Abonner via RSS eller E-post

Vil forby kors i skolen

Publisert den 04.03.2010 i Blogg

Fremskrittspartiet i Oslo har levert et privat lovforslag om å forby alle religiøse symboler i Oslo-skolen, også kors. Forslaget er ærlig nok. Frp ønsker å ha bort religiøse symboler i skolen, og de vil likebehandle alle religioner. Bort med hijab, bort med turban, bort med kristne kors eller t-skjorter med kristne motiver. Men hvor gjennomtenkt er det? En ting er de prinsipielle sidene ved saken. Det er vanskelig å se dette som  noe annet enn et angrep på religionsfriheten. For mange er det å gå med et synlig kors rundt halsen et viktig symbol på hvem de er, på deres tro og identitet. En annen ting er de praktiske følgene. Hvordan skal dette håndheves? Hvor skal grensen gå? Hva med synlige utgaver av Bibelen? Eller ytringsfriheten til partier og grupperinger? Skal det være lov for kristne ungdomsgrupper å ha møter og rekruttere på skolene?

Jeg synes forslaget er misforstått også fordi Norge har plass til det religiøse på våre felles arenaer. Skolen skal ikke forkynne, og alle som vil bør kunne få fritak fra for eksempel gudstjenester før jul; men like fullt har Norge en annen tradisjon enn det ultrasekulære Frankrike som Frp i Oslo har hentet inspirasjon fra. Det er naturlig at den kristne kulturarven har en plass også i skolen, så får hver enkelt selv avgjøre hvorvidt han eller hun vil tro.

Del på Facebook | Del på Twitter

6 Kommentarer

04.03.10

Heia
Det er like dustete som en rekke andre hasteforslag som kommer fra FRP for tiden . Forby alle hodeplagg inne i klasserommet i timen , så er alle saker løst !

Det er ikke nødvendig å gjøre det vanskelig . Om muslimer føler seg støtt av religiøse T-skjorter så kan de bare lage sine egne ! Om de føler seg støtt av kors som noen har rundt halsen …. Nattsvart spør du meg .

Da får de lage sine egne med halvmåner og stjerner da !?

Det er ingen sak å være tulling om man går inn for det , men noen grenser er enklere enn andre .

Ingen av de jeg har snakket med som bruker hijab gjør det fordi det er pent og det er nett . De bruker det fordi det er et «ønske» fra deres miljø . Noen av de som ikke bruker Hijab . De ha valgt det fordi det er ukonfortabelt og er ikke alltid på linje med familien i det spørsmålet .

Det de har er en stålvilje til å følge sin egen overbevisning .

Inne i klassen skal alle være barhodet , og ellers kan de følge kardemommeloven !

Det er bare å tørre å ta standpunkt selv om det er svært så vanskelig for Høyre . Om dere prøver å ri to araberhester på en gang skal jeg garantere at det vil slå feil !

[…] vil ta avstand til dette er som forventet. Jeg deler noe av det Høyres Røe Isaksen nå sier om saken. Men ikke alt. Kristendommen og religion bør være en obligatorisk del av den norske […]

Dag Myhre

09.03.10

NIQAB BURKA OG HIJAB

Jeg var for et års tid siden på ferie i Istanbul.
I en pause i omvisningen i Topkapi og Blue Mosque spurte jeg guiden hva han mente om hijab.
Jeg sa at jeg ikke synes det var så mye hijabbruk her og fortalte han at dette var på vei til å bli en stor politisk sak i Norge.
Han repliserte at hans mor, som gammel muslim, selvsagt brukte hijab. Men Tyrkia, sa han er en sekulær stat og hijab er forbudt i alle skoler og alle offentlige virksomheter.
«Dere i Europa vet ikke hva dere gjør» sa han. «Hijab er et politisk symbol som indikerer støtte til den islamismen som det Ottomanske imperiet var bygget på.»
«Da Kemal Atatyrk la grunnlaget for det moderne Tyrkia etter nederlaget i den 1. verdenskrig, var det vesentlig at symboler som fremmet holdninger som støttet et religiøst definert samfunn, ikke kunne aksepteres.»
Det er dette Tyrkia har erfart. Det er kanskje slik at et land med muslimske røtter som ønsker å forme en stat på demokratiske verdier, har erfaringer som vi burde lytte til

Politisk kamp føres alltid med symboler. Under den tyske okkupasjon av Norge forsøkte den norske motstanden å vise fellesskap og samhold gjennom forskjellige former for symbolikk. Rød topplue, for eksempel, signaliserte motstand mot okkupasjonen. Det ble forbudt av tyskerne. Det neste var blå topplue som så kom på listen over forbudte plagg.
Tilslutt endte det med at for å signalisere sine holdninger gikk «gode nordmenn» med en binders i knapphullet. Det oppdaget ikke tyskerne.
Både tyskerne og nordmennene forsto den enorme betydningen som klessymboler kan ha i en slik kamp om menneskesjelene. «Du tør ikke å stå opp for det du mener om ikke andre også signaliserer det samme.»
Nazistene forsto det. Islamistene har også forstått det. Hijab, burka og niqab er livsviktig
for islamistene. Det er som en fane eller merkestang som føres først i kampen for å gi mot og styrke til de kjempende. Kvinnene som går med Hijab sender et signal til alle muslimer:
«Ikke aksepter vestlige verdier, vi støtter et islams samfunn! Kalifatet er vårt mål.»

Til Fremskrittspartiets forslag.
FrP er et parti med sterke røtter i den kristne tradisjon. de har også støttet kristne merkesaker som ekteskapslov og Israel saken.
Når det fremmes et forslag fra FrP om forbud mot religiøse symboler i skolen, så er dette ikke et angrep på kristendommen, men et forsøk på å forme en generell regel som ikke er rettet mot Islam direkte. Dette for å ivareta rettsstats prinsippet om at loven er lik for alle.

Dette burde både KrF og Røe Isaksen ta høyde for istedet for å angripe FrP ut fra et partitaktisk ståsted noe som de øvrige politiske partiene i landet har spesialisert seg på de siste 30 årene.

Isaksen anklager FrP for å angripe religionsfriheten.
Til det er å si at religionsfrihet er et prinsipp som er et barn av rennesansen og den sekulære stat. I tidligere tider var det et ukjent begrep. Det er en fortsetning for religionsfrihet at staten er sekulær og at alle religioner holder seg til den private og personlige sfære og ikke aspirerer til samfunnsmakt eller prøver å påvirke lov og rett i samfunnet. Tanken om at Guds lov står over statens er uforenelig med religionsfrihet. Da vil den jo etterhvert med loven i hånd, kunne undertrykke religioner basert på andre guder. Her er det Islam i det moderne samfunn er annerledes enn andre religioner. Islam, som betyr underkastelse, er mer enn en religion. Den omfatter hele samfunnets kultur og organisasjon, rettsforståelse og maktutøvelse. Alle som har studert Islam er klar over dette og det blir heller ikke holdt skult av muslimske debattanter.
Islam står i direkte motsetningsforhold til religionsfriheten som gjelder i den Vestlige sivilisasjon og det er derfor ikke så selvklart at den skal nyte godt av denne samme friheten. Det er omtrent som å gi sin stemme til kommunistene, så mister du stemmeretten om de vinner valget.
Dag Myhre, Oslo

Nordmann

14.03.10

Hijab er IKKE et politisk symbol. Dette er et religiøst hodeplagg på lik linje med sikhenes turban og nonners klesdrakt.

Det er en løgn og demoniserende å hevde at muslimske jenter i Norge i dag er en del av en politisk ideologi fordi man bruker hijab – dette handler om religiøs overbevisning, hijab er en «act of faith», slik amerikanerne kaller hijab-en. Norske jenter med hijab er ofte godt integrerte, poltisk liberale og tar høyere utdanning. Obama har også en hijabbærende personlig rådgiver, også den iranske motstandsbevegelsens leder som hater Ayatollaen og lever i eksil i Paris, Maryam Rajavi, bruker hijab.

Å si at hijab er et politisk plagg er det samme som å si at eplet er en politisk frukt fordi eplet er å finne i Frps logo. Det er kunnskapsløst og historieløst. Rett og slett.

[…] vil ta avstand til dette er som forventet. Jeg deler noe av det Høyres Røe Isaksen nå sier om saken. Men ikke alt. Kristendommen og religion bør være en obligatorisk del av den norske […]

Dag Myhre

27.03.10

Hijab er ikke et politisk symbol skriver Nordmann.

Jeg siterer en iransk politisk flyktning som bor i Frankrike og er antropolog og forfatter, Chadortt Djavann:
«Sløret er det fremste symbolet i islamistenes pågående ideologiske kamp: kamp mot integrering av muslimer, kamp mot vestlige verdier, kamp mot kvinners frigjøring. Kvinnene må tildekkes for ikke å friste menn. Gjennom tildekking av kvinner fremmes den muslimske orden». Djavann avkler myten om det «uskyldige sløret». For det har aldri eksistert et slør som ikke markerer at kvinnen er underordnet mannen. Tvert om understreker sløret kvinnens underordnende status. Sløret markerer at hun er et objekt. Kvinnen reduseres til et kjønnsorgan, og sløret er derfor rett og slett pornografisk, mener Djarvann.

Normann skriver at hijab ikke er et politisk symbol.
Hellig enfold! I all menneskelig historie har politikk og religion vært symbiotiske fenomener.
Det er først etter rennesanse og opplysningstid at religionen ble fratatt sin politiske makt og dominans.
Islam har aldri vært igjenom noen rennesanse. Derfor skiller de muslimske land seg ut i forhold til alle andre kulturer.
Hvor mange andre kulturer kan skillte med reelle kongedømmer, feydal samfunnsstruktur, religiøs lovgivning etc.?
En muslim som lever etter Islam skiller ikke mellom religion og politikk.
Den tildekte kvinnen er en vare, og denne varen er det kun muslimske menn som kan handle med.
For islamisten er sløret «emblemet, flagget og nøkkelen til det islamistiske systemet».

Har du en mening?