Abonner via RSS eller E-post

The devil is in the details

Publisert den 11.09.2009 i Blogg

Den 14. september skal det norske folk foreta et viktig veivalg for Norge. Høyre har valgt ut tre hovedsaker i årets valgkamp: Lavere skatt for å sikre arbeidsplasser og skape nye. Bedre skole fordi barna trenger det beste utgangspunkt for å kunne klare seg i fremtiden. Samferdsel fordi landet trenger bedre og sikrere veier.

Men velgerne skal ta stilling til langt mer enn det. Mange viktige og kompliserte saker står i kø, og det er vårt ansvar å fortelle hva vi mener. Høyre gjør sitt beste for å være tydelig. Noen ganger innebærer det standpunkter som er upopulære og omstridte.

Hva med Arbeidepartiet?
Fremfor å presentere sine standpunkter pakker Ap politikken inn i uforpliktende formuleringer og slagord. Saker der Aps velgere er delt, vedtas utsatt til etter valget. Ja, det kan være gode grunner til at man ikke trekker forhastede konklusjoner i store og viktige saker. Men listen over kontroversielle Ap utsetter begynner å bli lang.

Ikke kom å fortell meg at det er fordi Arbeiderpartiet-folk ikke klarer å bestemme seg – det er fordi de ikke vil si ting som kan koste dem velgere. Alle skal få lov til å tro at Arbeiderpartiet vil falle ned på deres syn til slutt. En nærlesing av partiprogrammet deres viser dette tydelig.

Noen eksempler.

Nja til skatteskjerpelse? I Aps program står det ”Skattenivået totalt sett er ikke økt i forhold til 2004, men vi har omfordelt ved at de som har høyere inntekter og store formuer betaler mer, mens de som har lite betaler mindre skatt.

Denne utviklingen vil vi fortsette. ” Det som er uthevet varsler endringer men vi vet ikke hvilke. Høyre har sagt klart i fra at vi ønsker å redusere skatter og avgifter. Vi vil starte med arveavgiften allerede i vårt første budsjett. Deretter tar vi formueskatten trinn for trinn i tillegg til å øke innslagspunktet for når man betaler toppskatt.

Nja til olje? Aps vegring i spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten er utsatt til etter valget. Partisekretær Raymond Johansen fikk for et par uker siden den utakknemlige jobben med å reise nordover for å klargjøre partiets standpunkt. Hans budskap? At partiet ennå ikke hadde bestemt seg. Som Gro ville sagt, det er blitt klinkende klart at Arbeiderpartiet ikke vil risikere å støte fra seg velgere.

Tilsvarende er det med tiltakene for oppfølging av klimaforliket – Klimakur 2020. Selv rensanlegget på Kårstø, også omtalt som vår tids månelanding, får vedtak etter valget. SP og SV står steilt mot hverandre i rovdyrpolitikken, mens Aps standpunkt er en godt skjult hemmelighet. Høyre har foreslått en gjennomgang av rovdyrforliket der vi ber om en evaluering.

Nja til EU? Noe av det jeg personlig er mest skuffet over, er at AP igjen er blitt ulne i EU-spørsmålet. Høyre og Arbeiderpartiet må sammen vise lederskap i de viktigste utenrikspolitiske spørsmålene. I hele etterkrigstiden har vi trass all annen konkurranse oss i mellom alltid klart å samle oss om de spørsmålene. Nå glipper Arbeiderpartiet. Jens Stoltenberg svarte ikke engang på Nei til EUs kandidatundersøkelse om EU. Til tross for at EU og EØS-avtalen er svært sentralt for Norge, norsk næringsliv og for oss som enkeltindivider er det ikke engang debatt om tema.

Norge er en del av Europa, det politiske og økonomiske liv på kontinentet berører oss hver eneste dag, inn i den dypeste vestlandske fjord. Derfor mener Høyre at Norge må bli medlem av EU.

Nja til likelønn? De kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor roper i skogen når de ber om avklaring fra Ap i spørsmålet om likelønn. Høyre har sagt klart i fra at vi ønsker en kompetansepott for utdanningsgruppene i offentlig sektor. Vi vil ikke gi noen høyere lønn fordi de er kvinner – men fordi de fortjener det. Vi trenger økt kompetanse blant lærere, sykepleiere og andre, og da må utdanning lønne seg, også i yrker hvor det er flest kvinner.

Vi har valgt å flagge våre standpunkt slik at folk kan vite hva de får med Høyre. Vi vil fjerne formueskatten. Noen liker det, noen liker det ikke. Vi vil bore etter olje. Miljøbevegelsen raser – misforstått etter vår mening. Vi vil med i EU. Det koster oss stemmer mange steder. Vi lover ikke likelønn uansett, men er konkrete i hva vil med en kompetansepott for utdannelsesgruppene i offentlig sektor, hvor det jobber mange kvinner. Også det vil noen like og noen mislike.

Politikk er å velge både hvilke mål man setter, og hvilke tiltak man vil bruke for å nå dem. Arbeiderpartiet holder ofte tyst om midlene. De erstatter det med tomme fraser som velferd fremfor skattelette og løfter om å gjøre noe med klimaproblemet – en gang i fjern fremtid. Hva folk får med Ap er dermed en godt bevart hemmelighet.

The devil is in the details – det vil de som prøver å sjekke detaljene i Arbeiderpartiets politikk også finne ut.

Del på Facebook | Del på Twitter

3 Kommentarer

12.09.09

Det er vel klart i akademiske kretser, hvor TRI er fra, at et nja uttrykker styrke, styrke til å innrømme at man ikke vet og trenger mer informasjon, eller styrke til å motstå populisme.

AP har vært svært klare på at de sier nja til oljeboring inntil konsekvensanalyser blir ferdig. Konsekvenser av oljen er sammensatte, og jeg tror neppe at Høyre sitter på innsideinformasjon om at oljeboring ikke vil være skadelig for fisk og miljø. AP tør å vente.

Om EU, gjør Stoltenberg det tydelig at han er for EU – men at 2x nei og for tiden et rødgrønt alternativ gjør dette i praksis til et nja. AP kunne kanskje gjort dette til en prioritet, og gått sammen med Høyre for ny forhandling. Men det er vel neppe forsvarlig, spesielt når det viser seg at opinionen fremdeles er mot norsk EU-medlemskap.

Mens kunnskap kan og bør ses på fra forskjellige politiske standpunkter, velger Arbeiderpartiet å basere seg på førstnevnte før de formulerer konkret politikk i disse spørsmålene. At Høyre gjør det motsatte vitner vel heller om uansvarlighet?

14.09.09

Bra det, Torbjørn!

At Ap ikke tar tydelig standpunkt om EU og oljeboring i nord er feigt.

Ellers har regjeringen brutt skatteløftet sitt, bla ved utvidelsen i eiendomskatten som har gitt minst 1 mrd i økt skatt utover «2004-nivået». Ellers har de trikset og lurt med nettoføringer og fotnoter i budsjettene sine. Det triste ved de få skattereduksjonene fra de rød, er jo at lokale familiebedrifter fikk regningen midt i en finanskrise!

Vi vinner ikveld!

[…] inquiry is done” when other party leaders offer the voters a yes or no (see my comment here). People appreciate that the PM doesn’t act like an omnipresent God, but has faults and […]

Har du en mening?