Abonner via RSS eller E-post

En ny valgreform

Publisert den 01.03.2010 i Blogg

Ola Borten Moe, Senterpartiet, er inne på noe vesentlig i sin artikkel i Minerva. Massepartienes tid er over (for denne gang). Politikken har blitt profesjonalisert, på godt og vondt. Men folks engasjement er jo ikke borte, det er bare færre som ønsker å være medlem av ett politisk parti:

«Partiene sitter for alle praktiske formål med monopol på hele det politiske maktsystemet. Det er partiene som utformer program og bestemmer hvem som skal nomineres, og siden hvem som skal bekle ulike stillinger og posisjoner. Velgerne gis ved fylkestings- og stortingsvalg ikke reell mulighet til å påvirke hvem som skal representere dem, bare hvilket parti de mener er best skikket.

Det kunne rettferdiggjøres i større grad før enn nå, rett og slett fordi partiene hadde flere medlemmer. De var, i hvert fall til dels, brede folkebevegelser. Mitt parti, Senterpartiet, hadde knapt 50 000 medlemmer da jeg meldte meg inn for omtrent 20 år siden. I dag har vi i underkant av 20 000. Vi ser den samme tendensen hos de aller fleste partier. Fra å være brede bevegelser der politikk ble utformet og premissene for samfunnsdebatten lagt, har partiene utviklet seg i retning av kampanjeorganisasjoner hvor stadig flere premisser legges av den sentrale partiledelsen.»

Del på Facebook | Del på Twitter

Har du en mening?