Abonner via RSS eller E-post

Hvem skal ut?

Publisert den 03.06.2010 i Blogg

Støttegruppen for familien Navrud har snart 70 000 medlemmer på nettet. 70 000 mennesker vil altså la Laila Navrud bli i landet, og på nettsiden står det at gruppen også «jobber for en revurdering av lovverket som er årsaken til denne og mange andre lignende saker hvert år.» Med andre ord e rdet 70 000 medlemmer for å liberalisere regelverket på en eller annen måte. For det er ikke til å legge skjul på. Navrud-saken er kanskje spesiell, men dette er en konsekvens av Norges stadig strengere asyl- og innvandringspolitikk. Jeg får stadig henvendelser om slike saker, men Stortinget har bokstavelig talt ingen makt i enkeltsaker. Vi kan bare endre lovene.

Hva bør man for eksempel gjøre i denne saken som jeg tidligere har fått tilsendt?

En norsk mann jobber som frivillig i et asylmottak. Der møter han en dame fra et land i Afrika, også hun kristen som ham. De to blir forelsket, blir sammen og hun blir til slutt gravid. De vil gifte seg, få barnet og bo i Norge.

Hva ville du gjort? I denne saken må kvinnen ut av landet. Familiegjenforening må søkes fra hjemlandet, altså landet hun tidligere har flyktet fra.
Norsk innvandringspolitikk har blitt strengere. Det har også noen menneskelige omkostninger vi må være klar over. Familien Navrud er et eksempel på det.

Del på Facebook | Del på Twitter

4 Kommentarer

24.06.10

England har en god og enkelt løsning for utenlandske ektefeller og barn av sine borgere, så enkelt kan det gjøres !!! Ingen mistenkeliggjøring, ingen komplisert regelverk, bare noen få klart og tydelig krav. her er lenken: http://www.workpermit.com/uk/marriage.htm

J

24.06.10

Her er det mye forskjellig som står. Noe av dette er hoderystende å lese. En kvinne søker ASYL. Det betyr at hun sier hun er forfulgt i sitt hjemland. Så skal søknad om asyl behandles i Norge. Dette tar som kjent tid.

Så blir hun gravid under mens søknaden behandles. Betyr det da at hun av en eller annen grunn må reise til hjemlandet hun kanskje er forfulgt i for å søke familiegjenforening og ikke asyl? Høres hårreisende ut. Dette skjer da vel fra tid til annen også. Ikke da nødvendigvis med en nordmann, men med en annen på asylmottaket. Det betyr at asylsøkere som blir innleder forhold mens de søker asyl, risikerer å bli sendt til hjemlandet uansett om eventuell søknad som asyl blir innvilget eller ikke??

Men dette er å spore av når det gjelder familien Navrud. Det er selvfølgelig viktig at ikke Au pair ordningen ikke misbrukes (i følge papirene til UDI er det det som har skjedd). Men denne saken har mange avvik og saksbehandligsfeil at det er grunn til å revurdere vedtaket.

1. Det stod «arbeidstillatelse» som visum i passet tidligere stod det «Au Pair». I loggern til UDI står det at Laila har byttet sin opprinneligee vertsfamilie til familien Navrud (en mann som bor alene blir plutselig en familie?). Men tror at når det står «arbeidstillatelse» i passet skal det være i orden ikke sant?
2. Nå var ikke Laila og Ole Kristian så sikker på dette allikevel. Det stod en kode bak «arbeidstillatelse». De spurte det lokale lensmannskontoret hva dette betydde. Men de svarte at det visste han ikke, MEN DET VAR HELT SIKKERT I ORDEN OG DET VAR BARE Å BEGYNNE Å ARBEIDE. Til og med utlendingskontoret visste hva koden betydde. Svært svakt. Koden som stod i passet er ingen arbeidstillatelse, men en kode for utdanning. Au pair er utdanning. Man kan da jobbe som barnevakt men ikke noe mer enn det. Det bør utlendingskontoret vite når noen spør. Dessuten virker lensmannen litt lat når han ikke gidder å ta en telefon til UDI og spørre, men ta det som gitt at det er greit.
3. Det kommer skattekort i posten. Det gjør det vel om man jobber som Au pair og, men enda er altså ikke avviket oppdaget. Kanskje man bør ha ett eget skattekort for Au pair, alik at arbeidsgivere ser at hun ikke har lov til å ta vanlig arbeid?
4. Hun melder fra til skattekontoret, betaler skatt og INGEN reagerer.
5. Først når hun søker om å få hjem sin sønn på 6 år til Norge oppdager UDI avviket.

Det skrekkelige her, er at hun kunne jobbet og bodd i Norge for alltid eller i alle fall veldig lenge uten at noe hadde blitt oppdaget, hadde det bare ikke vært for denne lille sønnen på 6 år som hun hadde på Filippinene.

Hva jeg ville ha gjort med Familien Navrud sitt tilfelle:
Lest gjennom deres forklaring nøye. Se etter avvik. Skaffe forklaring fra både lensmann og utlendningskontoret i Hønefoss, og bedt om skriftlig forklaring fra dem. Dokumentert avvik, overprøvd vedtaket og rettet feil, slik at slike avvik ikke skjer i fremtiden. Samt at au pairene skjønner hva ett au pair visum er, og at de skjønner når de har ett au pair visum og når de ikke har det.

25.06.10

Tittelen på denne bloggen illustrerer sakens kjerne. Hvem skal ut? Du nevner seg en problemstilling i bloggen din, men viser svært tafatt holdning. Har ikke norske politikere guts til å ta tak i åpenbare systemfeil? Klarer man ikke å lage et lovverk som er rettferdig, og som fungerer? Vi er allerede veldig godt kjent med Navrud – saken. Den er så åpenbar, at man burde kunne komme med et svar ila et par timer. I stedet for lar man familien vente i uke etter uke. Og norske myndigheter har overhodet ikke gjort noen feil! Neida, her er det bare en utenlandsk dame som har overtrådt norsk lov. Hun er gift i Norge, har barn, jobber og har betalt skatt. Men pytt pytt! Det er jo ikke noe problem å bli utvist!

Nå er vi blitt kjent med en sak til. Amerikaneren Reynolds Cameron kom til Norge sommeren 2007 for å drive en bedrift. I februar 2008 innvilget UDI hans arbeidstillatelse. I høsten 2008, ba Skedsmo voksenopplæringssenteret om Rennie kunne lære engelsk og matte til asylstudenter. Det skulle de aldri ha gjort, for dette ble ansett som et grovt brudd på utlendingsloven. UDI hadde på forhånd gitt muntlig tilsagn om at dette var fullt lovlig. UDI underkjente sitt eget vedtak senere. Likevel valgte UDI ikke å fornye arbeidstillatelsen siden han «ikke leverte sin 2009 selvangivelse med sin søknad om fornyelse den 15 februar.» (selv om en selvangivelse for selvstendig næringsdrivende ikke blir tilgjengelige fra Skatteetaten til oktober – to fulle måneder etter at vedtaket ble oppfattet!).

Har du kommentarer til dette? Hva ville du ha gjort? Er dette grunn nok til å se på regelverket?

Geir Hansen

12.07.10

Bare en dårlig unnskyldning om at de trodde hun hadde arbeidstillatelse fordi det stod i passet. Grunnen til at det står «arbeidstillatelse» der er at rubrikken skal gjelde for alle ulike typer av slike tillatelser, også Au Pair.

Så dum er det ikke lov å være.

Forresten: Slutt å trakassere folk som tvinges til å søke NAVsosiallivoppholdsstønad, din overbetalte porsgrunns-gnom.

Har du en mening?