bråk, terrorisme, kriminalitet og jævelskap er det eneste dere duger til. Men det har dere vell fått med dere med morsmelken og pga innavl. Det er vitenskaplig bevist at innavl til slutt fører til at det bare fødes idioter. Så du får gifte deg med din søster, hvis ikke din far allerede har gjort det. Da må du vente til de får en datter.

Vi godta deg, glem det, ingen ekte nordmann vil godta en islamist, ikke om han så selger hele sin famelies sjeler og mer til.

Vi sier ikke at dere er strenge, vi sier at dere undertrykke
kvinnene ved å true dem til å bære hijab. Vi liker ikke at noen skal gå kledd som spøkelser i VÅRT LAND.

Heller det enn å tvinge våre barn til å utforske sex og gleden rundt det i en alder av 15:D, skriver du. Dette er jo helt forståeligt. Dere begynner jo å tukle med jenter helt ned i 3 års alderen, når de blir kjønnslemlestet. Så de er vell fullbefarne når de er 4 år. Men den gleden du nevner får de ikke med seg for den har jo foreldrene tatt fra dem for hele livet. Hva mener du med 15:D. Dette har jeg aldri sett før, ikke en gang fra en islamistisk analfabet.

Når det gjelder ignorante og kunnskapsløse da må vi selvsagt spille det men der har du en fordel for det du skriver er så kunnskapsløst og idiotiskt, både når det gjelde innhold og rettskriving at selv en analfabet ville misunne deg din mangel på kunnskap.

01.12.10

Norge og Sverige oversvømmes av muslimer uten noen gjør noenting. Oslo er snart okkupert av ikke vestlige innvandere og særlig av muslimer. De er og blir femtekolonister.
Man kan spørre seg hvorfor. Finland feks. har veldig få innvandrer. Er folk i Norge og Sverige rett og slett feige. Tyskerene okkuperte Norge reltivt fort og med veldig få soldater. Få nordmenn gjorde motstand i løpet av okkupasjonen. De fleste var passive og noen var overløpere. Sverige slapp tyskeren gjennom Sverige uten gjøre motstand. Er vi nordmenn i ferd med å gi bort landet vårt pga vår feighet?
I motsetning til finnene som ikke vil gi bort landet sitt. De har beinhard innvandrings politikk i forhold til Norge.Russerene kom ca. 50 mil inn i Finland, mistet ca.1000000 mann. Det sier litt deres kjærlighet til sitt hjemland.
I Norge og Sverige bli man kalt rasist hvis man er imot innvandringen. I samtlige land i Østen er det en meget streng innvandrings politikk. Såkalte flytninger blir skippa ut med engang. Det er ingen som snakker om rasisme der. Jeg håper virkelig at nordmenn snart våkner. Første skritt er å få fjernet landsforæder partiene på stortinget engang for alle. Deretter send alle såkalte flyktinger tilbake til sine hjemland. De reiser jo ditt på ferie etter at de har fått oppholdtillatelse likevel. Det kan jo ikke være så farlig. Hvis ikke det blir gjort noe i nær framtid så vil borgerkrigen nærmere seg meget hurtig.

Ali

01.12.10

Hei Torbjørn.

Først og fremst vil jeg si at innlegget ditt eller blogg som det heter var ganske bra skrevet med mange gode poenger, men allikevel vil jeg kommentere eller lettere sagt rette litt på noe av synspunktene dine.

Det muslimske brorskap minner meg om mullaene som gradvis tok over samfunnet i Iran rett før revolusjonen. Slike folk snakker veldig fint og flott i starten, rett før de tar over, om hvor bra Islam er. Historien har lært oss at den dagen de tar over er det ingen vei tilbake. Bare se på Iran. Hvor mange tusen mennesker er det ikke det iranske regimet drepte og dreper hvert år pga deres synspunkter og meninger? Jeg har ikke oversikten men jeg regner med at vi snakker om hele Oslos befolkning. Det er helt riktig at slike folk utgjør en trussel mot den europeiske livsstilen. Det bør ikke være noen tvil om det. Poenget her er å ikke sammenligne de med noen andre enn dem selv i land de har fotfeste.

Du skriver videre om Shia Iran og Shia Irak. Det er en generell misforståelse at disse to gruppene har en forbrødring gjennom deres troesretning. Sannheten er Perserne mot araberne. Slik har det alltid vært og vil være fremover også. En må skille mellom myndighetene (i dette tilfelle radikale muslimer fra Iran) og folket (persere med høykulturelt livssyn). Shia Irak, Pakistan,Taliban,Saudi-Arabia og andre arabiske land kan ikke sammenlignes med Perserne i Iran.

Vigen

01.12.10

Jeg skulle ønske at virkelighetsfjerne politikere som Røe Isaksen ble tvunget med sine barn til å bosette seg i en av de mest ghettofiserte bydelene i Oslo, og at barna deres må gå i en klasse hvor de er de eneste som har norsk bakgrunn sammen med en gruppe barn som kan begrenset norsk. Først da vil Røe Isaksen skjønne hvordan vanlige folk føler dette her. Jeg har hørt på Røe Isaksen før i en debatt om innvandring hvor han syntes det var såå flott med billige utenlandske håndverkere, han skjønner tydeligvis ikke at det at det er billige utenlandske håndverkere faktisk går ut over de norske håndverkerne som skal livnære seg og familien sin under norske regler og kostnadsforhold. Så i tillegg til tvangsflytting av Røe Isaksen og co til et område med høy innvandrerandel så kunne vi jo begynne å se på om vi ikke kunne få inn noen billige utenlandske stortingsrepresentanter spesielt for partiet Høyre som synes det er så flott med billig arbeidskraft. De kan umulig gjøre noen verre jobb enn de selvopptatte personene som sitter for Høyre nå.

Stig

01.12.10

Hei alle som sier de er muslimer og ikke er enig med det som programmet fremstiller som riktig. Kan ikke dere legge ut bilde av dere selv og fullt navn og adresse.Jeg skal vedde på at det tør dere ikk, for dere er redde for å bli banket opp av andre muslimer.(som er helt enig med det programme advarer mot)
Nei, den dagen dere tar tak i problemet med deres egne imamer og ledere + rakikale krefter og gir de klinkende klar beskjed om å ta denne dritten med seg ut av Norge, da vil vi respektere dere!! Men det tør dere ikke.

01.12.10

Kanskje du kan begynne?

Janne

01.12.10

Interessant å se hvor balansert drøftingen din er. Dersom det smeller en bombe i Oslo som dreper la oss si en 10-12 stykker, et par gamlinger, en mor med barn, et par skoleelever osv, da kan vi trøste oss med dine kloke ord, Isaksen:

«de som mener trusselen er like stor som nazismen undervurderer kanskje et par faktorer.»

Ja, da er det jo greit med noen bomber i ny og ne. Bare så lenge trusselen ikke er like stor som nazismen.

Og ikke er muslimene særlig avanserte heller, og derfor ikke noe å være redde for «Den aller første er, for å si det litt flåsete, hvor dårlig det rent faktisk står til i de fleste muslimske land.». Finnes det historiske eksempler på at et primitivt samfunn har utgjort en trussel mot et avansert?

En bombe i ny og ne viser jo bare at «Militant islamisme er simpelthen teknologisk og militært totalt underlegen.». Spiller det noen rolle for den som sprenges i fillebiter?

Dessuten er du jo løsningsorientert, Isaksen. Og løsningen har du funnet; når bombene smeller, så viser jo bare det at «Da trenger vi også allierte blant muslimer.».

Atomkrig er heller ikke så farlig som nasjonalisme og nazisme «at … radikale islamister tar … [atom]våpnene… er farlig, men farlig på en annen måte enn … nasjonalstaten Tyskland på 30-tallet.».

Å erobre et land gjennom innvandring er greit «det er tross alt en forskjell på ville “erobre” Vesten gjennom barnefødsle og bombe oss.».

Folket har ikke noe de skal ha sagt mot dette: «Har Stortinget juridisk rett til å føre politikken som føres i dag? Ja. »

For å oppsummere ditt glitrende innlegg:

Å miste Norge er greit. Islamisme er ikke så verst i grunn.

Tiden vil gi oss fasit.

Stig

01.12.10

Karl, ja særlig he-he

Delusions

01.12.10

What is radical Islam? It is a delusion to think that there is such a thing! Islam in itself is radical; therefore, this is only a question of HOW radical these people are!
A word on tolerance: Why should our tolerance go so far (in the west) that it is necessary to invite people who do not tolerate others into our lands? If you doubt this intolerance, have a look at the radicalisation of ALL of the Arabian lands on the planet; are you allowed to have other ideas that the ones prescribed by Allah there? Are you allowed to build a church (not that I would want to, but still: are you allowed?), are you allowed to voice an opinion that you yourself, as an individual hold? The answer here, is of course, no; you can say what you please, on pain of DEATH!
It is a primitive culture and a powerful political collectivism that we are opening our doors to. I don’t agree with FRP on many things, but those things are irrelevant! I will give them my vote, because they are the only socialistic party (because there are no capitalist ones in Norway) who have understood the threat. The threat is HUGE, and the enemy of the free peoples on earth is HERE, and if you don’t want to fight for yourself, at least have the balls to fight for your children!
Thorbjørn: you are either deluded, a coward, or more likely: willing to sell your countrymen out to gain power! People like you are part of the threat to the free world!

Isabel M

01.12.10

Litt av en heftig diskusjon her… «kast dem ut», osv. Hvem er vi til å bestemme om noen GRUPPER bør kastes ut? Det er «velferds»staten som tiltrekker seg det verste, det er systemet som er problemet — bare se på de NORSKE politikerne, de klarer ikke å holde fingrene AV FATET de heller… (men på NRK sies det at «alt er vel», ingen korrupsjon å se i Norge). Men det er som å låse noen inn i et rom med en stor kake, og stole på at den ikke vil bli rørt… når man VET AT INGEN SER DET OM KAKEN FORSVINNER… Hvis nordmenn snylter, hvorfor i alle dager skulle ikke ikke-nordmenn snylte? De har jo ingen grunn til å være ‘ålreite’ med Norge? Kan jo bare ta det som tas kan, og dra videre? Leste i går at enslige med barn må ha en lønn på over 390000 for at det IKKE skal lønne seg å gå på trygd! Tror dere det bare er muslimer som snylter? Systemet er skapt for snylterne, sånn at de som jukser «lovlig» skal grabbe til seg alt de kan…. Trist men tilfelle…

J**la velferdsstat… Hvem var det som kom på det navnet??? Hva ting heter, er veldig viktig… tro meg – det er ikke tilfeldig hva politikere/PR-folk velger å døpe ting/ordninger/mennesker

rigmor

01.12.10

D eg tenker e: tenk om f.eks norge blir mer en 50 % innvandrere. da kan de stemme for å skifte flagget,styreform osv osv osv. det er ingen grenser for hva de kan innføre i norge når de er flertall. og siden utlendingene ikke har hørt om kondom så får de jo hundre unger fler en oss hver uansett om det er gjennom voldtekt eller hva de bruker. jeg synes det er veldig risikabelt jeg..

rigmor

01.12.10

IKKE rasistisk ment, jeg lover. jeg har ingenting i mot innvandrere fra noen land eller andre folk. jeg er bare bekymret for landet vårt. beklager på det dypeste om noen ble støtet av noe i teksten

Isabel M

01.12.10

EXCUSE ME??:

«VELL FOR HUNDRE ÅR TILBAKE SÅ KLARTE VESTEN HELT FINT Å RANE STAKKARS (FOR EVIG FATTIGE AFRIKA) FOR BÅDE RESSURSER SOM KUNNE GITT AFRIKA ET GANSKE STERKT OG VARENDE MAKT INNENFOR VERDEN I DAG. VESTEN IMPERALISERTE JO HELE KONTINENTET, OG ETTERLOT AFRIKA TIL Å SULTE. DERES KAMPANJER HJELPER IKKE STORT MYE NÅ, NÅR NESTEN HELE AFRIKA SLITER MED Å FÅ SEG LITT MAT.»

Dette er bare vås, her må du ha blitt hjernevasket… eller på egen hånd misforstått. Slaveri fantes før den hvite mann kom til Afrika for å «kolonisere», og fantes etter at den hvite mann dro… og finnes fortsatt i dag. Grunnen til at Afrika er fattig, er IKKE at hvite mennesker har vært der…

Jeg er som sagt tidligere her ikke mot islam i seg selv, jeg er kristen og vet at det finnes mange fellestrekk mellom islam og kristendom – i hvert fall med det gamle testamentet… selv om profeten deres bare ble mer og mer voldelig og hatfull med tiden (sorry!), og selv om han voldtok og var en barnemishandler……………….. Jeg foretrekker hijab enn miniskjørt for det, det har ikke noe med saken å gjøre, tro meg — og jeg vil råde barna mine å vente til ekteskapet, ja… Selv om FN/progressistene/sosiaistene driver sexpropaganda, bør du ikke skjære alle vestlige over én kam… ikke alle er sosialister vettu!

Isabel M

01.12.10

Til Einar (30.11):

Hvorfor tror du statlig utdannelse får barn/studenter til å miste troen? Du har rett i at perspektiv er bra, men ellers så mener jeg at det du sier helt bak mål. «Kristendummen»? Hvordan f*** våger du? Tror du ikke evolusjonismen er en tro, din id***? Slutt å lære barna evolusjonisttroen på skolen, og slutt å feire FN-dagen og propagandere om hvor flott en organisasjon det er og hvor flott det er med homofiles «rettigheter», så kan det hende vi får tilbake besinnelsen — før det er helt for sent!

Det handler ikke om «terror», men om kontroll…

Einar skrev:
————
«Slapp av folkens. Man skal huske på at religiøse som kommer til et land med bra skolegang slutter å være religiøse.
Kristendummen (tro på at det finnes en gud) er halvert de siste 20 årene i Norge.

Noen gærninger kommer det alltid til å være, men man skal huske på at det er flere som dør av peanøttallergi enn terrorisme.

Perspektiv er bra.»

Lurifaks

01.12.10

Det paradoksale i denne problematikken er at hvis de muslimske landene som det her er snakk innfører demokratisk levesett og moderne tilpasning til levemåte så er det bare et tidsspørsmål før den vestlige verden har mistet kontrollen over dem.
I dag er vi våpenteknologisk muslimene langt overlegen.
I framtiden kan bildet være dramatisk endret. Husk at disse landene rår over et hav av oljepenger.
Våpenselgere står i kø for å selge hva de måtte ha av arsenal.
Wikipedia avslører hvilke tullinger som råder grunnen for fredelige arbeidsomme vanlige mennesker.
Selv i muslimske, eller i buddhistiske for den saks skyld, – så er den menige mann opptatt av årets avling og det daglige innkom, samt familien ve og vel. Stormakts-psykopati er helt fremmed for dem.
Nettet snører seg sammen for hver dag som går, og det politiske grepet som må tas blir mer og mer motbydelig.

Charlie

01.12.10

Islam er ikke mere farlig enn nazisme og stalinisme. Noen mener at de her ismer må bekjempes, andre er like glade. I Europa er politikerne like glade, akkurat som Chamberlein var en gang. Derfor er kontinentet på randen av intern krig. Men Europa er jo vannt til krig, en fra eller til gjør vel ikke så mye, eller hva ?

Pernille

01.12.10

Det virker som om Isaksen helst ønsker å ta fokus bort fra de virkelige problemene ved å argumentere for noe helt annet enn det Kubaisi prøver å fortelle oss i hans film. Et vanlig retorisk grep i de tilfellene der man står ovenfor et problem det ikke finnes vilje, kunnskap eller ønske om å løse.

Problemet i dette tilfellet er hverken terroraksjoner eller krig mot en fremmed makt, men demografi. Innvandringen fra muslimske land til Europa er i dag uten sidestykke i moderne historie. Det kombinert med at deres fødselsrate er til dels vesentlig høyere enn vår, gjør at etniske europeere blir færre mens innvandringsbefolkningen og deres etterkommere blir større. Hva Kubaisi nå sier er at denne gruppen er i ferd med å radikaliseres bl.a. under påvirkning av Muslimbrødrenes ideologi. Med stadige krav om rettigheter og respekt uten å vise interesse for vertslandets historiske tradisjoner, kampen om å innføre hijab og andre religøse symboler i offentligheten, enklavedannelser og mangel på integrering etc. fører altså til dannelse av et parallellsamfunn vi ikke selv vet rekkevidden av.

Og da er også spørsmålet: hvorfor lar politikere dette bare skure og gå? Dere er jo ellers veldig opptatt av en føre-var politikk på andre områder, f.eks. miljøvern og CO2, for å unngå å gjøre ubotelig skade for fremtidens generasjoner. Men når det gjelder denne enorme innvandringen og hvilke konsekvenser det vil ha i fremtiden, virker det som dere bare trekker på skuldrene og håper på at det ordner seg etterhvert? Om vi ser ut i Europa, til Frankrike, England, Tyskland, Nederland, Belgia; land som har kommet et godt stykke foran oss i denne prosessen ser fremtiden ikke akkurat veldig lys ut, så hvorfor må Norge gjenta de samme feilene som disse landene? Hva er det med Norge som gjør at norske politikere tror at vi skal gjøre det så veldig mye bedre her i landet når det knapt finnes eksempler i verdenshistorien på store folkevandringer til andre land uten at det er oppstått store konflikter i etterkant?

Isabel M

01.12.10

Mye dumt, ja. Leste nettopp noe jeg må kommentere:

– «dere er feige hele gjengen..ingen tør stå fram som en mann, i motsetning til muslimene som har blitt hakket på helt siden islam kom til verden(…)»
>> (WTF!) muslimer har f*** meg ikke vært noen stakkarslig religion… det tok oss 1000 ÅR å ta tilbake VÅRT TERRITORIUM i Europa… er det ingen som husker det? Hvordan tror du det hadde vært i Europa i dag om ikke islam hadde vært stoppet og tvunget tilbake av KRISTNE?? En ting er hvordan vestlige kvinner kler seg eller respekten/mangelen på den de har for kroppen og ryktet sitt — men mye verre i mine øyne er forholdet INNI EKTESKAPET som muslimske menn har til SINE kvinner i muslimske land. Amigo mío, det er ikke kristendommen som er problemet og grunnen til at norske kvinner ikke lengre dekker håret og/eller kroppen… det er sekulariseringen. Jeg håper vi aldri tar det idiotiske valget å fjerne korsene i de vestlige flaggene når opphavet er kristent, tvert imot. De har drevet korsene ut av skolene, og vi kan jo se resultatet av det…

– (fortsetter:)»(…) vi er et kristen land og vi godtar homofili ekteskap i kriken??»
>> jeg er enig i at det er sykt… men det er ikke godtatt av kirken, er det vel? her er det politiske og sekulariserende/»progressive» krefter i spill… det er en måte å bryte ned et samfunn på, innenfra… derfor er det så viktig å ikke si til barna «hold dere til ekteskapet», men heller subsidiere at alle barna i landet skal høre «bruk kondom» av skolen… JEG godtar ikke homofilt ekteskap? Det er IKKE DE KRISTNE DU SNAKKER OM, tro meg…

– (og så videre…) «at prester voldtar nonner..er pedofile!! bare sjukt!!»
>> (excuse me – igjen), at vatikanet og dets tentakler er et satanistisk pedofilihelvete, kan vi kanskje blogge om en annen gang – tro meg, det er MEGET INTERESSANT!

Dag

01.12.10

FÅ ALLE MUSLIMER UT AV NORGE!! De fører KUN med seg dritt!
Så enkelt er det. Tror snart det norske folk vil kvitte seg med disse «DYRA»

Isabel M

01.12.10

Hvorfor mener muslimene selv at det ikke finnes mer enn ett land som er muslimsk OG IKKE et diktatur? Du har Tyrkia, men… det har jo også diktatorielle trekk… hmmmmmmm

Takk, kristne, for at dere gjenerobret Europa… jeg takker dere SPESIELT SOM KVINNE…. det er mitt eget valg å vise bena eller ikke, IKKE MANNEN MIN SITT… han kan ikke banke meg hvis jeg går med kort skjørt… TAKK!

KKH

01.12.10

Tenk på hvor mye vold og trusler vi har fra muslimene i Norge når de utgjør en liten minoritet. Hva så når de utgjør flertallet? Over 70 prosent av pakistanere i Norge gifter seg med noen fra Pakistan.

Er klar over at det finnes mange fredelige muslimer, til og med homo muslimer! Men kan de stå i mot fundamentalistene? Hvilken garanti har vi for det?

Steriophan

01.12.10

Det er mange her som ikke skjønner det. Tenke seg i 2010 (snart 2011) at folk fortsatt tror på en 2000 år gamel bok og lever livet sitt etter den som om det er det eneste riktige. Dette gjelder også de kristne og andre relgioner, ikke bare muslimene.
Det er helt fantastisk egentlig når man tenker på det. Grunnen til at flere og flere i Vesten går lengre bort fra relgion er jo nettopp at folk blir mer opplyst og ser tåpligheten i å leve etter normer satt for tusenvis av år siden. Utvikling kalles dette. Det står mye fint i biblen, koranen etc…, men å la det være mer ennn bare en bok på linje med andre bøker med historisk verdi er jo egentlig helt absurd.
For meg virker relgion mer og mer som en fattigmans trøst. Noe å klamre seg til. Hvem har ikke opplevd å be til høyere makter når noe er livstruende eller veldig vanskelig. Det har jeg selv gjort, men jeg trenger ikke å leve livet mitt etter en falmende bok med gule sider av den grunn.
Istedet for å be 5 ganger om dagen og sitte med rompa i været, burde man heller sette av de minuttene til å gjøre noe som kunne gagne andre mennesker. 5 gode gjerninger pr. dag f.eks…
Alle mennesker og dyr er egoistiske. Så kanskje litt mer medmennesklighet i hverdagen kunne lyse opp litt. Selv det å hjelpe andre kan sees på som en egoistisk handling for man gjør det som regel for å føle seg litt bedre selv

Geir

01.12.10

Når man prøver å dokumentere gjennom statistikk at muslimer liksom skal bli i flertall om 50 år så er det en litt håpløs måte å bruke statistikken på.
Bl.a. ser folk bort fra det faktum at den gruppen av innvandrere som øker mest i Vest-Europa akkurat nå er arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

Det er godt mulig at det i Norge om 50-100 år vil være et flertall av mennesker med en annen etnisk bakgrunn enn norske, men det vil ikke være snakk om noe ensidig muslimsk flertall. Bl.a. vil et svært stort antall polske katolikker inngå i dette tallet, og jeg tviler på om de vil ha noe ønske om å delta i en muslimsk maktovertakelse bare fordi de ikke er «norske».

01.12.10

Koranen er alle muslimers rettesnor….
Så..-hva står det der?
Dersom du forsøker å lese koranen, vil du bare bli forvirret, for den er full av direkte motsigelser!
Men.. her er mønsteret du skal se etter:
For å møte dette problemet med motsigelser i koranen, har de skriftlærde innført et prinsipp som heter «nashk». Ordet betyr overstyring.
En uttalelse skrevet tidlig i mohammeds liv, har mindre gyldighet enn en uttalelse skrevet senere i hans liv.Dersom du studerer muhammeds historie, vil du finne at han ble mere radikalisert, jo eldre han ble! Og det er dette som styrer det muslimske brorskapet.

Jihad (Hellig krig for i spre islam)
Ca 50% av alle vers i koranen handler om jihad. (hellig krig)
Forøvrig er det å dø i jihad, den eneste måten en troende muslim kan være sikker på å havne i paradis. Koranen gir ingen garanti for frelse, utenon jihad.

Hvem var Muhammed?
Han var først og fremst general og hærfører. Han ledet personlig 27 slag på slagmarken. (Og kan derfor overhode ikke sammenlignes med kristendommens jesus)
Så hva slags budskap tror dere en sånn mann vil legge inn i sin hellige bok??
De fleste vil vel skjønne tegningen….

Etter min oppfatning er koranen ikke annet enn et militærtaktisk dokument for å erobre verden. Sett fra avdøde muhammeds synspunkt…Nokså genialt!??

Bjarne

01.12.10

Når muslimene en gang i fremtiden har tatt over Norge i kraft av demokratisk flertall, kan man tenke seg mange scenarios, – her er ett som i verste fall kan skje:
– demokratiet avskaffes, det er en syndig styreform i følge islam,
– vanstyre som i alle muslimske land innføres,
– muslimer overtar alle maktposisjoner,
– Norges lover settes ut av kraft og erstattes med Sharia,
– våre kirker blir omgjort til moskeer,
– utøvelse av vår kultur, – til dømes musikk blir forbudt ref Iran hvor vestlig musikk i alle former er forbudt,
– billedkunst blir forbudt, mennesket har ikke lov å konkurere med Gud,
– skrivekunst, det frie ord, -forbys,
– nordmenn som ikke konverterer til islam blir annenrangs borgere (dhimmies)som må betale ekstra skatt,
– kvinner fratas rettigheter som de har i dag,
– oljefondet hvis det ennå finnes blir disponert av makthaverne.

01.12.10

Det er ett punkt til som må tas opp. For sekulære menensker uten (inderlig) forhold til noen religion er dette lett å glemme. Det må arbeides for et _teologisk_ arbeide. Altså et arbeide på teologers og skriftenes premisser. Man kan si at dette er å sette bukken til havresekken. Men ikke nødvendigvis. Det koran-stedet og fatwaen som al Quaida (hvem er det, egentlig?) har brukt som begrunnelse for krig mot vantro med mye mere, er nå erklært som en feiltolkning, av en rettsforsamling i Tyrkia (om jeg ikke husker feil).
Når noe er gjort teologisk, har det mye større myndighet overfor troende mennesker enn hva svært mange sekulære mennesker er i stand til å forstå. Som kristendommen har utviklet seg, _kan_ islam også utvikle seg. Dette komplekse problemet kan ikke sees utelukkende politisk og menenskeretts-aktig. For muslimer er dette religion, og da bør vi støtte opp om reliøse virkemidler. I tillegg til alt det andre.

Rune

01.12.10

Capslock ON:

DET ER FOR SENT Å TA OPP KAMPEN MOT EN DEMOGRAFISK INNFØRING AV ISLAM OG SHARIA I NORGE. Og det har naive nordmenn kun seg selv å takke for. Lykke til videre.

Thomas

01.12.10

Legger merke til at TRI ikke har svart så mye på sin egen blogg.
Det er rimelig bakstreversk å henge seg på debatten og allerede havne så langt bakpå. Man har ikke helt bakkekontakt når det eneste man ser til innvandrere er nyvaska ungdomshus med dresserte unger og smilende imamer med dollartegn i øynene.
Og sekularisering via utdanning kommer aldri til å skje. Se på terroristene i Skottland.
Nei, vi får bevepne oss med svinekoteletter og mensenblod og jage dem på dør.

Lasse

01.12.10

Synes «Det muslimske brorskap» var en veldig god dokumentar, og reagerer på at ikke flere journalister har fulgt opp saken. Tror det er få som mener at alle muslimer er ekstremister, men allikevel er jeg enig med de som sier at islam er den største trusselen siden nazismen. Så lenge «vanlige» muslimer, og media i Norge ikke tør å ta til motmæle mot galningene, så vil vi før eller siden betale en høy pris for vår naivitet. På lik linje med nazistene, så hjelper islamistene fattige, bygger skoler og sykehus, og leggger skylden på alt som har gått galt på alle andre. For nazistene var det jødene, for islamistene er det vesten. Nazistene gjorde mye bra for Tyskland før krigen, akkurat som islamistene gjør mye bra, men det hjelper så lite, når målet er full kontroll over folk, ingen meninger som avviker fra deres, null demokrati osv.
Vi burde lært mer av historien, og være virkelig på vakt i tiden fremover. Folk må få ha sin religion, men når religion og politikk blandes, bør alle som har ett snev av historiekunnskap, vite at ting er på vei til å gå fryktelig galt.
Hvis det er så galt å bo i Norge, hvis nroske kvinner kler seg feil, hvis det er galt å akseptere homofili osv, hvorfor i all verden komme hit? Det er ett hån mot de som har flyktet fra islamske stater, selv om de er muslimer, og det er ett hån mot alt Norge står for.
Forby religøse hodeplagg, dropp morsmålundervisning i skolen, la vær å tillate fri fra gym og svømming pga religion, ta bort alle goder fra folk som ikke vil lære seg norsk, send ut alle som begår kriminelle handlinger med f.eks en strafferamme på 3 mnd. fengsel, samme hva de riskikerer av straff når de returneres.
Det er mye som kan forbedres i Norge, og mye som er galt, men hvis en ikke aksepterer at i Norge er det Norsk lov, norske tradisjoner og kultur som gjelder, så dra en annen plass.
Vi skal ikke måtte tilpasse oss alle andre, de som kommer hit skal assimileres, ikke integreres. Hudfarge og religion betyr ingenting, det er hvordan en er som borger og om en følger Norsk lov og væremåte som betyr noe.
Vi godtar ikke ran, vold, voldtekt, og annet, hvorfor skal vi godta at folk ikke respekterer landet vårt, lovene våre, tradisjonene våre, håner homofile og kvinner i miniskjørt osv?
På tide at folk sier ifra, bruker stemmeretten og viser at Norge er for Nordmenn, uansett hudfarge, legning, eller erligiøs tilhørighet.

Tommy

01.12.10

Jøss, har det norske folk endelig begynnt å våkne? Er redd det er litt i seneste laget. Dette temaet og denne problemstillingen var også et hett tema allerede på 70 og 80 tallet.( Det var da galskapen startet). Det som var det flotte med programmet som ble vist om muslimsk brorskap var jo at det var en muslim som hadde laget filmen. Hadde denne vært laget av en etnisk norsk ville den ha fått en helt annen motagelse. Flott å se at folk som han viser den sanne galskapen. Galskapen begynnte etter min nening med vår «kjære» landsmoder (hva har denne purka gjort for landet som er så bra?) og frem til i dag med vår «fantastiske» statsminister og hans eminente gjeng av udugelige politikere. Men husk det er vi som engasjerte medlemmer av samfunnet som frivillig har valgt dem. Vi har jo i alle år blitt proppa øra full av propaganda om hvor farlig frp. er, og ja vi er en nasjon av lettlulrte individer som tror alt vi hører og leser. Jeg tror at det som venter i fremtiden det er farlig, farlig for våre barn og barnebarn. Men slutt å hør på propaganda, begynn å tenk selv. Vi lever i et demokrati og kan kun laste oss selv. Selv frp. har jo blitt ganske så utvannet i de senere år, men de var vel de eneste som kunne gjort noe for at det skulle vært annerledes enn i dag. Vi har blitt hjernevasket i alle år til å tro at uten innvandrere så hadde vi nærmest bukket under. Når jeg leste innlegget til Isaksen så ble jeg både skuffet og lei meg. Hvordan kan man være toppolitiker og så fjern fra virkeligheten og realitetene. Hvor kommer dem fra disse politikerne som Isaksen, Stoltenberg, Solheim, Kristin Halvorsen osv…. ja listen er lang. Hvem er dere , hvor bor dere, hvordan lever dere?…ja spørsmålslisten er også lang. Det burde vært like obligatorisk at politikere skulle bodd et år eller to på steder som Romsås e.l. som det skulle vært obligatorisk at de faktisk måtte ha vært i arbeislivet en periode. ingen av delene kommer til å skje desverre. Det største problemet med politikerne våre i dag er at ingen har baller, baller nok til å ta noen upopulære, men meget viktige beslutninger. Den som kommer nærmest det å ha baller i dag er faktisk Siv Jensen og hun er jo som kjent en kvinne. Det sier jo litt, men er du MANN i dag så bør du ikke prøve deg i politikken, for der skal du helst være kvinne eller mann med klare feminine trekk. Homoseksuell går også bra. Fyller du ikke noen av disse kritriene blir du fort skviset ut. Vi ser allerede nå at spesiellt muslimer har tatt over hele bydeler i Oslo. Husk at på midten av 70 var det kanskje 10 pakistanere i Norge. Dette har altså bare pågått noen få tiår og når snøballen begynner å rulle blir den som kjent større og større. Den største feilen politikerne har gjort er å godta familiegjenforening. Vi har jo sett hvordan hele landsbyer i pakistan systematisk har blitt avfolket og sendt til Norge til det ikke var en mann igjen. Dette er ikke noe vi har blitt påtvunget, men valgt selv. Eller rettere sagt valgt på våre vegne av svake og naive politikere. Dette er etter min mening landsforederi på sitt verste. Vi hører hele tiden at politikere har så stort ansvar, men jeg kan ikke huske en politiker som virkelig har blitt stilt til ansvar siden Quisling ble skutt. Fanatiske muslimer får vi ikke gjort noe med, men politikken kan vi styre til en viss grad enn så lenge. Husk det neste stortinngsvalg!!

Nomad

01.12.10

hvis det finnes noe trussel mot menneskeheten så er det vestens imperialismen og sionismen .
de som er redde av islam må vite at de er redde av å bli redet fra helvete.

Nomad

01.12.10

til Bjarne
hadde du lest litt historie så ville du vist at verdens største muslim land med en befolkning på 240 millioner (Indonesia) blei aldri tvunget til islam og aldri en slamsk herr vart der men de valgte islam selv når de har sett muslimer som reiste til dem for å handle hvordan de oppførte seg .
du ville også vist at Kvinne har fått sine rettigheter første gang i Islam og ikke i Norge elle hele vesten som ga henne rett til prostitusjon og å bli solgt som alle varer i sex butikker og sex blader og all slags reklame.
når det gjelder oljefondet som du er redd at muslimer skal ta seg av det så vil jeg si bare sov godt og aldri tenk på det fordi den den er ingen sin, den tilhører andre land hvor pengene blir investert her kan du bare nøye deg med pølse og øl.

Duck Manson

01.12.10

Det blir aldri fred på jord så lenge muslimer finns.

01.12.10

Hvorfor blande inn Tyskland og Sovjet. Om disse har vært større eller mindre trussel ?? Endrer det noe om radikal islam ? Dette blir bare en avsporing i debatten. Dessuten så snakker vi ikke bare om dagens trusselsbilde. Hele poenget var hvordan de jobber strategiskt, samt verver nye mennesker til seg. Hvordan noen av dem jobber i Norge, og hvor naive våre politikere er. Dette har for meg vært kjent i mange år, men våre politikere har vært helt fraværende, og maken til naivitet som våre politikere har vist er ikke til å tro. Desverre må jeg si at kun Frp er i nærheten av å forstå dette. Det virker som naiviteten stiger jo lengre mot venstre man kommer i politikken.

Tommy

01.12.10

Slutt å bruk penger på moskeer og imamer. Bruk pengene på å opplyse kvinner og barn at mohammed var bare en gangster på linje med andre drittsekker som Hitler og Stalin m fl.
Vi bruker en haug med skattepenger for at disse folkene skal få fortsette å nøre oppunder med sludder og vås som ikke passer inn i vår tid. Vi er så vidt blitt ferdig med elendigheten fra kirke og presteskap selv og man skal ikke mange tiår tilbake i tid før det var samme mørketid her som det nå er i disse muslimske miljøene.
Vi burde være ferdig med dette nå, men istedet så bygger vi moskeer, lønner imamer og holder liv i virksomheten deres. Snakk om å drite i eget reir

01.12.10

Til dere som blir kvalm av å høre hva Nordmen sier og hele tiden må svare på vår kritikk med å rakke ned på vår kultur og våre verdier,hvorfor gidder dere å være her?Kanskje det er for å nyte godt av de godene vi har her og fordi dette er et godt land å bo i.Vi mener at i vårt land må våre lover,regler og kultur følges og respekteres.Hvorfor skal andre komme hit for å ta fra våre barn julefeiringen på skolene, nekte de tradisjonene vi har hatt i genrasjoner fordi de enten er kristne eller kan assosieres med kristendom.Hvor lett er det for oss å komme til fks Pakistan og forlange kirker,norsk slaktet kjøtt,svinekjøtt og fortelle hva slags tradisjoner som skal brukes i skolene.Dere ville aldri godtatt det,vi ville enten ha blitt fengslet eller sendt hjem i alle fall bli regnet som uønsket.Hva er da så galt i at vi reagerer?Her i Norge og i andre vestlige land har vi tatt godt imot mange innvandrere,delt av våre goder men det er ikke bra nok,vi skal utslette vår arv også.Ja,det er ikke alt som er perfekt,vi har nok av norske kriminelle men vi trenger vel ikke å importere flere for det.Ja,det finnes mange som ikke liker alle skilsmisser,porno,homofile ekteskap mm..men det er i alle fall ikke værre enn alle ekteskap mellom nære slektninger, flerkoneri,omskjæring av småjenter og tvangsekteskap.La oss heller si det slik:vi har våre svakheter og dem må vi prøve å takle på best mulig måte og dere får takle deres på deres måte i deres land.Her er det våre lover som gjelder,hvis de er uakseptable ja så reis hjem.Vi kan da ikke sitte å se på sharia lovgivning med alt det innebærer,det er imot vår grunnlov. Ja vi er med i en stabiliseringsstyrke Afghanistan,ja mange er imot det men det er jo den lovelig valgte regjering som har bedt om støtte,vi må forholde oss til det.I forhold til folketallet er det ingen andre land som gir så mye bistand og humanitær hjelp som oss,kanskje vi skal kutte det ut,umoralske som vi er ,kan jo ikke være riktig å ta imot penger fra slike umoralske vanntro.I grunden rart at våre lønninger og trygder kan taes imot siden de i stor grad kommer fra RENTER

Meg

01.12.10

Men husk ikke at dette ikke handler om RELIGIONEN ISLAM :) veldig lett for mange å missforstå det..Det er så dumt at de kalles «islamister» fordi representerer ikke Islam, hva de står for er ikke Islam :) Hvis du er tvil om det, så er det sikkert ikke din feil 😛

01.12.10

Vi får de politikerene vi fortjener, dessverre for oss nordmenn er de komplett udugelige. Vi må reise oss for demokratiet og sloss for vår fremtid uten innblanding fra inkompetente politikere.

Knegg

01.12.10

Hvorfor kommer det mennesker fra radikale religiøse miljøer til vestlige demokratier, til land som har kultur, lover og regler stikk i strid med hva de kjenner til fra sitt hjemland?. Dette er neppe mennesker på flukt fra eks. religiøs undertrykking, eller på søken etter fred. Det er åpnenbart at de er del av et nettverk som jobber systematisk for islamisering av vesten.

Meg

01.12.10

Ser at nesten hvert innlegg legger skylden på Islam eller muslimer på slutten av «talen» sin :p lol.. Ser også at halvparten velger å tolke koranen som terrorister, og utforsker ikke hva virkelig Islam er, eller velger å se negativt på Islam. Har du spørt deg selv hvorfor? En skrev at Norge burde våkne opp, en annen skrev at Nordmenn tror på alt de leser, ja i hvertfall om Islam tror jeg! Det må være vansklig når alle nyhetskanaler, aviser osv, bombanderes av negativ vinkling om Islam!

Fred være med dere!

01.12.10

Det er vel et fåtall av nordmenn som har noe imot dem som følger lover og regler og integrerer seg,det er ikke dem disse innleggene er rettet mot,desverre ødelegger de ekstreme for de andre og det er altfor få som står opp og tar avstand fra det.

01.12.10

Et begrep går stadig igjen i innleggene; RADIKAL ISLAM. Dette
er med på å ufarliggjøre eller dekke over det betenkelige med
ISLAM i sin alminnelighet, nemlig et politisk religionssystem med verdenskalifatet som endelig mål slik det ble dokumentert i TV programmet vi så iforgårs.

Still følgende spørsmål til tilfeldig muslim: Kan en muslimsk mann gifte seg med en kristen, hinduistisk eller for densaks skyld, hedensk norsk kvinne? Hvis han svarer nei, er han da en RADIKAL ISLAMIST?

Kan vi være sikre på at de menn som stenger sine kvinner inne i burka og andre tvangsplagg og som selv går med langt
skjegg og tradisjonelle islamske «uniformsplagg» er RADIKALE
ISLAMISTER?

Når vi ser skrikende horder med knyttede never rope død over karikaturtegnere og arme bladfyker så er de altså
RADIKALE ISLAMISTER?

Tyrkia er en alliert stat hvor den kristne delen av befolkningen for noen tiår siden utgjorde ca 20 %. Idag er denne delen sunket til under 5% og denne minoriteten lever i stor utrygghet og diskrimineres både med hensyn til arbeid og utdannelse.
Tror vi det er RADIKALE ISLAMISTER som står bak dette?

Hvorfor var plaggene
nijab, burka og hijab lite brukt og lite kjent inntil for 70-80 år siden mens du idag ikke kan gå to minutter i Oslo uten å se flere av dem? Det er vel de RADIKALE ISLAMISTENE som presser på? Likeså når det gjelder tvangsgifte, koranskoler og æresdrap?

Nordmenn må riste av seg den politiske korrektheten og debattere disse tingene fordomsfritt. Ja, Fordomsfritt.
Gjerne sammen med LIBERALE MUSLIMER. Dersom de finnes!

Christian

01.12.10

Bra Mohammed!

Enhver samfunnsengasjert borger i det norske land er opptatt av radikal islamisme. Jeg synes det er viktig at statsvitere og politikere adresserer et så samfunnsaktuelt tema. MEN, det er ikke nok for å berolige den norske befolkning (kilde: se innleggskommentarer).

I Norge er radikal islamisme mer ødeleggende for muslimer enn for etniske nordmenn. Jeg sikker på at enhver muslim er enig med meg i denne påstanden. Dere (muslimer) opplever fremmedfrykt og stigmatisering hver dag. Og det er dette jeg ikke skjønner; hvorfor gjør dere ikke mer med det?! Hvorfor lar dere radikale islamister svartmale muslimers verdier og livssyn? Hvorfor står ikke norske muslimske religiøse ledere i kø for å promotere Islam for etniske nordmenn? Behovet er jo enormt! Både som en erklæring til radike islamister i Norge, men også som er beroligelse for etiske nordmenn. Hva gjør Coca Cola eller Gilde om deres navn blir svertet, de kjører motkampanjer! Jeg sier ikke at dere har et ansvar, men jeg sier at dere har mye å tjene på å ta dette ansvaret. Bra Mohammed!

Ragna Rock

01.12.10

Jeg er bekymret for Norges fremtid, først og fremst for min sønn og den familie han er i ferd med å stifte. For jeg mener det er riktig som enkelte har vært inne på her, det er allerede for sent å snu utviklingen. Nå må vi bare gjøre det beste ut av det. Men det er SVÆRT urovekkende å sitte og se en rystende dokumentar den ene kvelden for så neste dag oppleve bloggen til en av våre parlamenterikere og lure på hvilken film HAN har sett..:):). Her får man det servert nærmest med teskje, men allikevel går det ikke inn – vanskelig å forstå.

Men når vi snakker om våre parlamentarikere så kan man jo også undres ; disse har vel også en familie, hva med sviket mot dem? For jeg nekter å tro at man er så blåøyd, selv når man sitter på Stortinget, at man ikke tror at problemene man eksempelvis har hatt i Rosengård, ikke også vil komme til Norge og Oslo. Og når det vireklig smeller, tror de virkelig at man skal få tilgivelse? For det verste sviket man kan gjøre? Nei, er det noe som helst rettferdighet i verden, og det får man jo ennå håpe, må jo disse rammes hardest. Man kan være så maktsyk man bare vil, men når man gir bort landet sitt i bytte, ja lavere er det ikke mulig å synke.

Det er mange som har behov for beskyttelse og støtte fra et rikt land som Norge, men det er vår plikt at det følger et sett krav og forpliktelser med denne støtten. Alt annet vil være meningsløst. Så er jeg enig med Hans 30.11 ; primært må man hjelpe folk der de er, da hjelper man 100 ganger så mange for den samme summen. Og man kan unngå mange av kulturkollisjonene som man ofte ikke kommer utenom ved å ta folk hit. Forøvrig ; ja til Islam som ren religion, nei til Islam som politisk system ! Men er det mulig å si ja, takk – begge deler?

H.K

01.12.10

TRI blir spurt om de virkelig har hatt rett til å føre den poltikken som har blitt ført på innvandringsområde. Til dette svarer han ja på samme måte som de har rett til å føre sin skattepolitikk, næringspolitikk og utdanningspolitikk.

Nei TRI dette er ikke det samme. Innvandringsområdet har vært helt spesielt. Alle som offentlig har uttrykt sin bekymring for dette har blitt kneblet, fortiet og fjernet fra det gode selskap. De har blitt latterliggjort, hengt ut som kunnskapsløse, brune og grumsete.
Toppen av kransekaka var vel da dere før siste Stortingsvalg underskrev på en felles erklæring om at innvandringspolitikken ikke skulle diskuteres.
Innvandringspolitikken skulle altså holdes utenfor den demokratiske prosess.
Hvis noen tar til orde for noen av de problemene som den norske befolkning opplever som en følge av denne førte politikken så rykker det snart ut noen som skal drive skadebegrensning.
Typisk eksempel er at alle overfallsvoldtekter begås av utlendinger. Det må tones ned og så må man kneble slike utsagn med at de fleste voldtekter foregår i hjemmet, så det er det vi må ha fokus på.

Jeg leste om følgende maktmiddel/hersketeknikk en gang, nemlig hvordan man holder en opunion under kontroll gjennom tilintetgjørelse ved assosiasjon.

Finnes det et bedre eksempel på dette enn det vi har opplevd de siste tiårene.

Torbjørn Røe Isaksen

02.12.10

HK. Mitt poenger at de demokratiske prosessene i Norge er legitime. Derfor har Stortinget rett til å bestemme over innvandringspolitikken på samme måte som Stortinget bestemmer over andre områder. Om politikken er riktig, det er et annet spørsmål.

For fem-ti år siden ville jeg kanskje vært enig med deg, men i dag er det ingen sensur eller undertrykkelse av debatten om verken innvandring, islam, radikal islam, integrering e.l. Det er en av de mest debatterte – og trolig viktigste – debattene i vår tid! Og de fleste (med noen hederlige unntak) er for lengst forbi det stadiet hvor enhver kritikk blir stemplet som rasisme. Ja, man kan få motargumenter, men det skulle da bare mangle!

Når det gjelder erklæringen tar du feil. Den var mot rasisme. Og det bør man være mot.

Når det gjelder overfallsvoldtekter mener jeg også du overdriver. Når Norges største avis slår det stort opp kan det ikke lenger kalles «fortielse»: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3028203.ece

Vigen

02.12.10

Dette er reinspikka tøv og viser igjen at du lever helt i din egen verden. For litt over et år siden sto denne artikkelen på trykk i Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/inneriks/politikk/innvandring/asylpolitikk/5750828/ Vi snakker her om Steinar Lem som sier at hvis han ikke hadde vært døende av kreft men i jobb så kunne han ikke sagt det han sier i artikkelen. Hvordan tror du det er for oss vanlige dødelige som bor i Groruddalen å skulle uttale oss offentlig om slike ting hvis ikke engang Steinar Lem turde å gjøre det før han lå for døden? Og hvor mange av de som har skrevet innlegg over tror du har gjort det under falskt navn og epostadresse av frykt for konsekvensene? Vi har jobb, familie og barn vi må ta hensyn til og vi bor tross alt midt i suppa som dere politikere har stelt i stand. Som jeg skrev i et innlegg lenger oppe, du og resten av gjengen i Høyre burde tvinges til å bosette dere sammen med barna deres i de områdene som har høyest innvandrerandel da tror jeg pipen ganske snart hadde fått en annen låt. Mitt intrykk er at folk er oppriktig bekymret for fremtiden. Ingen vil at barna deres skal gå i barnehager og skoler hvor et lite mindretall snakker ordentlig norsk og hvor norsk kultur er mer eller mindre utradert for å tekkes andre. De aller fleste stemmer da med bena og flytter og det skjer nå i stor grad i deler av Groruddalen. Vi behøver ikke gå lenger enn til Malmø i Sverige for å se hva som blir konsekvensene av dette på sikt.

H.K

02.12.10

TRI. Synes det er interessant at du skriver at du kanskje ville ha vært enig med meg for 5 – 10 år siden. Poenget er jo nettopp at det var da vi tilrettela for alle de problemene vi ser pr idag og som høyst sannsynlig vil tilta for hvert år som går. Det var da vi hadde muligheten til å foreta andre veivalg.
Men for 5-10 år siden var det ikke mulig for noen å komme med sine bekymringer rundt temaet, noe du også da kanskje er enig i. Det må jo være et politisk ansvar at man la et lokk av stigmatisering over alle de som faktisk skjønte noe som våre politikere ikke skjønte.
Det var mange som på det tidspunktet så at dette var et eksperiment som det var liten grunn til å anta ville gå godt. Det norske folk ble aldri forespurt om vi ønsket oss et multikulturelt samfunn, det «nye norske vi» ble bare tredd ned over oss og en hver protest ble kneblet.
At det nå er større rom for å få lov til å gi uttrykk for hva man mener er en fattig trøst, nå når toget antageligvis er gått.
Enhver diskusjon om temaet slik situasjonen er idag ender opp med at nå er de her og da må vi bare gjøre det beste ut av det. Til tross for at vi aldri har bedt om dette multikulturelle samfunnet eller ønsket oss det, så legges nå ansvaret for dette politiske eksperimentet i fanget på den norske befolkningen.

Du sier at jeg tar feil når det gjelder erklæringen om og ikke diskutere innvandringspolitikk i valgkampen ved forrige Stortingsvalg – at det hele var en erklæring mot rasisme.
Det er selvfølgelig mulig, jeg sitter ikke med ordlyden på denne erklæringen, men tenker alikevel at dette blir bare et tolkningsspørsmål og nyanser av grått. Hører du ikke selv hvor absurd det lyder?
Hvorfor var det behov for å få dere til å undertegne på at dere ikke skulle opptre/ ytre dere rasistisk under valgkampen eller generelt bare ta avstand fra rasisme?
Var ikke det nettopp for å forsøke å kontrollere og begrense debatten i forkant av valget.
Er det tenkbart at dere før neste Stortingsvalg underskriver en erklæring på at dere ikke skal bedrive kjønnsdiskriminering under denne valgkampen? Selvsagt ikke!!

Når det gjelder overfallsvoldtektene så er det selvfølgelig ikke mulig å fortie dette over tid. Jeg leste også intervjuet med Hanne Kristin Rohde i Aftenposten og det har stått lignende på trykk tidligere, men jeg vil jo påpeke at Rohde er blitt betegnet som modig fordi hun har frontet dette. Man er altså modig når man peker på fakta i dagens Norge.
Det jeg forsøkte å få frem er hvordan det i slike diskusjoner alltid er et forsøk på å dreie debatten over på en arena som er ufarlig. Det vil alltid i et debattpanel sitte noen som overhodet ikke vil diskutere den utryggheten som norske kvinner opplever når de beveger seg ute på kveldstid. Det er i hjemmet de fleste voldtektene skjer sies det så dermed er det kunnskapsløst/uinteressant å diskutere overfallsvoldtekter i byens gater.
Man er jo fristet til å tenke at hvis det var en kraftig økning i overfallsvoldtekter og samtlige var utført av nordmenn så ville debatten ha fått en helt annen vinkling.

Hva tror du skjer i en befolkning som ser at våre politikere ikke lenger er noe opptatt av den hverdagen vi opplever?
Skal man ut på byen en kveld for å kose seg så må man planlegge det hele nøye, å gå hjem på nattetid er det de færreste kvinner som tør å gjøre i dagens Oslo, men vi har jo alltid muligheten til å ta en taxi….hvis vi tør.

Bjørn Reusch

06.12.10

Kjære Torbjørn Røe Isaksen,
Hvilke konklusjoner trekker du av debatten – så langt?

bernt

26.12.10

HAR LEST INNLEGGENE TIL ALLE BLÅØYDE EN STUND OG TENKER SOM SÅ…EUROPA BEGHØVER EN NY KRIG,IKKE MUSLIMER..ENESTE MÅTE Å BLI KVITT DRITTEN PÅ

Har du en mening?