Abonner via RSS eller E-post

Offentlig synder

Publisert den 28.10.2009 i Blogg

Sykdom, medvirkning og stress… det er offentlig sektor som er syndebukken, ikke privat.

Det mest interessante med YS sin arbeidslivsundersøkelse som ble lagt frem i går er at myten om ”brutaliseringen” av arbeidslivet blir grundig tilbakevist. Sannheten er at nordmenn trives på jobben, og vi trives like godt som for ti og tyve år siden. Tipper et par fagforeningstopper og politikere er skuffet…

Det som kanskje er like overraskende, sett i lys av den offentlige debatten, er at offentlig sektor trer frem som syndebukk på svært mange områder. Ikke bare har det offentlige høyere sykefravær, men offentlig ansatte føler at de har mindre kontroll over egen arbeidsplass og eget arbeid, enn de ansatte i privat sektor. Og i tillegg, som Klassekampen skriver i dag:

«…de som jobber enten i kommunene eller i staten, eller i statlig eide selskaper opplever også å i mindre grad bli tatt med på råd av sine nærmeste overordnede, enn de som jobber i private bedrifter.»

Det kan være mange forklaringer, blant annet at offentlig sektor er sterkt utsatt for reformer fra oven. Men det kan også dreie seg om at private bedrifter har større fokus på, og incitament til, å ta med sine ansatte og belønne dem. Privat sektor er altså ikke skurken allikevel.

Del på Facebook | Del på Twitter

1 Kommentar

28.10.09

Glimrende innlegg, Torbjørn! Dette er hva jeg har tenkt og sagt i alle år.

Da jeg selv kom ut av skolen fikk jeg anledningen til å jobbe et år i offentlig sektor. Hadde en fanTAStisk stilling for å være så fersk, men oppdaget fort at uansett hvor hardt jeg arbeidet, uansett hvor mye jeg gjorde ekstra, uansett holdning og positiv energi, la ikke «systemet» opp til hverken tilbakemeldinger, belønning, anledninger til å skape eller for den saks skyld innovere og påvirke.

…og jeg ville føye til: Jeg hadde særdeles gode ledere!

Jeg har ved flere andre anledninger vært innom offentlig sektor i ulike varianter av betydningen «innom» og oppdager igjen og igjen at kolleger, venner og kjente er langt mer fylt av energi og lyst i privat sektor.

«So what»?! Hva burde gjøres? Dette er det nok mange mulige svar på. Vi trenger offentlig sektor. Ingen tvil om det! For å få størst effekt; mest av alt skulle jeg gjerne sett at flere av yrkene / rollene ble mer konkurranseutsatt. Konkurranse fungerer som et grunnmur i mye av det som gir positiv langsiktig effekt.

Konkurranse kan i denne sammenheng bety: Å fjerne noe av «tryggheten» som stopper folk fra å måtte strekke seg og tørre litt mer… ved å være resultatorientert og dermed LITT mer endringsvillig.

Har du en mening?