Abonner via RSS eller E-post

Finanskriseutvalget og selvbedrag

Publisert den 23.06.2009 i Blogg, Utvalgte poster

Regjeringen har oppnevnt en verdikommisjon for økonomien. Representasjonen er skjev, oppdraget bygger på et selvbedrag og resultatet nærmest forutsigbart.

Det var liksom noe av Det Norsk Hus over utvalget som regjeringen presenterte sent i forrige uke, en passende hyllest til Thorbjørn Jagland som akkurat da hadde sin aller siste arbeidsdag på Stortinget.

Men la oss begynne med det positive. Det såkalte finanskriseutvalget, også kalt grådighetsutvalget, har et ambisiøst oppdrag. Som det står i teksten skal utvalget i likhet med «andre internasjonale miljøer» vurdere rammebetingelsene for finansinstitusjoner: «Den norske finansmarkedsreguleringen bygger i stor grad på internasjonal regulering og EØS-regelverk. Vurderingen av det norske finansmarkedets virkemåte bør derfor inneholde vurderinger av hvordan Norge har benyttet det nasjonale handlingsrommet innenfor våre internasjonale forpliktelser.» Med et slikt utgangspunkt blir det i hvert fall vanskelig for Kristin Halvorsen å fortsette å påstå at Norge er noe absolutt, helt unikt i internasjonal reguleringssammenheng.

Det er naturligvis merkelig å sette ned et utvalg for å gjøre det som normalt vil være en forsker eller forskergruppes jobb. Utvalg skal mene noe politisk, forskere bør helst være nøytrale. Men det er åpenbart planlagt fra regjeringens side. For utvalget i utvalget er håndplukket med åpenbare politiske baktanker. Jeg har ingenting i mot verken Erik Reinert og Bent Sofus Tranøy, ei heller at sistnevnte overhodet ikke er økonom. Men hvis man var så opptatt av alternative stemmer, hvorfor ikke invitere noen fra høyresiden også? For eksempel mennene bak Civitas store gjennomgang av finanskrisen. Et finanskriseutvalg burde vel også ha noen med erfaring fra næringslivet? All ære til Jon Hippe for tiden i Storebrand, men var det virkelig ikke plass til noen flere?

Men det mest håpløse med finanskriseutvalget er den implisitte bestillingen: Regjeringen ønsker en rapport som underbygger sin egen retorikk om markedsfundamentalisme versus sunne rød-grønne verdier. Den bestillingen bygger på et selvbedrag!

Før drev staten sine egne kantiner, skogplanteskoler og Drevsjø Trelast AS. Telenor var Televerket, de fleste tilsyn var underlagt departementene og offentlig sektor ble nærmest styrt etter femårsplaner. Kåre Willoch og Høyre startet demonteringen av den gamle modellen, men reformene fortsatte med Det norske Arbeiderparti. Først under landsmoderen, så under Jagland og så under Stoltenberg I. Det er verdt å minne om at Jens Stoltenberg – helt objektivt sett – er den mest-privatiserende statsminister i Norges historie. All ære til ham for det! Men da blir det rett og slett patetisk når Ap samtidig skal erklære krig mot en «markedsfundamentalisme» de har formet og forvaltet i nesten 20 år!

Dette nye påfunnet, dette finanskriseutvalget, er nok et ledd i de rød-grønnes selvbedrag. Men de såkalte «nyliberale» reformene fra 80-tallet til i dag ble ikke presset på fra høyresiden, de har i stor grad vært politisk felleseie. Hvorfor det? Jo, fordi de fungerer! De har gjort offentlig sektor mer smidig, bedre, enklere å administrere og rustet for fremtiden. Disse reformene har gitt oss et Statoil som konkurrerer i verdensklasse, et Telenor som er mer enn godt nok rustet for fremtiden, uavhengige direktorater som kontrollerer og en offentlig sektor som faktisk har en reell sjanse til å levere velferdsgodene vi ønsker. Da kan vi leve med at statens Skogplanteskoler ikke er med oss lenger.

Finanskrisen krever en grundig gjennomgang av fakta, men Norge har ikke bruk for et politisk utvalg hvis det kun skal bekrefte de rød-grønnes retorikk og selvbedrag. 

Trykkes også som kommentar i E24.

Del på Facebook | Del på Twitter

2 Kommentarer

Sondre R

24.06.09

Er det meningen Reinert og Thore Johnsen skal bli enige?

Foruten Civitas utmerkede rapport, er det forøvrig synd at ikke dem som har unngått krisen aller best, Canada, ikke blir hørt mer på. Den canadiske sentralbanksjefen presenterte en flott oppskrift på World Economic Forum om hvordan en skal unngå lignende kriser. Den inkluderte dog lite om bekjempelse av ‘markedsfundtamentalisme’.

[…] Røe Isaksen skrev for eksempel på sin blogg: ”Det mest håpløse med finanskriseutvalget er den implisitte bestillingen: Regjeringen ønsker […]

Har du en mening?