Abonner via RSS eller E-post

Fame we can believe in

Publisert den 09.10.2009 i Blogg

Jeg stod i Chicago i November, valgnatten, og hørte Barack Obama tale. Det var fantastisk, historisk, inspirerende. USAs første svarte president, en moderat reformator, en som skulle lege sårene i landet og gjenoppbygge USAs troverdighet ute.

Men bør man gi fredsprisen til et håp?

Deg mangler ikke på sterke reaksjoner etter tildelingen av Nobels Fredspris. På twitter (hvis det er en målestokk) synes store deler av både høyre- og venstresiden å være enige om at tildelingen er uklok. Misforstå meg rett. Obama er en fantastisk retoriker, en klok president og har potensial til å bli et ikon, men stikkordet er potensial. Han har knapt sittet ett år som president, og da fristen for nominasjoner gikk ut 1. februar hadde han sittet i embetet 11 dager.

Obama er også en krigspresident som har økt antallet soldater i Afghanistan. Jeg støtter krigen og mener det bidrar til en tryggere verden på sikt, men tradisjonelt er det ikke slike ting komiteen har lagt vekt på. For å si det forsiktig.

Tildelingen er uklok. Det verste er hvilke kandidater som ikke fikk fredsprisen. Som den kinesiske dissidenten Ju Jia som sitter fengslet for sine overbevisninger. Men diktaturet har blendet verden med økonomisk vekst, og skremt verden med sine muskler.

Gratulerer, Obama. Dessverre er det mange år for tidlig.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=573277

Del på Facebook | Del på Twitter

5 Kommentarer

[…] er litt morsomt å se hvor unison og tverrpolitisk kritikken er (se for eksempel her). Ingen reagerer prinsippielt på at en fungerende president får prisen, man forventer bare å se […]

Leif Auke

09.10.09

tiltredes!!

[…] er litt morsomt å se hvor unison og tverrpolitisk kritikken er (se for eksempel her). Ingen reagerer prinsippielt på at en fungerende president får prisen, man forventer bare å se […]

Arve Edvardsen

09.10.09

Enig med de som kritiserer at prisen deles ut som et håp og ikke en belønning. Ganske enkelt fordi det sannsynligvis i strid med Nobels testamente som lyder:
«och en del åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och af…skaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser.»
Ordlyden er altså i imperfektum: «verkat mest» – ikke i presens.

Det er snart på tide at komiteen begynner å tolke testamentet i henhold til vanlig testamentariske prinsipper. (ordlyd og en subjektiv vurdering av testamentators vilje)

09.10.09

Obama liker TVANG, likt norske maktkåte sosialdemokrater.

FRED = FRAVÆR AV TVANG

Dette er en hyllest til de voksende fascistiske trekkene i de gamle demokrati.

Har du en mening?