Abonner via RSS eller E-post

Høyre truer med veto

Publisert den 18.11.2009 i Blogg

Datalagringsdirektivet er sannsynligvis den mest spennende saken som skal behandles i Stortinget denne perioden. Både fordi saken er prinsipielt viktig, fordi den har avfødt en protestaksjon som vokste frem på nett, under de etablerte medienes radar, og ikke minst fordi utfallet av saken er svært usikkert. Siden Regjeringen er splittet er den avhengig av Høyres stemmer på Stortinget for å få direktivet gjennom.

I dag stilte Høyre en rekke spørsmål til regjeringen og Erna Solberg «truer med veto». Hun holder også døren åpen for at Høyres representanter kan bli fristilt i saken. Foreløpig har ørnen blant partiene håndtert saken på en mildt sagt klossete måte. Helga Pedersens argumentasjon om «Norge som frihavn for pedofile» er vulgær og viser manglende forståelse for de grunnleggende prinsippene i personvernpolitikken (man begynner ikke med å stille spørsmålet: hvor mange forbrytere kan vi ta, men med den enkeltes rett til et privatliv og en privat sfære). Jonas Gahr Støres antakelse om at Høyre er om bord virker lettere arrogant. Denne type argumentasjon gjør Høyre-folk skeptiske.

Det er også verdt å minne om programformuleringene i programmet for denne perioden, som Vampus gjør i dag:

Høyre legger til grunn at personvernet må sikres på alle samfunnsområder. Ved vurderingen av behovet for nye etterforskningsmetoder må personvernhensyn veie tungt. Rettshåndhevelse er en offentlig oppgave. Høyre ønsker derfor en klarere regulering av og kontroll med den private sikkerhetsindustrien.

9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre (i utdrag) :

• utrede grunnlovsfesting av personvernet.
• styrke Datatilsynet.
• legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
• stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.

 Disse formuleringene tilsier at partiet bør være svært, svært skeptisk.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Stig

20.11.09

Høyre bør kjenne sin besøkelsestid i denne saken og stemme nei, eventuelt fristille sine representanter.

Ingen av de argumentene som har vært fremført til nå har overbevist om at dette store og drastiske kontrollregimet har noen berettigelse, og Helga Pedersens argument om ulovlig pornografi er kanskje det latterligste av alle.

Skal man bekjempe ulovlig pornografi kan man kanskje begynne med å sørge for tilstrekkelig kapasitet hos politi og tiltaleapparat, slik at de sakene som faktisk genereres kan resultere i tiltale og dom, i stedet for å henlegges pga. manglende ressurser.

Dette fremstår som et populistisk alibi, ikke som noe reelt argument.

Selv om overvåkningsaspektet av direktivet kanskje overvurderes av motstanderne, ligger det uansett muligheter her for at, så snart et slikt regime er etablert, virkeområdet og bruksområdet gravis utvides til å omfatte området som foreløpig ikke engang har vært på bordet.

Her bør Høyre stå på sitt program. Det skader ikke å gi Arbeiderpartiet litt motbør heller. Det ser ut til å være på høy tid.

Eirik

04.12.09

Håper at Høyre faller ned på riktig fot i denne saken. Partiet er nok litt delt, men ganske mange i partiet er imot datalagringsdirektivet. Se f.eks. http://hordaland.hoyre.no/artikler/2009/11/bergen_hoyre_diskuterte_datalagringsdirektivet og http://www.oa.no/nyheter/article4718999.ece

Det er jo tross alt individets frihet vi skal kjempe for!

Har du en mening?